در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Linkedin Optimize your Profile for Beginners Social Network

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Explore how you can get the most out of Linkedin Find tips and resources to grow your network and increase engagement


1 - Introduction Guide to Linkedin
 • 1 - Getting to Know Linkedin learn more and how to use it
 • 2 - Getting Started with Linkedin setup your Profile
 • 3 - Linkedin Profile Setup
 • 4 - Tell your story Summary of you Profile Setup Summary
 • 5 - How to setup your Linkedin Profile Headline Tips for better Headlines
 • 6 - Tips for Profile Picture How to make a Good Impression on Linkedin
 • 7 - Your Linkedin Profile as a Resume Updated and dynamic Online Resume

 • 2 - Linkedin Guide How can you engage
 • 8 - How to find stuff on Linkedin Searching on Linkedin
 • 9 - How to setup your Account Setting and account access detail
 • 9 - how to setup your account setting and account access detail(audio).zip
 • 13 - How to message others and connect with others on Linkedin_
 • 13 - how to message others and connect with others on linkedin_(audio).zip
 • 14 - Linkedin Privacy what others can see Setup your Linkedin A
 • 14 - linkedin privacy what others can see setup your linkedin a(audio).zip
   11 - Joining Groups on Linkedin Get connected with Others Have
   12 - Linkedin Notifications and more Engage with your Linkedin

 • 3 - Stand out on Linkedin Get the most
 • 15 - Useful Tools and Resources for Linkedin
 • 16 - How to share your Linkedin Profile and Sharing your badge opt
 • 16 - how to share your linkedin profile and sharing your badge opt(audio).zip
 • 17 - More sections on your Linkedin profile Adding Sections Increa
 • 17 - more sections on your linkedin profile adding sections increa(audio).zip
 • 18 - How to improve your Linkedin Profile Customize your public pr
 • 18 - how to improve your linkedin profile customize your public pr(audio).zip
 • 19 - Linkedin Dashboard Public profile settings

 • 4 - Growing your Network on Linkedin
 • 20 - Grow your network get MORE views on Linkedin_
 • 20 - grow your network get more views on linkedin_(audio).zip
 • 21 - How to Setup your Visibility and Communicatio
 • 21 - how to setup your visibility and communicatio(audio).zip
 • 22 - How to Get more contacts and get Connected on
 • 22 - how to get more contacts and get connected on(audio).zip
 • 23 - How to Grow your Network get connected on LIn
 • 23 - how to grow your network get connected on lin(audio).zip
 • 24 - Linkedin suggestions and suggested content an
 • 24 - linkedin suggestions and suggested content an(audio).zip
   25 - Daily Tips to Grow your Linkedin Profile and

 • 5 - Content on Linkedin expand your
 • 26 - What to Share to Your Network Share to your network on L
 • 26 - what to share to your network share to your network on l(audio).zip
 • 27 - Sharing is Caring Share to social profiles on Linkedin_E
 • 27 - sharing is caring share to social profiles on linkedin_e(audio).zip
 • 28 - How to create a Linkedin Group
 • 29 - Create a LinkedIn Page Company page steps to setup
 • 30 - Next Steps to grow your profile on Linkedin Tips and Sug
 • 30 - next steps to grow your profile on linkedin tips and sug(audio).zip
 • 31 - Useful Tips and Resources getting help with Linkedin