دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مصور سازی داده ها در زبان R بوسیله ggplot2

دانلود Udemy Learn ggplot2 in R for Data Visualization

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با زبان R یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn ggplot2 in R for Data Visualization

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


به دوره خوش آمدید! :
ساختار دوره و روش شناسی
Crash Course در R:
فصل 1 مقدمه

نصب R و RStudio
مراحل اول در R
مبانی R: انواع اتمی و بردارها
مبانی R: Lists
مبانی R: ماتریس
مبانی R: آرایه ها
مبانی R: dataframes
مبانی R: خلاصه ای از انواع داده ها
مبانی R: عوامل
Utilities در R: Reorder FrameFrame با سطوح فاکتور
Utilities در R: یک مجموعه داده را از یک فایل بخوانید
خدمات در R: انتقال داده ها با Dplyr
خدمات در R: دست زدن به ارزش های گم شده
Utilities در R: نسل توالی
Utilities در R: دست زدن به تاریخ
Utilities در R: ادغام دو dataframes
گرامر گرافیک:
فصل 2: ​​مقدمه
چرا ggplot2؟
چگونگی رسم یک طرح ساده؟
اجزای گرامر گرافیک
هندسه ها و خطوط خط:
فصل 3: مقدمه
هندسه ها
صرفه جویی در طرح شما
خط خانواده خط
نقشه های نقاشی با چند خط
خط تمرین خط
خط تمرین خط: راه حل
مجموعه داده ها، نقشه ها و قطعه های پراکنده. :
فصل 4: مقدمه
مجموعه داده ها و نقشه برداری
Overriding Outhetics
تنظیم در مقابل نقشه برداری
فرمت های داده و عملکرد ذوب
قطعه پراکنده (1 از 2)
قطعه پراکنده (2 از 2): رنگ ها و برچسب ها
پراکندگی قطعه: ورزش
پراکندگی قطعه: راه حل ورزش
تحولات آماری و توزیع توزیع:
فصل 5: مقدمه
تحولات آماری (آمار)
آمار جالب
زیبایی شناسی کامپیوتری
توزیع ها و نحوه طرح بندی آنها چیست؟
هیستوگرام ها و چند ضلعی فرکانس
قطعه تراکم
هیستوگرام و آمار: ورزش
هیستوگرام و آمار: راه حل ورزش
boxplots
پلاک های ویولن
Boxplots و Plots Violin: تمرینات
Boxplots و Plots Violin: راه حل ورزش
تنظیم موقعیت، مقیاس ها و توطئه های بار:
فصل 6: مقدمه
تنظیم موقعیت: هویت، jitter و nudge
تنظیم موقعیت: پشته، پر کردن و گول زدن
مقیاس ها: تعریف و استفاده
مقیاس: طبقه بندی
مقیاس: مقیاس موقعیت
مقیاس: مقیاس های تاریخ
مقیاس ها: مقیاس های رنگی
مقیاس ها: مقیاس های دستی و هویت
کلید های میانبر به مقیاس: آزمایشگاه ها و لیمز
توطئه های بار
چگونه می توان قطعه های نوار را خوب نگاه کرد؟
Plots Plots Bar
Plots Bar Plots Solution
سیستم های مختصات، سیستم تم، و نقشه ها:
فصل 7: مقدمه
سیستم های مختصات: Cartesian & Flip
سیستم مختصات: ثابت و QuickMap
سیستم های مختصات: قطبی
سیستم تم
اصلاح اجزای فردی سیستم تم
ایجاد تم سفارشی خود را
نقشه ها: نقشه های پس زمینه
نقشه ها: نقشه های Choropleth
نقشه ها: نقشه های حاشیه ای و حباب
نقشه ها: نقشه برداری داده های GIS
جنبه ها و توطئه های سفارشی:
فصل 8: مقدمه
جنبه ها
facet_grid vs facet_wrap
مثال چهره: تمرین پیگیری همراه
Maps & Facets ورزش
نقشه ها و جنبه های ورزشی راه حل ورزش
توطئه های سفارشی: طرح Lollipop
توطئه های سفارشی: طرح دمبل
توطئه های سفارشی: طرح "آتش"
چه بعدی؟ :
تبریک می گوییم! بعدش چی؟


Welcome to the course! :
Course structure and methodology

Crash course on R :
Chapter 1 Introduction
What is R?
Installing R and RStudio
First steps in R
Basics of R: Atomic types and Vectors
Basics of R: Lists
Basics of R: Matrices
Basics of R: Arrays
Basics of R: Dataframes
Basics of R: Summary of the Data Types
Basics of R: Factors
Utilities in R: Reorder a dataframe by factor levels
Utilities in R: Read a dataset from a file
Utilities in R: Transforming data with dplyr
Utilities in R: Handling missing values
Utilities in R: Generation of sequences
Utilities in R: Handling dates
Utilities in R: Merging two dataframes

The Grammar of Graphics :
Chapter 2: Introduction
Why ggplot2?
How to draw a simple plot?
The components of the Grammar of Graphics

Geometries and line plots :
Chapter 3: Introduction
Geometries
Saving your plot
The line plot family
Drawing line plots with multiple lines
Line plot Exercise
Line plot Exercise: Solution

Datasets, mappings and scatter plots. :
Chapter 4: Introduction
Datasets and mappings
Overriding aesthetics
Setting vs. mapping
Data formats and the melt function
Scatter plots (1 of 2)
Scatter plots (2 of 2): Colors and labels
Scatter plots: Exercise
Scatter plots: Exercise Solution

Statistical transformations and Plotting Distributions :
Chapter 5: Introduction
Statistical transformations (stats)
Interesting stats
Computed aesthetics
What are distributions and how to plot them?
Histograms and frequency polygons
Density plots
Histogram and stats: Exercise
Histogram and stats: Exercise Solution
Boxplots
Violin plots
Boxplots and Violin plots: Exercises
Boxplots and Violin plots: Exercise Solution

Position Adjustment, Scales, and Bar plots :
Chapter 6: Introduction
Position Adjustment: identity, jitter & nudge
Position Adjustment: stack, fill & dodge
Scales: Definition & Usage
Scales: Classification
Scales: Position scales
Scales: Date scales
Scales: Color scales
Scales: Manual & Identity scales
Shortcuts to scales: labs & lims
Bar plots
How to make bar plots look good?
Bar plots Exercise
Bar plots Exercise Solution

Coordinate systems, the Theme System, and Maps :
Chapter 7: Introduction
Coordinate Systems: Cartesian & Flip
Coordinate Systems: Fixed & Quickmap
Coordinate Systems: Polar
The Theme System
Modifying Individual Components of the Theme System
Creating your own Custom Theme
Maps: Background maps
Maps: Choropleth maps
Maps: Annotated & Bubble maps
Maps: Plotting GIS Data

Facets and Custom Plots :
Chapter 8: Introduction
Facets
facet_grid vs facet_wrap
Faceting example: follow-along exercise
Maps & facets Exercise
Maps & facets Exercise Solution
Custom plots: the Lollipop plot
Custom plots: the Dumbbell plot
Custom plots: the "Fire" plot

What next? :
Congratulations! What next?