در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری زبان سوئدی ویژه حرفه ای های کسب و کار

دوره یادگیری زبان سوئدی ویژه حرفه ای های کسب و کار

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با زبان سوئدی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn Swedish language: Business Professionals & Job Seekers

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی
یادگیری: ایمیل سلام
تمرین تلفظ: ایمیل سلام
خواندن تمرین: ایمیل سلام
گوش دادن به تمرین: ایمیل سلام
Speaking Practice: ایمیل سلام
نوشتن تمرین: ایمیل سلام
باز کردن ایمیل:
یادگیری: باز کردن ایمیل
تلفظ تلفظ: ایمیل دهانه
خواندن تمرین: باز کردن ایمیل
تمرین گوش دادن: باز کردن ایمیل
Speaking Practice: Openings Email
نوشتن تمرین: باز کردن ایمیل
ساخت یک درخواست:
یادگیری: ایجاد یک درخواست
تمرین تلفظ: ساخت یک درخواست
خواندن تمرین: ایجاد یک درخواست
گوش دادن به تمرین: ایجاد یک درخواست
Speaking Practice: ایجاد یک درخواست
نوشتن تمرین: ایجاد یک درخواست
درخواست اطلاعات:
یادگیری: درخواست اطلاعات
تمرین تلفظ: درخواست برای اطلاعات
خواندن تمرین: درخواست اطلاعات
تمرین گوش دادن: درخواست اطلاعات
Speaking Practice: درخواست اطلاعات
نوشتن تمرین: درخواست اطلاعات
عذرخواهی مودبانه:
یادگیری: عذرخواهی مودبانه
تلفظ تمرین: عذرخواهی مودبانه
خواندن تمرین: عذرخواهی مودبانه
گوش دادن به تمرین: عذرخواهی مودبانه
Speaking Practice: عذرخواهی مودبانه
نوشتن تمرین: عذرخواهی مودبانه
عبارات مودبانه ایمیل
یادگیری: عبارات مودبانه ایمیل
تلفظ تلفظ: ایمیل عبارات مودبانه
خواندن تمرین: عبارات مودبانه ایمیل
تمرین گوش دادن: عبارات مودبانه ایمیل
Speaking Practice: عبارات مودبانه ایمیل
نوشتن تمرین: عبارات مودبانه ایمیل
یادگیری: بسته شدن ایمیل
تلفظ تمرین: بسته شدن ایمیل
خواندن تمرین: بسته شدن ایمیل
تمرین گوش دادن: بسته شدن ایمیل
Speaking Practice: بسته شدن ایمیل
نوشتن تمرین: بسته شدن ایمیل
تنظیم جلسه
یادگیری: تنظیم جلسه
تمرین تلفظ: تنظیم جلسه
خواندن تمرین: تنظیم جلسه
تمرین گوش دادن: تنظیم جلسه
Speaking Practice: تنظیم جلسه
نوشتن تمرین: تنظیم جلسه
به تعویق انداختن یک جلسه:
یادگیری: به تعویق انداختن یک جلسه
تمرین تلفظ: به تعویق افتادن جلسه
خواندن تمرین: به تعویق افتادن جلسه
تمرین گوش دادن: به تعویق افتادن جلسه
Speaking Practice: به تعویق انداختن جلسه
نوشتن تمرین: به تعویق افتادن جلسه
لغو جلسه
یادگیری: لغو جلسه
تمرین تلفظ: لغو جلسه
خواندن تمرین: لغو جلسه
تمرین گوش دادن: لغو جلسه
Speaking Practice: لغو جلسه
نوشتن تمرین: لغو جلسه
رزرو رزرو:
یادگیری: رزرو رزرو
تمرین تلفظ: رزرو رزرو
خواندن تمرین: رزرو رزرو
تمرین گوش دادن: رزرو رزرو
Speaking Practice: رزرو رزرو
نوشتن تمرین: رزرو رزرو
تغییر رزرو:
یادگیری: تغییر رزرو
تمرین تلفظ: تغییر رزرو
خواندن تمرین: تغییر رزرو
تمرین گوش دادن: تغییر رزرو
Speaking Practice: تغییر رزرو
نوشتن تمرین: تغییر رزرو
لغو رزرو
یادگیری: لغو رزرو
تمرین تلفظ: لغو رزرو
خواندن تمرین: لغو رزرو
تمرین گوش دادن: لغو رزرو
Speaking Practice: لغو رزرو
نوشتن تمرین: لغو رزرو
ارسال یک فاکتور
یادگیری: ارسال یک فاکتور
تلفظ تلفظ: ارسال یک فاکتور
خواندن تمرین: ارسال یک فاکتور
تمرین گوش دادن: ارسال یک فاکتور
Speaking Practice: ارسال یک فاکتور
نوشتن تمرین: ارسال یک فاکتور
یادآوری فاکتور
یادگیری: یادآوری صورتحساب
تمرین تلفظ: یادآوری فاکتور
خواندن تمرین: یادآوری صورتحساب
Listening Practice: یادآوری صورتحساب
Speaking Practice: یادآوری فاکتور
نوشتن تمرین: یادآوری فاکتور
قرار دادن سفارش:
یادگیری: قرار دادن سفارش
تمرین تلفظ: قرار دادن سفارش
خواندن تمرین: قرار دادن یک سفارش
تمرین گوش دادن: قرار دادن یک سفارش
Speaking Practice: قرار دادن یک سفارش
نوشتن تمرین: قرار دادن یک سفارش
تأیید سفارش:
یادگیری: تأیید سفارش
تمرین تلفظ: تأیید سفارش
خواندن تمرین: تأیید سفارش
تمرین گوش دادن: تأیید سفارش
Speaking Practice: تایید سفارش
Writi