دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کدنویسی به زبان Rust

دانلود egghead Learning Rust by Working Through the Rustlings Exercises

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کدنویسی به زبان Rust یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learning Rust by Working Through the Rustlings Exercises

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی egghead است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 6 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

01. Rustlings راه اندازی
02. متغیرها 1 مثال اول را اجرا می کنند
03. متغیرها 2 اضافه کردن یک نوع و اختصاص یک مقدار
04. متغیرها 3 ساخت یک متغیر قابل تغییر
05. متغیرها 4 ابتدایی یک متغیر
06. متغیرها 5 سایه متغیر
07. IF1 نوشتن یک بیانیه دیگر
08. توابع 1 اعلام اولین عملکرد شما
09. توابع 2 اضافه کردن یک نوع به پارامترهای تابع
10. توابع 3 عبور یک استدلال به یک تابع
11. توابع 4 اضافه کردن نوع بازگشت
12. توابع 5 با استفاده از بازگشت ضمنی
13. تست 1 اجرای اولین آزمون شما
14. primitio_types1
15. انواع اولیه 2 با استفاده از نقل قول برای رشته ها و کاراکترها
16. انواع اولیه 3 مجموعه ای از اعداد را با استفاده از محدوده ایجاد کنید
17. primitive_types4 با استفاده از محدوده درون یک آرایه
18. primitive_types5 ایجاد اولین tuple شما
19. نوع اولیه 6 با استفاده از شاخص tuple
20. رشته ها stricts
21. structs2 با استفاده از نحو به روز رسانی
22. رشته ها 1 تغییر یک رشته از یک مرجع به یک ساختار
23. strings2 تغییر یک رشته از یک ساختار به یک مرجع
24. تست 2 نمونه های رشته ای رشته ها و مراجع
25. enums1 تعریف انم ها
26. Enums2 تعریف انواع Enum
27. Enums3 اجرای توابع برای مطابقت با ساختارها
28. تست ها 1 با استفاده از ماکرو ادعا
29. تست ها 2 با استفاده از این ادعا برابر ماکرو است
30. تست ها 3 تست تابع
31. تست 3 تست یک تابع چند بار
32. ماژول ها 1 تعریف عملکرد عمومی A در ماژول
33. ماژول های لانه سازی ماژول ها
34. Macros1 نوشتن اولین ماکرو شما
35. Macros2 سفارش ماکرو قبل از عملکردها
36. macros3 صادرات ماکرو ldtoophjh
37. Macros4 با استفاده از RustFMT برای رفع خطاهای رایج
38. تست 4 تعریف ماکروهای خود را با استدلال
39. move_semantics1 ساخت یک بردار قابل تغییر
40. move_semantics2 کپی کردن مقادیر از یک بردار به دیگری
41. move_semantics3 یک استدلال را به عنوان قابل تغییر مشخص کنید
42. move_semantics4 شروع یک بردار با ماکرو
43. خطاهای 1 با استفاده از ERR و OK انواع ranpit_
44. خطاها 2 مقدار نتیجه را برای استفاده با اشتباه و OK باز می کند
45. خطاهای 3 با استفاده از اپراتور علامت سوال با نوع نتیجه
46. خطاهای مشخص کننده خطای خطای پویا جعبه برای بسیاری از انواع خطا
47. Option1 با استفاده از نوع گزینه
48. Option2 با استفاده از اگر اجازه دهید و در حالی که اجازه دهید
49. نتیجه 1 مشخص کردن خطاهای ایجاد
50. clippy1 با استفاده از پوشش کلیپ
51. Clippy2 پس از پیشنهادات از پوشش کلیپ
52. Arc1 با استفاده از موضوعات در زنگ با قوس
53. iterators2 با استفاده از اشراف ها با رشته ها
54. Iterators3 نقشه برداری یک تابع تقسیم با یک تکرار
55. iterators4 اجرای فاکتوریل با ایترکنندگان
56. صفات 1 اجرای اولین ویژگی شما
57. صفات 2 نوشتن یک ویژگی برای بردار رشته ها
58. Generics1 نوشتن اولین نوع عمومی شما
59. Generics2 نوشتن یک عمومی که پشتیبانی از بسته بندی هر نوع
60 Generics3 با استفاده از نوع عمومی با صفات

01. setup rustlings
02. variables1 running the first example
03. variables2 adding a type and assigning a value
04. variables3 making a mutable variable
05. variables4 initializing a variable
06. variables5 shadowing a variable
07. if1 writing an if else statement
08. functions1 declaring your first function
09. functions2 adding a type to function parameters
10. functions3 passing an argument to a function
11. functions4 adding a return type
12. functions5 using an implicit return
13. test1 running your first test
14. primitive_types1
15. primitive types2 using quotes for strings and characters
16. primitive types3 create an array of numbers using range
17. primitive_types4 using a range inside of an array
18. primitive_types5 creating your first tuple
19. primitive type6 using a tuple index
20. structs1 instantiating structs
21. structs2 using the update syntax
22. strings1 changing a string from a reference to a struct
23. strings2 changing a string from a struct to a reference
24. test2 examples of string structs and references
25. enums1 defining enums
26. enums2 defining enum variants
27. enums3 implementing functions to match structs
28. tests1 using the assert macro
29. tests2 using the assert equals macro
30. tests3 testing a function
31. test3 testing a function multiple times
32. modules1 defining a public function a on module
33. modules2 nesting modules
34. macros1 writing your first macro
35. macros2 ordering macros before functions
36. macros3 exporting a macro ldToopHjh
37. macros4 using rustfmt to fix common errors
38. test4 defining your own macros with arguments
39. move_semantics1 making a vector mutable
40. move_semantics2 copying values from one vector to another
41. move_semantics3 specify an argument as mutable
42. move_semantics4 initilaizing a vector with a macro
43. errors1 using err and ok types a ranpiT_
44. errors2 unwrapping a result value to use with err and ok
45. errors3 using the question mark operator with the result type
46. errors specifying boxed dynamic error result for many error types
47. option1 using the option type
48. option2 using if let and while let
49. result1 specifying creation errors
50. clippy1 using the clippy linter
51. clippy2 following suggestions from the clippy linter
52. arc1 using threads in rust with arc
53. iterators2 using iterators with strings
54. iterators3 mapping a divide function with an iterator
55. iterators4 implementing factorial with iterators
56. traits1 implementing your first trait
57. traits2 writing a trait for a vector of strings
58. generics1 writing your first generic type
59. generics2 writing a generic that supports wrapping any type
60. generics3 using a generic type with traits