دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مبانی کدنویسی به زبان Java

دانلود LiveLessons Java Programming Essentials

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی به زبان جاوا یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Java Programming Essentials

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 - Java Programming Essentials - Introduction
2 - Module introduction
3 - Learning objectives
4 - 1.1 The Java ecosystem
5 - 1.2 Understanding Java's execution model
6 - 1.3 Understanding the value of threading and garbage collection
7 - 1.4 Understanding the value of object orientation and encapsulation
8 - Learning objectives
9 - 2.1 Creating executable Java applications
10 - 2.2 Running Java from the command line
11 - 2.3 Managing the classpath
12 - 2.4 Compiling from the command line
13 - Learning objectives
14 - 3.1 Understanding packages
15 - 3.2 Working with packages
16 - 3.3 Illustrating packages and imports
17 - 3.4 Creating packages and package-info.java
18 - Module introduction
19 - Learning objectives
20 - 4.1 Using operators, operands, and expressions
21 - 4.2 Using arithmetic operators + - _ _ %
22 - 4.3 Using the plus operator with Strings
23 - 4.4 Operand promotion in arithmetic
24 - 4.5 Using increment and decrement operators
25 - Learning objectives
26 - 5.1 Using shift operators
27 - 5.2 Using comparison operators
28 - 5.3 Using logical operators
29 - 5.4 Using short-circuit operators
30 - 5.5 Using assignment operators
31 - Learning objectives
32 - 6.1 Understanding assignment compatibility
33 - 6.2 Understanding other elements of expressions
34 - 6.3 Using parentheses and operator precedence
35 - Learning objectives
36 - 7.1 Using the == operator with primitives and references
37 - 7.2 Distinguishing == and the equals method
38 - 7.3 Discovering more about the equals method
39 - Module introduction
40 - Learning objectives
41 - 8.1 Understanding the basic form of if and if_else
42 - 8.2 Using braces with if_else. Effect of 'else if'
43 - 8.3 Understanding the if _ else if _ else structure
44 - 8.4 Using the conditional operator
45 - Learning objectives
46 - 9.1 Using the general form of switch, case, break, and default
47 - 9.2 Code examples for the general form of switch
48 - 9.3 Understanding break in switch
49 - 9.4 Identifying switchable types
50 - Module introduction
51 - Learning objectives
52 - 10.1 Creating and using while loops
53 - 10.2 Code examples of the while loop
54 - 10.3 Using do_while loops
55 - Learning objectives
56 - 11.1 Understanding the simple use of the for loop
57 - 11.2 Understanding the initialization section of the for loop
58 - 11.3 Understanding the test section of the for loop
59 - 11.4 Understanding the increment section of the for loop
60 - 11.5 Omitting sections of a for loop
61 - 11.6 Code examples for basic for loops
62 - Learning objectives
63 - 12.1 Using the enhanced for loop
64 - 12.2 Identifying the valid targets of the enhanced for loop
65 - 12.3 Using the enhanced for loop with generic collections
66 - 12.4 Code examples for enhanced for loops
67 - Learning objectives
68 - 13.1 Comparing while and do while loops
69 - 13.2 Comparing while and simple for loops
70 - 13.3 Comparing while and enhanced for loops over Iterables
71 - 13.4 Comparing while and enhanced for loops over arrays
72 - Learning objectives
73 - 14.1 Using break from a single loop
74 - 14.2 Using continue in a single loop
75 - 14.3 Using a labeled break in nested loops
76 - 14.4 Using a labeled continue in nested loops
77 - Module introduction
78 - Learning objectives
79 - 15.1 Understanding structure of Java source files
80 - 15.2 Understanding the structure of a Java class
81 - 15.3 Defining static methods - Part 1
82 - 15.4 Defining static methods - Part 2
83 - 15.5 Defining instance fields
84 - 15.6 Investigating mutation of objects by methods
85 - 15.7 Discovering pass-by-value
86 - 15.8 Defining instance methods - Part 1
87 - 15.9 Defining instance methods - Part 2
88 - 15.10 Initializing objects - Part 1
89 - 15.11 Initializing objects - Part 2
90 - Learning objectives
91 - 16.1 Selecting a field from a reference expression
92 - 16.2 Using 'this' to access fields
93 - 16.3 Code examples accessing fields
94 - 16.4 Using 'this' to access object features
95 - 16.5 Accessing static members
96 - 16.6 Scope and disambiguation of identifiers
97 - Learning objectives
98 - 17.1 Using the access modifiers public and private
99 - 17.2 Using default access and the protected modifier
100 - Learning objectives
101 - 18.1 Designing for encapsulation
102 - 18.2 Implementing encapsulation
103 - 18.3 Encapsulation code example
104 - 18.4 Implementing immutability
105 - Module introduction
106 - Learning objectives
107 - 19.1 Understanding the value and mechanism of garbage collection
108 - 19.2 Collecting garbage
109 - Java Programming Essentials - Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 37 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons