در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدیریت Kubernetes

آموزش مدیریت Kubernetes

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Kubernetes یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Kubernetes Master Course| Certified Kubernetes Administrator

سرفصل ها :


مقدمه: در ساختار دوره
از چگونه برای تماس با استاد CKA کلی برنامه درسی آزمون CKA نکات آزمون مقدمه به Kubernetes عرشه دوره به درک معماری Kubernetes: Kubernetes معماری نمای کلی سرور API
از مدیریت کنترل
از زمانبند ETCD Kubelet کوبه پروکسی CRI درک API بقیه Kubernetes API و نسخه Kubernetes APIGroups آزمایشگاه مدل شیء Kubernetes Kubectl مبانی و عملکرد آزمایشگاه نصب و نگهداری از Kubeadm Kubernetes خوشه ای: Kubernetes نسخه و نسخه پشتیبانی سیاست چوله درک Kubeadm نصب Kubernetes با Kubeadm ایجاد یک Kubeadm خوشه بسیار در دسترس تخلیه گره خود را ارتقا نسخه ای از خود را Kubeadm خوشه ETCD پشتیبان گیری و بازیابی به مفاهیم Kubernetes هسته: درک مفاهیم K8s هسته
namespaces فضای نام آزمایشگاه سامانه تمرین آزمایشگاه راه حل فضای نام آزمایشگاه
pods غلاف آزمایشگاه غلاف PRATICE آزمایشگاه غلاف آزمایشگاه راه حل استاتیک غلاف استاتیک غلاف آزمایشگاه استاتیک غلاف آشکار چند کانتینر غلاف چند کانتینر آزمایشگاه آشکار init انجام ظروف init انجام ظرف آزمایشگاه
برچسب ها برچسب آزمایشگاه برچسب آزمایشگاه منابع انتخابگرهای انتخابگرهای آزمایشگاه
حاشیه نویسی افشای برنامه های خود را با خدمات خدمات clusterIP ClusterIP خدمات آزمایشگاه NodePort خدمات NodePort خدمات آزمایشگاه LoadBalancer انجام خدمات LoadBalancer انجام خدمات آزمایشگاه به حجم کار در Kubernetes: Kubernetes حجم کار و الگو غلاف ReplicaSets اعزام اعزام آزمایشگاه DaemonSets
از DaemonSets آزمایشگاه در برنامه ریزی وظایف سنگین در Kubernetes: لکه دار می و Tolerations لکه دار می و Tolerations آزمایشگاه گره انتخاب و NodeName پیشرفته برنامه ریزی: گره میل NodeAffinity آزمایشگاه پیشرفته برنامه ریزی: غلاف میل و ضد میل غلاف میل آزمایشگاه بهتر
زمانبند چندگانه درخواست منابع و محدودیت منابع، درخواست آزمایشگاه تنظیم سهمیه بندی منابع برای فضاهای نام خود را به پیکربندی نرم افزار کاربردی در Kubernetes: درک پیکربندی برنامه های کانتینری ENTRYPOINT درک و CMD دستورات و ARGS متغیرهای محیط زیست
پیکربندی ConfigMaps آزمایشگاه
اسرار اسرار آزمایشگاه از شبکه و خدمات در Kubernetes: Kubernetes شبکه مقدمه لینوکس شبکه فضاهای نام شبکه لینوکس فضاهای نام آزمایشگاه کارگر بارانداز شبکه کانتینر درک CNI ایجاد یک پلاگین CNI از ابتدا CNI فلانل (فلانل) نصب فلانل (فلانل) CNI نصب بافت CNI - نکته برای آزمون CKA پارچه های پنبهای ارزان CNI نصب قلمکار CNI درک نفوذ با کنترل ورود و منابع Kubernetes نفوذ آزمایشگاه با GCE (گوگل ابر موتور) از ذخیره سازی در Kubernetes: ذخیره سازی مقدمه حجم
از حجم آزمایشگاه بهتر
حجم مداوم حجم مداوم آزمایشگاه بهتر
ادعا دوره مداوم ماندگار دوره ادعا آزمایشگاه کلاس ذخیره سازی کلاس ذخیره سازی آزمایشگاه از ایمن Kubernetes: آناتومی حمله به Kubernetes با سوء استفاده از آسیب پذیری های کد ایجاد TLS گواهینامه احراز هویت و کنترل دسترسی
حسابهای خدمات فایل KUBECONFIG تسلط بر فایل KUBECONFIG و "kubectl پیکربندی" دستور آزمایشگاه استفاده از پروکسی kubectl برای احراز هویت Kubernetes مجوز نمای کلی نقش کنترل دسترسی مبتنی بر یا RBAC نقش و RoleBindings نقش و RoleBindings آزمایشگاه ClusterRole و ClusterRoleBindings ClusterRole و ClusterRoleBindings آزمایشگاه درخواست امضای گواهی با آزمایشگاه امنیت بسترهای سیاست شبکه سیاست شبکه آزمایشگاه به نظارت و Autoscaling شما غلاف Kubernetes خوشه ها و گره: نظارت استفاده خوشه منابع نصب سرور kubernetes متریک و آزمایشگاه نرم افزار مدیریت گزارش ها نرم افزار مدیریت گزارش ها آزمایشگاه EFK (Elasticsearch-Fluentd-Kibana) ورود Stack برای Kubernetes EFK (Elasticsearch-Fluentd-Kibana) ورود به سیستم پشته آزمایشگاه