دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی متصل به پرداخت Stripe بوسیله Laravel 8.X

دانلود Udemy Laravel 8.X e-commerce VS React Js e-commerce with stripe

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با لاراول یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Laravel 8.X e-commerce VS React Js e-commerce with stripe

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 37 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
مقدمه دوره
ارائه Laravel
نصب محیط زیست
راه اندازی پروژه Laravel
مفهوم کنترل کننده مدل
مسیریابی پایه 1
مسیریابی پایه 2
کنترل کننده ها در Laravel1
کنترل کننده ها در Laravel2
Templating Blade (Partie 1)
Templating Blade (Partie 2)
مدل ها و مهاجرت:
models and migrations1
مدل ها و مهاجرت ها 2
ذخیره داده ها با استفاده از ترمینال
مشاهده داده ها در Laravel:
راه های مختلف مشاهده داده ها 1
روش های مختلف مشاهده داده ها 2
روش های مختلف مشاهده داده های خاص 1
راه های مختلف مشاهده داده های خاص 2
ذخیره داده ها در Laravel:
روش های مختلف صرفه جویی در داده ها
روش های مختلف صرفه جویی در داده ها 1
روش های مختلف صرفه جویی در داده ها 2
جمعی Laravel (قسمت 1)
Collective Laravel (قسمت 2)
Laravel Collective (قسمت 3)
ویرایش، به روز رسانی و حذف داده ها در Laravel:
ویرایش و به روز رسانی 1
ویرایش و به روز رسانی 2
حذف داده ها
کنترل کننده منابع (قسمت 1)
کنترل کننده منابع (قسمت 2)
کنترل کننده منابع (قسمت 3)
کنترل کننده منابع (قسمت 4)
کنترل منابع (قسمت 5)
File Manipulation1
File Manipulation1
وارد کردن قالب مشتری در Laravel. :
نصب پروژه Laravel
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 1.
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 2.
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 3
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 4
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 5
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 6
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 7
وارد کردن قالب مشتری در Laravel - 8
وارد کردن قالب مدیر در Laravel. :
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 1
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 2
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 3
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 4
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 5
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 6
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 7
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 8
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 9
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 10
وارد کردن قالب مدیر در Laravel 11
صرفه جویی، ویرایش، به روز رسانی، حذف، فعال کردن و غیر فعال کردن داده ها در Laravel:
ایجاد و مشاهده دسته بندی ها 1
ایجاد و مشاهده دسته بندی ها 2
ایجاد و مشاهده دسته بندی ها 3
ردیابی رده 1
ردیابی رده 2
Edit and Update Category3
حذف رده
صرفه جویی و مشاهده محصولات 1
صرفه جویی و مشاهده محصولات 2
صرفه جویی و مشاهده محصولات 3
صرفه جویی و مشاهده محصولات 4
محصولات ذخیره و مشاهده 5
صرفه جویی و مشاهده محصولات 6
ویرایش و به روز رسانی محصول 1
ویرایش و به روز رسانی محصول 2
حذف محصول
محصول را فعال و غیر فعال کنید
صرفه جویی و مشاهده لغزنده 1
ذخیره سازی و مشاهده لغزنده 2
صرفه جویی و مشاهده لغزنده 3
ویرایش و به روز رسانی لغزنده 1
ویرایش و به روز رسانی لغزنده 2
حذف لغزنده
را فعال کنید و لغزنده را غیرفعال کنید


Introduction :
Course Introduction
Laravel presentation
Environments installations
Setting up Laravel project
Model View Controller Concept
Basic routing1
Basic routing2
Controllers in Laravel1
Controllers in Laravel2
Blade templating (PARTIE 1)
Blade templating (PARTIE 2)

Models and Migrations :
Models and Migrations1
Models and Migrations2
Saving data using terminal

Viewing Data In laravel :
Different ways viewing data1
Different ways viewing data2
Different ways viewing specific data1
Different ways viewing specific data2

Saving Data in Laravel :
Different ways saving data
Different ways saving data1
Different ways saving data2
Laravel collective (Part 1)
Laravel collective (Part 2)
Laravel collective (Part 3)

Edit, Update, and Delete Data in Laravel :
Edit and Update1
Edit and Update2
Delete data
Resource Controller (PART 1)
Resource Controller (PART 2)
Resource Controller (PART 3)
Resource Controller (PART 4)
Resource Controller (PART 5)
File manipulation1
File manipulation1

Importing Client Template in Laravel. :
Laravel project installation
Importing Client Template in Laravel - 1.
Importing Client Template in Laravel - 2.
Importing Client Template in Laravel - 3
Importing Client Template in Laravel - 4
Importing Client Template in Laravel - 5
Importing Client Template in Laravel - 6
Importing Client Template in Laravel - 7
Importing Client Template in Laravel - 8

Importing Admin Template in Laravel. :
Importing Admin Template in Laravel 1
Importing Admin Template in Laravel 2
Importing Admin Template in Laravel 3
Importing Admin Template in Laravel 4
Importing Admin Template in Laravel 5
Importing Admin Template in Laravel 6
Importing Admin Template in Laravel 7
Importing Admin Template in Laravel 8
Importing Admin Template in Laravel 9
Importing Admin Template in Laravel 10
Importing Admin Template in Laravel 11

Saving, Edit, Update, Delete, Activate and Unactivate data in Laravel :
Create and view Categories1
Create and view Categories2
Create and view Categories3
Edit and Update category1
Edit and Update category2
Edit and Update category3
Delete category
Saving and viewing products 1
Saving and viewing products 2
Saving and viewing products 3
Saving and viewing products 4
Saving and viewing products 5
Saving and viewing products 6
Edit and update product 1
Edit and update product 2
Delete product
Activate and Unactivate Product
Saving and viewing sliders 1
Saving and viewing sliders 2
Saving and viewing sliders 3
Edit and Update slider 1
Edit and Update slider 2
Delete slider
Activate and Unactivate Slider

Viewing home page dynamically :
Viewing home page dynamically 1
Viewing home page dynamically 2
Viewing home page dynamically 3
Viewing home page dynamically 4

Shopping Cart :
Add product to cart 1
Add product to cart 2
Add product to cart 3
Viewing Cart
Update Qty 1
Update Qty 2
Removing product from cart

Customizing client Authentification :
login and logout 1
login and logout 2
login and logout 3
login and logout 4
login and logout 5

Orders and Exportation From laravel To PDF :
Saving and viewing orders 1
Saving and viewing orders 2
Saving and viewing orders 3
Export From Laravel To PDF 1
Export From Laravel To PDF 2

Mailing and Stripe integration :
Mailing 1
Mailing 2
Mailing 3
Stripe integration api (PART 1)
Stripe integration api (PART 2)
Stripe integration api (PART 3)
Authentification (PART 1)
Authentification (PART 2)
Authentification (PART 3)

React JS Introduction :
Environments To install
Course introduction 1
Course introduction 2
Course introduction 3
The JSX and Babel 1
The JSX and Babel 2
The JSX and Babel 3
The JSX and Babel 4
Components 1
Components 2
Components 3
Components 4
Passing data with props 1
Passing data with props 2
Passing data with props 3
Conditions in react
States 1
States 2
Css in react 1
Css in react 2
Css in react 3
Css in react 4
Css in react 5
React life cycle (Mounting phase) 1
React life cycle (Mounting phase) 2
React life cycle (Updating phase) 1
React life cycle (Updating phase) 2
React life cycle (Unmounting phase) 1
React life cycle (Unmounting phase) 2
Dynamic clock
Events 1
Events 2
Events 3
Events 4
Events 5
Events 6

Project 1 :
Crud installation
Creation of first component 1
Creation of first component 2
Creation of second component 1
Creation of second component 2
Creation of third component
Tranfering functions
Cars in state
Add and close
Form component
Deleting data from state 1
Deleting data from state 2
Adding data in state 1
Adding data in state 2
Adding data in state 3
Adding data in state 4
Editing data in state 1
Editing data in state 2
Updating data in state 1
Updating data in state 2
React reveal
Local storage 1
Local storage 2

Project 2 :
Project installation 1
React router 1
React router 2
Navigation bar 1
Navigation bar 2
React bootstrap 1
React bootstrap 2
Importing react bootstrap template 1
Importing react bootstrap template 2
Importing react bootstrap template 3
Importing react bootstrap template 4
Importing react bootstrap template 5
Creation of filter component
Creation of vehicles component 1
Creation of vehicles component 2
Creation of vehicle Component 1
Creation of vehicle Component 2
Creation of cart component 1
Creation of cart component 2
Data in json 1
Data in json 2
Filtering data 1
Filtering data 2
Sorting data 1
Sorting data 2
Adding product to cart 1
Adding product to cart 2
Adding product to cart 3
Adding product to cart 4
Removing product from cart
Hide or display form component
Page adaptation
Making products cart persistant
React reveal
React modal 1
React modal 2
React modal 3
Server installation
Inserting and viewing data 1
Inserting and viewing data 2
Inserting data from frontend 1
Inserting data from frontend 2
Inserting data from frontend 3
Viewing data from frontend 1
Viewing data from frontend 2
Make data insertion and data display interactive 1
Make data insertion and data display interactive 2
Stripe api integration 1
Stripe api integration 2
Stripe api integration 3
Stripe api integration 4
Stripe api integration 5
Stripe api integration 6
Stripe api integration 7
Stripe api integration 8