در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Learn Amharic Language from scratch

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn Amharic language course easily with Animation to help you understand quickly


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Benefits of Amharic language

 • 2. Greetings
 • 1. Greetings Introduction
 • 2. Greeting Conversation
 • 3. Goodbye

 • 3. Numbers
 • 1. Days of the Week
 • 2. Months of the Year
 • 3. Numbers
 • 4. Weather and Seasons

 • 4. Amharic Alphabets
 • 1. Amharic Alphabets part 1 from
 • 2. Amharic Alphabets part 2 from
 • 3. Amharic Alphabets part 3 from
 • 4. Amharic Alphabets part 4 from
 • 5. Amharic Alphabets part 5 from

 • 5. Nouns, Adjectives, Verb, Adverb, Prefix And Suffix
 • 1. Adjectives
 • 2. Adverb
 • 3. Nouns
 • 4. Prefix And Suffix
 • 5. Verb

 • 6. Pronoun, Conjunction, Negation
 • 1. Pronoun, Conjunction, Negation

 • 7. Questions formation
 • 1. Questions formation

 • 8. Introducing one self
 • 1. Introducing one self Part 1
 • 2. Introducing one self Part 2

 • 9. Conversation bundle Part 1
 • 1. Booking a Ticket
 • 2. Conversation Hotel Reservation
 • 3. Conversation in Restaurant
 • 4. Transportation
 • 5. Conversation when Shopping
 • 6. Hospital and Pharmacy conversation

 • 10. Conversation bundle Part 2
 • 1. Agreeing and Disagreeing
 • 2. Asking for Direction
 • 3. At Gym
 • 4. Introducing a Person
 • 5. Professions
 • 6. Renting an Apartment
 • 7. What to say on Occasions

 • 11. Telling Time
 • 1. Telling time

 • 12. Additional Contents
 • 1. Animals
 • 2. Body Parts
 • 3. Clothes and Accessories
 • 4. Colours
 • 5. Different kind of Furnitures
 • 6. Family Links