در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری مبانی jQuery

دوره یادگیری مبانی jQuery

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با جی کوئری یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn jQuery Essentials

سرفصل ها :

00001 learn_jquery_essentials _-_ مقدمه
00002 realding_bhejectives
00003 1.1_learn_jquery_basics_and_project_setup
00004 1.2_select_basic_dom_elements
00005 1.3_use_more_complex_selectors
00006 1.4_learn_about_element_attributes
00007 learning_bhejectives
00008 2.1_insert_dom_elems_into_a_page
00009 2.2_remove_and_replace_dom_elements
00010 2.3_modify_dom_elements
00011 یادگیری_
00012 3.1_learn_basic_event_handler_syntax
00013 3.2_learn_the_basic_browser_and_document_events
00014 3.3_use_mouse_and_keyboard_events
00015 3.4_learn_about_the_event_object
00016 3.5_work_with_forms
00017 learning_bhejectives
00018 4.1_learn_basic_ajax_syntax
00019 4.2_load_data_from_an_api
00020 4.3_update_data_on_an_api
00021 4.4_create_a_simple_to-do_list
00022 یادگیری_
00023 5.1_hide_and_show_Elments
00024 5.2_animate_css_attributes
00025 5.3_learn_shortcut_animation_methods
00026 5.4_get_the_dimensions_of_dom_elements
00027 learney_bhejectives
00028 6.1_learn_the_basic_methods
00029 6.2_traverse_a_web_page
00030 learn_jquery_essentials _-_ خلاصه