وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Learn Flutter, Firebase & build J.A.R.V.I.S. (and Get a Job)

سرفصل های دوره

Learn the basics of Flutter, Firebase, ChatGPT's API and Build Iron Man's Personal Assistant. Free Cheat Sheets.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Tech Stack We Will Use
 • 3 - Installation on Windows
 • 4 - Installation on Mac.html

 • 2 - Basics of Dart
 • 1 - Practise Quiz 1.html
 • 2 - Practice Test 2.html
 • 5 - Printing Hello World
 • 6 - Variables and Datatypes
 • 7 - Operators and Expressions
 • 8 - IfelseElseif
 • 9 - Loops
 • 10 - Extra in Loops.html
 • 11 - Strings
 • 12 - Extra in Strings.html
 • 13 - Functions
 • 14 - Error Handling
 • 15 - Classes and Objects
 • 16 - Inheritance
 • 17 - Asynchronous Programming
 • 18 - Dart Cheat Sheet.html

 • 3 - Basics of Flutter
 • 3 - Practice Quiz 3.html
 • 19 - First App
 • 20 - Stateless Widget
 • 21 - Text Widget
 • 22 - Container Widget
 • 23 - Row Widget
 • 24 - Column Widget
 • 25 - What Is A Widget Tree
 • 26 - Button Widget
 • 27 - Image Widget
 • 28 - Stateful Widget
 • 29 - StateFull Widget Line By Line Explanation.html
 • 30 - Some More Cool Widgets.html
 • 31 - Flutter Cheat Sheet.html

 • 4 - State Management
 • 4 - Practice Quiz 4.html
 • 32 - SetState Function In Depth
 • 33 - Provider Package

 • 5 - Firebase
 • 5 - Practice Quiz 5.html
 • 34 - Firebase Integration
 • 35 - Add Update Data
 • 36 - Retrieve Data
 • 37 - More Operations in Firestore.html
 • 38 - Authentication Part 1
 • 38 - authmethods.zip
 • 39 - Authentication Part 2
 • 40 - Firebase Cheat Sheet.html

 • 6 - Lets Build JARVIS
 • 41 - Introduction
 • 42 - Generating Response From API
 • 43 - Building UI Part 1
 • 44 - Speech To Text Package Setup
 • 45 - Building UI Part 2
 • 46 - Finishing The App

 • 7 - How To Get A Flutter Dev Job
 • 47 - How to Get Better at Flutter A Roadmap
 • 48 - Lets Make a Resume
 • 48 - Resume-Format.docx
 • 49 - Where and How to Apply
 • 50 - All The Best
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18792
  حجم: 2500 مگابایت
  مدت زمان: 302 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید