در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری زبان سوئدی برای دنبال کردن اخبار

دوره یادگیری زبان سوئدی برای دنبال کردن اخبار

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با یادگیری زبان سوئدی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn Swedish for Watching the News & Following Politics!

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی
دولت و سیاست (قسمت 1):
یادگیری: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
تمرین تلفظ: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
خواندن تمرین: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
گوش دادن به گوش دادن: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
Speaking Practice: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
نوشتن تمرین: دولت و سیاست (اسامی، صفت ها)
دولت و سیاست (قسمت 2):
یادگیری: دولت و سیاست (فعل)
تلفظ تمرین: دولت و سیاست (فعل)
خواندن تمرین: دولت و سیاست (فعل)
گوش دادن به گوش دادن: دولت و سیاست (فعل)
Speaking Practice: دولت و سیاست (فعل)
نوشتن تمرین: دولت و سیاست (فعل)
اقتصاد و مالی (قسمت 1):
یادگیری: اقتصاد و امور مالی (اسم ها، صفت ها)
تمرین تلفظ: اقتصاد و امور مالی (اسم ها، صفت ها)
خواندن تمرین: اقتصاد و امور مالی (اسامی، صفت ها)
تمرین گوش دادن: اقتصاد و امور مالی (اسم ها، صفت ها)
Speaking Practice: اقتصاد و امور مالی (اسم ها، صفت ها)
نوشتن تمرین: اقتصاد و امور مالی (اسم ها، صفت ها)
اقتصاد و امور مالی (قسمت 2):
یادگیری: اقتصاد و امور مالی (فعل)
تمرین تلفظ: اقتصاد و امور مالی (فعل)
خواندن تمرین: اقتصاد و امور مالی (فعل)
تمرین گوش دادن: اقتصاد و امور مالی (فعل)
Speaking Practice: اقتصاد و امور مالی (فعل)
نوشتن تمرین: اقتصاد و امور مالی (فعل)
رویدادهای جهانی (قسمت 1):
یادگیری: رویدادهای جهانی (اسم ها، صفت ها)
تمرین تلفظ: رویدادهای جهانی (اسم ها، صفت ها)
خواندن تمرین: رویدادهای جهانی (اسم ها، صفت ها)
تمرین گوش دادن: رویدادهای جهانی (اسم ها، صفت ها)
Speaking Practice: رویدادهای جهانی (اسامی، صفت ها)
نوشتن تمرین: رویدادهای جهانی (اسامی، صفت ها)
رویدادهای جهانی (قسمت 2):
یادگیری: رویدادهای جهانی (فعل ها)
تمرین تلفظ: رویدادهای جهانی (فعل)
خواندن تمرین: رویدادهای جهانی (فعل)
تمرین گوش دادن: رویدادهای جهانی (فعل ها)
Speaking Practice: رویدادهای جهانی (فعل ها)
نوشتن تمرین: رویدادهای جهانی (فعل ها)
اخبار اخبار (قسمت 1):
یادگیری: اخبار اخبار (اسم ها، صفت ها)
تمرین تلفظ: اخبار داستان (اسامی، صفت ها)
خواندن تمرین: اخبار داستان (اسم ها، صفت ها)
تمرین گوش دادن: داستان های خبری (اسامی، صفت ها)
Speaking Practice: داستان های خبری (اسم ها، صفت ها)
نوشتن تمرین: اخبار اخبار (اسم ها، صفت ها)
اخبار اخبار (قسمت 2):
یادگیری: اخبار اخبار (افعال)
تمرین تلفظ: اخبار داستان (فعل)
خواندن تمرین: اخبار اخبار (افعال)
تمرین گوش دادن: اخبار اخبار (افعال)
Speaking Practice: داستان های خبری (افعال)
نوشتن تمرین: داستان های خبری (افعال)
crime (قسمت 1):
یادگیری: جرم (اسم ها، صفت ها)
تلفظ تمرین: جنایت (اسم ها، صفت ها)
خواندن تمرین: جنایت (اسامی، صفت ها)
گوش دادن به گوش دادن: جرم (اسم ها، صفت ها)
Speaking Practice: جرم و جنایت (اسامی، صفت ها)
نوشتن تمرین: جرم و جنایت (اسامی، صفت ها)
Crime (قسمت 2):
یادگیری: جرم و جنایت (فعل ها)
تلفظ تمرین: جنایت (فعل)
خواندن تمرین: جرم و جنایت (فعل ها)
عمل گوش دادن: جرم (افعال)
Speaking Practice: جرم (افعال)
نوشتن تمرین: جرم (افعال)
نتیجه گیری:
نتیجه گیری