دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش نقاشی دیجیتال بوسیله نرم افزار Autodesk Sketchbook

دانلود Udemy Learn Digital Painting from Scratch: Autodesk Sketchbook

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اتودسک اسکچ بوک یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn Digital Painting from Scratch: Autodesk Sketchbook

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to Digital Painting :
What is Digital Painting?
Why Painting in the form of Digital?
Tools used to create Digital Paintings

Autodesk Sketchbook :
Introduction to Autodesk Sketchbook
Download Autodesk Sketchbook
Install Autodesk Sketchbook
Overview of Autodesk Sketchbook User Interface
The Canvas

Brush Palette :
Pencil, Marker
Airbrush, Paint Brush
Chisel Tip Pen, Felt Tip Pen
Ballpoint Pen, Inking Pen
Smear, Blur and Sharpen
Hard Eraser, Soft Eraser
Color Puck
Brush Puck

Tool Bar :
Spacebar
Selection Tools
Flood Fill, Crop Tool
Transform, Quick Transform
Add Text Layer
Ruler, Ellipse, French Curve
Perspective Guides
Symmetry
Steady Stroke, Predictive Stroke
Draw Style
Layer Editor
Color Editor
Copic Library

Brush Library :
Texture Essential Brushes
Copic Brushes
Synthetic Paint Brushes
Traditional Brushes
Texture Brushes
Shape Brushes
Splatter Brushes
Glow Brushes
Smudge Brushes
Designer Brushes
Artist Brushes
Pastel Brushes
Colorless Brushes

Lagoon :
Features of Lagoon

Basics of Art and Color :
Primary Colors
Secondary Colors
Tertiary Colors
Tint
Shade
Tone

Perspective Drawings :
Set up your canvas for One Point Perspective
Create Guidelines for One Point Perspective
Houses on One Point Perspective
Road details and Mountain on One Point Perspective
Colorise your One Point Perspective Drawing
Set up your canvas for Two Point Perspective
Guidelines, Fence and Streets of Two Point Perspective
House on Two Point Perspective
Removing the Guidelines
Finishing work for Two Point Perspective
Three-Point Perspective Grid Set up
Drawing Three-Point Perspective Building
Colorize your Three Point Perspective Drawing

Still Life Digital Painting :
Pre-Canvas Setup for Digital Painting
Draw Basic Sketch
Color Tones of Still life
Fill Base Colors
Add Lights and Shades of Red Capsicum
Create Lights and Shades of Yellow Capsicum
Lighting Enhancements on Still life
Highlights on Subjects

Foliage Digital Painting :
Sunset Grass field
Green Grassland
Background of Grass near Water field
Foreground Details of Grass near Water field
Standalone Grass field
Shadows of Green Shrub
Lights on Green Shrub
Pink Shrub Shadows
Highlights of Pink Shrub
Background Environment for Shrubs
The Stem of the Plant
Draw Custom Leaves
Setup Custom Leaf Brush
Apply leaves on Plant

Tree Digital Painting :
Create Tree Trunk and Branches
Draw Tree Leaves
Add Shades of Tree
Lights on Tree Stem
Tree leaves with lights
Draw Custom Leaves
Leaves - Custom Brush setup
Stem of the Tree
Custom Leaves on Tree
Make Pando Tree Stem
Shadows on Pando Tree
Lights on Pando Tree
Final Enhancements

Silhouette Landscape Digital Painting :
New Canvas Setup for Silhouette Painting
Basic sketch of Silhouette Landscape
Paint your Sky
Create Background Mountain
Make your Way
Grasses and small Shrubs
Draw Trees on Landscape
Foreground Grasses
Final Enhancements

Sunset UFO Concept Digital Painting :
Custom Canvas Setup
Basic Drawing of the Concept
Golden Glow Sky
The setting Sun
Background on Concept
Trees on Background
UFO on land
Midtone Foliages
Foreground Foliage works
The Alien on the Concept
The Boy on Art

Landscape Digital Painting :
Setup New Canvas Size
Basic Drawing of Landscape
Paint your Sky with Clouds
Paint Background Mountain
The Lake Water
Foreground Land
House on Landscape
The way home
Base color of Grassland
Light variation on Grassland
Shrubs in grassland
Base colors for Landscape Trees
Lights and Shadows on Trees
Leaves on Landscape Trees
Details for Mountain
Lake Water Details
Details over the way
Enhance the House
The Alternate Path
Draw the Basic Fence
Lighting for Fence
Fence Supporting Stick
Fence for Lake Water
Final Enhancements

Seascape Digital Painting :
New Canvas Setup
Basic Sketch of Seascape
The Sky of Seascape
Paint Sea Water
Sand on Beach
Rocks over the Beach
Boat on Seascape
Enhance the Boat
Details on Sea Water
Foliages on Beach

Lake House Digital Painting :
Landscape Canvas Setup
Basic plan of Lake House Landscape
The complete Sketch for Lake House Digital Art
Sky on Lake House View
Mountains on the Background
Blue Mountains and Ice Land
The Forest on the Left side
Right side Forest
The Land on the Lake
Grass over Lake Land
Trees on Lake Land
Alternate Trees
Basic House on the Land
Enhance the House
Rocks on Lake Water
Bridge with Perspective view
Wooden beam for Bridge
Shrubs on Land
Grass on Land
Background Snow Mountain
Blue Mountain Snow
Background Properties Enhancement
The Lake Water
Reflections on Lake Water
Final Enhancement Work