وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Japanese for Beginners | Level 3 | Interactive Online Course

سرفصل های دوره

Speak Japanese from Day 1! Learn Japanese even if you have zero experience!


1 - Lesson 1 Hours
 • 1 - Course Introduction
 • 2 - Level-3-Lesson-1-Additional-Vocabulary.pdf
 • 2 - Level-3-Lesson-1-Summary.pdf
 • 2 - Level-3-Lesson-1-Worksheet.pdf
 • 2 - Video Lesson
 • 2 - level 3 lesson 1 quizlet set.zip
 • 3 - Review

 • 2 - Lesson 2 Minutes
 • 4 - Level-3-Lesson-2-Additional-Vocabulary.pdf
 • 4 - Level-3-Lesson-2-Summary.pdf
 • 4 - Level-3-Lesson-2-Worksheet.pdf
 • 4 - Video Lesson
 • 4 - level 3 lesson 2 quizlet set.zip
 • 5 - Review

 • 3 - Lesson 3 Time of Day
 • 6 - Level-3-Lesson-3-Additional-Vocabulary.pdf
 • 6 - Level-3-Lesson-3-Summary.pdf
 • 6 - Level-3-Lesson-3-Worksheet.pdf
 • 6 - Video Lesson
 • 6 - level 3 lesson 3 quizlet set.zip
 • 7 - Review

 • 4 - Lesson 4 Events
 • 8 - Level-3-Lesson-4-Additional-Vocabulary.pdf
 • 8 - Level-3-Lesson-4-Summary.pdf
 • 8 - Level-3-Lesson-4-Worksheet.pdf
 • 8 - Video Lesson
 • 8 - level 3 lesson 4 quizlet set.zip
 • 9 - Review

 • 5 - Lesson 5 Daily Activities
 • 10 - Level-3-Lesson-5-Additional-Vocabulary.pdf
 • 10 - Level-3-Lesson-5-Summary.pdf
 • 10 - Level-3-Lesson-5-Worksheet.pdf
 • 10 - Video Lesson
 • 10 - level 3 lesson 5 quizlet set.zip
 • 11 - Review

 • 6 - Lesson 6 Sports
 • 12 - Level-3-Lesson-6-Additional-Vocabulary.pdf
 • 12 - Level-3-Lesson-6-Summary.pdf
 • 12 - Level-3-Lesson-6-Worksheet.pdf
 • 12 - Video Lesson
 • 12 - level 3 lesson 6 quizlet set.zip
 • 13 - Review

 • 7 - Lesson 7 Frequency
 • 14 - Level-3-Lesson-7-Additional-Vocabulary.pdf
 • 14 - Level-3-Lesson-7-Summary.pdf
 • 14 - Level-3-Lesson-7-Worksheet.pdf
 • 14 - Video Lesson
 • 14 - level 3 lesson 7 quizlet set.zip
 • 15 - Review

 • 8 - Lesson 8 Chores
 • 16 - Level-3-Lesson-8-Additional-Vocabulary.pdf
 • 16 - Level-3-Lesson-8-Summary.pdf
 • 16 - Level-3-Lesson-8-Worksheet.pdf
 • 16 - Video Lesson
 • 16 - level 3 lesson 8 quizlet set.zip
 • 17 - Review

 • 9 - Lesson 9 Days of the Week
 • 18 - Level-3-Lesson-9-Additional-Vocabulary.pdf
 • 18 - Level-3-Lesson-9-Summary.pdf
 • 18 - Level-3-Lesson-9-Worksheet.pdf
 • 18 - Video Lesson
 • 18 - level 3 lesson 9 quizlet set.zip
 • 19 - Review

 • 10 - Lesson 10 Months
 • 20 - Level-3-Lesson-10-Additional-Vocabulary.pdf
 • 20 - Level-3-Lesson-10-Summary.pdf
 • 20 - Level-3-Lesson-10-Worksheet.pdf
 • 20 - Video Lesson
 • 20 - level 3 lesson 10 quizlet set.zip
 • 21 - Review

 • 11 - Lesson 11 Days
 • 22 - Level-3-Lesson-11-Additional-Vocabulary.pdf
 • 22 - Level-3-Lesson-11-Summary.pdf
 • 22 - Level-3-Lesson-11-Worksheet.pdf
 • 22 - Video Lesson
 • 22 - level 3 lesson 11 quizlet set.zip
 • 23 - Review

 • 12 - Lesson 12 Years
 • 24 - Level-3-Lesson-12-Additional-Vocabulary.pdf
 • 24 - Level-3-Lesson-12-Summary.pdf
 • 24 - Level-3-Lesson-12-Worksheet.pdf
 • 24 - Video Lesson
 • 24 - level 3 lesson 12 quizlet set.zip
 • 25 - Review

 • 13 - Lesson 13 Holidays
 • 26 - Level-3-Lesson-13-Additional-Vocabulary.pdf
 • 26 - Level-3-Lesson-13-Summary.pdf
 • 26 - Level-3-Lesson-13-Worksheet.pdf
 • 26 - Video Lesson
 • 26 - level 3 lesson 13 quizlet set.zip
 • 27 - Review

 • 14 - Lesson 14 Relative Time Future
 • 28 - Level-3-Lesson-14-Additional-Vocabulary.pdf
 • 28 - Level-3-Lesson-14-Summary.pdf
 • 28 - Level-3-Lesson-14-Worksheet.pdf
 • 28 - Video Lesson
 • 28 - level 3 lesson 14 quizlet set.zip
 • 29 - Review

 • 15 - Lesson 15 Relative Time Past
 • 30 - Level-3-Lesson-15-Additional-Vocabulary.pdf
 • 30 - Level-3-Lesson-15-Summary.pdf
 • 30 - Level-3-Lesson-15-Worksheet.pdf
 • 30 - Video Lesson
 • 30 - level 3 lesson 15 quizlet set.zip
 • 31 - Review

 • 16 - Lesson 16 Duration
 • 32 - Level-3-Lesson-16-Additional-Vocabulary.pdf
 • 32 - Level-3-Lesson-16-Summary.pdf
 • 32 - Level-3-Lesson-16-Worksheet.pdf
 • 32 - Video Lesson
 • 32 - level 3 lesson 16 quizlet set.zip
 • 33 - Review

 • 17 - Lesson 17 Weather
 • 34 - Level-3-Lesson-17-Additional-Vocabulary.pdf
 • 34 - Level-3-Lesson-17-Summary.pdf
 • 34 - Level-3-Lesson-17-Worksheet.pdf
 • 34 - Video Lesson
 • 34 - level 3 lesson 17 quizlet set.zip
 • 35 - Review

 • 18 - Lesson 18 Weather Report
 • 36 - Level-3-Lesson-18-Additional-Vocabulary.pdf
 • 36 - Level-3-Lesson-18-Summary.pdf
 • 36 - Level-3-Lesson-18-Worksheet.pdf
 • 36 - Video Lesson
 • 36 - level 3 lesson 18 quizlet set.zip
 • 37 - Review

 • 19 - Lesson 19 Climate
 • 38 - Level-3-Lesson-19-Additional-Vocabulary.pdf
 • 38 - Level-3-Lesson-19-Summary.pdf
 • 38 - Level-3-Lesson-19-Worksheet.pdf
 • 38 - Video Lesson
 • 38 - level 3 lesson 19 quizlet set.zip
 • 39 - Review

 • 20 - Lesson 20 Natural Disasters
 • 40 - Level-3-Lesson-20-Additional-Vocabulary.pdf
 • 40 - Level-3-Lesson-20-Summary.pdf
 • 40 - Level-3-Lesson-20-Worksheet.pdf
 • 40 - Video Lesson
 • 40 - level 3 lesson 20 quizlet set.zip
 • 41 - Review
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7890
  حجم: 1459 مگابایت
  مدت زمان: 343 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید