وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Python 3.9 | Start your Programming Career in 4 Hours

سرفصل های دوره

Learn Python in just 4 hours! Master the fundamentals, build practical skills, and start coding with this course | 2023


1. Introduction
 • 1.1 A1 - Defining and Printing Variables.txt
 • 1. Defining and Printing Variables
 • 2.1 A2 - Finding Error and Reading Traceback in Python.txt
 • 2. Finding Error and Reading Traceback in Python

 • 2. Strings in Python
 • 1.1 A1 - Fully Understand Assignment Operator in 4 Minutes.txt
 • 1. Fully Understand Assignment Operator in 4 Minutes
 • 2.1 A2 - Using Methods with Strings.txt
 • 2. Using Methods with Strings
 • 3.1 A3 - Using F Strings and Methods.txt
 • 3. Using F Strings and Methods
 • 4.1 A4 - Playing With Newlines and Tabs.txt
 • 4. Playing With Newlines and Tabs
 • 5.1 A5 - Manipulation with Strings.txt
 • 5. Manipulation with Strings
 • 6.1 A6 - Single Quote and Double Quote.txt
 • 6. Single Quote and Double Quote

 • 3. Numbers in Python
 • 1.1 A1 - Python Mathematics and Floats.txt
 • 1. Python Mathematics and Floats
 • 2. Comments and Underscores in Python

 • 4. Lists in Python
 • 1.1 A1 - Indexes, Lists and Creating Lists in Python.txt
 • 1. Indexes, Lists and Creating Lists in Python
 • 2. Adding and Removing Items from List
 • 3.1 A3 - Popping an Item from List.txt
 • 3. Popping an Item from List
 • 4.1 A4 - Removing an Item from List.txt
 • 4. Removing an Item from List
 • 5.1 A5 - Sorting List.txt
 • 5. Sorting List
 • 6.1 A6 - Len, Indexing Errors and Final of This Section.txt
 • 6. Len, Indexing Errors and Final of This Section

 • 5. Loops in Python
 • 1.1 A1 - Looping with Lists.txt
 • 1. Looping with Lists
 • 2.1 A2 - Playing with Loops.txt
 • 2. Playing with Loops
 • 3.1 A3 - Possible Errors with Loops.txt
 • 3. Possible Errors with Loops
 • 4.1 A4 - Using Range and Loops Together.txt
 • 4. Using Range and Loops Together
 • 5.1 A5 - Slices in with Lists and Loops.txt
 • 5. Slices in with Lists and Loops
 • 6.1 A6 - Using Slices vs Vars for Copying List.txt
 • 6. Using Slices vs Vars for Copying List
 • 7. Tuples vs Lists in Python

 • 6. If, Else, Else If
 • 1.1 A1 - Introduction to Conditions.txt
 • 1. If, Else, Else If
 • 2.1 A3 - If Else with Example.txt
 • 2. If Else with Example
 • 3. If Statement and Introduction to Expressions

 • 7. Functions in Python
 • 1.1 A1 - Defining simple Function in Python.txt
 • 1. Defining simple Function in Python
 • 2.1 A2 - Parameters with Functions in Python.txt
 • 2. Parameters with Functions in Python
 • 3.1 A3 - Functions with Multi Parameters.txt
 • 3. Functions with Multi Parameters
 • 4.1 A4 - Default Values in Python.txt
 • 4. Default Values in Python
 • 5.1 A5 - Returning Variable from Function.txt
 • 5. Returning Variable from Function

 • 8. OOP - Classes in Python
 • 1.1 A1 - Creating Class with Functions and Understanding init method.txt
 • 1. Creating Class with Functions and Understanding init method
 • 2.1 A2 - Creating instances from Class.txt
 • 2. Creating instances from Class
 • 3.1 A3 - Creating more instances with classes.txt
 • 3. Creating more instances with classes
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17146
  حجم: 1123 مگابایت
  مدت زمان: 232 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید