وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Korean for intermediate learners 2

سرفصل های دوره

Teacher In - Young will help you to build up your Korean skill

 • 1 - Unit 311 Experience Vocabulary Hospital
 • 2 - Unit 312 Experience Grammar 1 A
 • 3 - Unit 313 Experience Grammar 2 V
 • 4 - Unit 314 Experience Dialogue Have you ever been to a dentist in Korea
 • 5 - Unit 321 Hobby Vocabulary Hobby
 • 6 - Unit 323 Hobby Grammar 2 N
 • 7 - Unit 324 Hobby Dialogue I dont know how to make Korean food
 • 8 - Unit 331 Change Vocabulary House furniture
 • 9 - Unit 332 Change Grammar 1 V
 • 10 - Unit 333 Change Grammar 2 A
 • 11 - Unit 334 Change Dialogue I learned to cook during my vacation
 • 12 - Unit 341 SuggestionOffer Vocabulary Accessory Wear verbs
 • 13 - Unit 342 SuggestionOffer Grammar 1 A
 • 14 - Unit 343 SuggestionOffer Grammar 2 V
 • 15 - Unit 344 SuggestionOffer Dialogue You are not wearing enough clothes
 • 16 - Unit 351 Honorific Vocabulary Honorific Expressions
 • 17 - Unit 352 Honorific Grammar 1
 • 18 - Unit 353 Honorific Grammar 2 AV
 • 19 - Unit 354 Honorific Dialogue I will go to my grandmothers house with my famil
 • 20 - Unit 361 Permission approval Vocabulary Conjunctive adverb
 • 21 - Unit 362 Permission approval Grammar 1 V
 • 22 - Unit 363 Permission approval Grammar 2 V
 • 23 - Unit 364 Permission approval Dialogue You should not wear shoes indoors
 • 24 - Unit 371 Comparation and supposition Vocabulary Taste flavor
 • 25 - Unit 372 Comparation and supposition Grammar 1 N
 • 26 - Unit 373 Comparation and supposition Grammar 2
 • 27 - Unit 374 Comparation and supposition Dialogue Hien Im sure youll love it
 • 28 - Unit 381 Ask after somebody Vocabulary Human life
 • 29 - Unit 382 Ask after somebody Grammar 1 N
 • 30 - Unit 383 Ask after somebody Grammar 2 V
 • 31 - Unit 384 Ask after somebody Dialogue My brother is finally married
 • 32 - Unit 391 Informal speech Vocabulary Present Party
 • 33 - Unit 392 Informal speech Grammar 1 Informal speech 1
 • 34 - Unit 393 Informal speech Grammar 2 Informal speech 2
 • 35 - Unit 394 Informal speech Dialogue Shall we buy a cake too
 • 36 - Unit 401 Description 2 Vocabulary Personality appearance
 • 37 - Unit 402 Description 2 Grammar 1 AV
 • 38 - Unit 403 Description 2 Grammar 2 AV
 • 39 - Unit 404 Description 2 Dialogue Im not good at sports
 • 40 - Unit 411 Habit Vocabulary Habit
 • 41 - Unit 412 Habit Grammar 1 V
 • 42 - Unit 413 Habit Grammar 2 V
 • 43 - Unit 414 Habit Dialogue I usually eat snacks before going to bed
 • 49,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7898
  حجم: 70790 مگابایت
  مدت زمان: 462 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  49,900 تومان
  افزودن به سبد خرید