وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Level 11 – Japanese Candlesticks Trading Mastery Program

سرفصل های دوره

Deep Dive into the Candles with RSI


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. The 2 Types of Trades & Position Sizes
 • 3. The RSI & its 3 Main Applications
 • 4. RSI as a Leading Indicator
 • 5. RSI as a Co-incident Indicator

 • 2. W Bottoms & RSI
 • 1. The Rules
 • 2. The W Bottom & RSI Bullish Divergence
 • 3. The Bullish Engulfing Pattern at a W Bottom
 • 4. A Classic RSI Bullish Divergence at a W Bottom
 • 5. A RSI Bullish Divergence without a Candle Pattern
 • 6. A W Bottom without a Candle Pattern
 • 7. An Upside Thrust with a RSI Bullish Divergence
 • 8. RSI Divergence Yet Not a W Bottom
 • 9. The Hammer without a W Bottom
 • 10. The Importance of an RSI Divergence
 • 11. The Importance of Position Size
 • 12. The Importance of Being Cautious
 • 13. Trading a Low Probability Setup

 • 3. Triple Tops & RSI
 • 1. The Perfect Triple Top with RSI Divergence
 • 2. The Lower Second Top
 • 3. The Shooting Star at the Third Top
 • 4. The Triple Top without a Candle Pattern
 • 5. Lower Highs on the RSI
 • 6. The Non-Ideal Triple Top with RSI Divergence
 • 7. This is Absolutely Not a Triple Top
 • 8. The Long Period Divergence
 • 9. A Strong Opening at the Third Top
 • 10. The Break of the Middle Band
 • 11. Always Keep a Conservative Stop Level
 • 12. The Short Signal Below the Lower Band

 • 4. RSI Trendline Upside Breakout
 • 1. RSI Trendline Breakout as a Leading Indicator
 • 2. RSI Trendline Breakout as a Coincident Indicator
 • 3. The Multi-Testing Price Trendline
 • 4. Price Confirmation of a Candle Pattern & RSI Breakout
 • 5. The Multi-Tested RSI Trendline

 • 5. RSI Trendline Downside Breakout
 • 1. The RSI Breakout after a Bearish Divergence
 • 2. The Falling Window RSI Breakout
 • 3. The Trendline That Was Tested 9 Times
 • 4. The Imminent Breakout
 • 5. The Importance of a Conservative Stop Loss

 • 6. RSI & Price Upside Breakout
 • 1. The Classic Price Breakout Confirmed by RSI Strength
 • 2. The Rising Window at a Breakout Confirmed by RSI
 • 3. Another Classic Rising Window Breakout & RSI
 • 4. The Importance of RSI Strength
 • 5. The Importance of Patience at a Breakout Area

 • 7. RSI & Price Downside Breakout
 • 1. RSI Falls Below Reference Line at a Breakout
 • 2. The 2 Falling Window Breakouts with RSI Confirmation
 • 3. A Clear Weakness in the Market
 • 4. An Aggressive Downside Price Breakout
 • 5. The Box Range Breakout Confirmed by RSI Weakness

 • 8. The Upside RSI Failure Swing
 • 1. The Rising Window at an Upside Swing
 • 2. The Failure Swing at a Crucial Turning Point
 • 3. The Failure Swing Confirming a Base Formation
 • 4. The Correct Identification of a Failure Swing
 • 5. Wait for a Failure Swing Confirmation

 • 9. The Downside RSI Failure Swing
 • 1. The Downside RSI Failure Swing
 • 2. The Power of a Failure Swing Point
 • 3. The Bearish Divergence Confirmed by a Failure Swing
 • 4. The Falling Window at a Failure Swing
 • 5. The Importance of Following a Criteria

 • 10. The Most Powerful RSI Signals
 • 1. The RSI Bullish Divergence & a Bullish Engulfing Pattern
 • 2. The RSI Bearish Divergence & a Bearish Engulfing Pattern
 • 3. The RSI Bullish Divergence Without any Candle Pattern
 • 4. The RSI Bullish Divergence without a W Bottom
 • 5. The RSI Bullish Divergence & a Bull Harami

 • 11. Premature RSI Signals
 • 1. The RSI Sell Signal at the Upper Band
 • 2. The RSI Sell Signal at a Rising Window
 • 3. The RSI Sell Signal at the Start of a Rally
 • 4. The RSI Buy Signal at a Falling Window
 • 5. The RSI Buy Signal at the Middle of a Downtrend

 • 12. Spot the Pullbacks Using RSI
 • 1. The Weekly Bearish Pullback Confirmed by Daily RSI
 • 2. The Incredible Bullish Move After the RSI Cross

 • 13. Download the Presentation
 • 1.1 Deep Dive with Candles & RSI.pdf
 • 1. Download the Presentation.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7915
  حجم: 3351 مگابایت
  مدت زمان: 308 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید