وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Korean for intermediate learners 1

سرفصل های دوره

Teacher In - Young will help you to build up your Korean skill

 • 1 - Unit 211 Description Vocabulary Color
 • 2 - Unit 212 Description Grammar 1 Irregular
 • 3 - Unit 213 Description Grammar 2 A N
 • 4 - Unit 214 Description Dialogue Sora is a cute person
 • 5 - Unit 221 Traffic and location Vocabulary Direction road
 • 6 - Unit 222 Traffic and location Grammar 1 N
 • 7 - Unit 223 Traffic and location Grammar 2 V
 • 8 - Unit 224 Traffic and location Dialogue Go straight ahead then turn left
 • 9 - Unit 231 Prohibition Vocabulary Basic etiquette rules
 • 10 - Unit 232 Prohibition Grammar 1 AV N
 • 11 - Unit 233 Prohibition Grammar 2 V
 • 12 - Unit 234 Prohibition Dialogue Dont buy coke
 • 13 - Unit 241 Cooking Vocabulary Cooking
 • 14 - Unit 242 Cooking Grammar 1 Irregular
 • 15 - Unit 243 Cooking Grammar 2 V
 • 16 - Unit 244 Cooking Dialogue Stirfry the meat and the seaweed together
 • 17 - Unit 251 Bank Vocabulary Bank exchange
 • 18 - Unit 252 Bank Grammar 1 Irregular
 • 19 - Unit 253 Bank Grammar 2 Irregular
 • 20 - Unit 254 Bank Dialogue The exchange rate has increased slightly
 • 21 - Unit 261 Mood and Emotion Vocabulary Emotional adjectives
 • 22 - Unit 262 Mood and Emotion Grammar 1 AV
 • 23 - Unit 263 Mood and Emotion Grammar 2 V
 • 24 - Unit 264 Mood and Emotion Dialogue I often lose things when Im busy
 • 25 - Unit 271 Phone call Vocabulary Phone call text message
 • 26 - Unit 272 Phone call Grammar 1 V
 • 27 - Unit 273 Phone call Grammar 2 V
 • 28 - Unit 274 Phone call Dialogue I will make a reservation at the restaurant
 • 29 - Unit 281 Appointment Vocabulary Adverbs of time
 • 30 - Unit 282 Appointment Grammar 1 AV AV N N
 • 31 - Unit 283 Appointment Grammar 2 V
 • 32 - Unit 284 Appointment Dialogue Do you want to watch the action movie released
 • 33 - Unit 291 Supposition and resolution Vocabulary Housing types Grammar 1 AV
 • 34 - Unit 292 Supposition and resolution Grammar 2 AV
 • 35 - Unit 293 Supposition and resolution Dialogue Raul If you loses weight Ill
 • 36 - Unit 301 Housework Vocabulary Housework
 • 37 - Unit 302 Housework Grammar 1 VVV N
 • 38 - Unit 303 Housework Grammar 2 V
 • 39 - Unit 304 Housework Dialogue Im cleaning the room because its dirty
 • 83,800 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7897
  حجم: 65368 مگابایت
  مدت زمان: 429 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  83,800 تومان
  افزودن به سبد خرید