در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn Artificial Intelligence by Creating JARVIS in Python.

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

How cool it would be to have your own Voice Assistant that makes it's own real-time decisions? Create one yourself!


1. Introduction
 • 1. Introduction.

 • 2. Getting Started
 • 1.1 vscodeusersetup-x64-1.72.2.zip
 • 1. Installing VS Code.
 • 2.1 python-3.9.2-amd64.zip
 • 2.2 python-3.9.2.zip
 • 2. Installing Python programming language.
 • 3. Python's libraries installation.

 • 3. Tasks #1
 • 1. Speech.
 • 2. Error Handling.
 • 3. Quiz #1.html
 • 4. Time.
 • 5. Day.
 • 6. Month.
 • 7.1 datetime formats.zip
 • 7. Date.
 • 8. Coinflip Game.
 • 9. Dice Roll Game.
 • 10. Jokes.
 • 11. Blackjack Game.

 • 4. Setting Up The Input
 • 1.1 speech recognition languages.zip
 • 1. Input by Microphone.
 • 2. Quiz #2.html

 • 5. Tasks #2
 • 1. Repeat Me.
 • 2. Google Search.
 • 3. YouTube.
 • 4. Wikipedia.
 • 5. Screenshots.
 • 6. Calculator.
 • 7. Volume Control.
 • 8. Quiz #3.html
 • 9. Read This.
 • 10. Task Manager Automation.
 • 11. Quiz #4.html
 • 12. Reminders.
 • 13. Routines.
 • 14. Smart App Opener.
 • 15. Quiz #5.html
 • 16. News.
 • 17. Weather.

 • 6. A.I For Commands
 • 1. Creating The Dataset.
 • 2. Training.

 • 7. A.I For Wake Word
 • 1. Creating The Dataset.
 • 2. Processing Data.
 • 3. Training.

 • 8. Putting Everything Together
 • 1. Implementing The Commands Model.
 • 2. Multiple Tasks.
 • 3. Implementing The Wake Word Model.

 • 9. Conclusion
 • 1. Conclusion.