در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Japanese Conversation for English Speakers 3

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

A fun, clear and practical way for English speakers to master Japanese conversation


1 - Japanese conversation Intermediate Level
 • 1 - Introduction & Lesson 1 Existence of Inanimate Objects
 • 1 - L1.pdf
 • 1 - Quiz 1.html
 • 2 - L2.pdf
 • 2 - Lesson 2 Existence of Inanimate Objects 2 Other meanings
 • 2 - Quiz 2.html
 • 3 - L3.pdf
 • 3 - Lesson 3 Advanced Existence of Inanimate Objects 3
 • 3 - Quiz 3.html
 • 4 - L4.pdf
 • 4 - Lesson 4 How to Count Objects with Counters
 • 4 - Quiz 4.html
 • 5 - L5.pdf
 • 5 - Lesson 5 Number Counters Particles
 • 5 - Quiz 5.html
 • 6 - L6.pdf
 • 6 - Lesson 6 Particle kara
 • 6 - Quiz 6.html
 • 7 - L7.pdf
 • 7 - Lesson 7 Existence of Animate Objects
 • 7 - Quiz 7.html
 • 8 - L8.pdf
 • 8 - Lesson 8 Existence of Animate Objects 2 & Advanced 3
 • 8 - Quiz 8.html
 • 9 - L9.pdf
 • 9 - Lesson 9 Particle de
 • 9 - Quiz 9.html
 • 10 - L10.pdf
 • 10 - Lesson 10 2 Types of Verbs Transitive & Intransitive Verbs
 • 10 - Quiz 10.html
 • 11 - L11.pdf
 • 11 - Lesson 11 How to Express Change of States
 • 11 - Quiz 11.html
 • 12 - L12.pdf
 • 12 - Lesson 12 How to Express Change of States 2
 • 12 - Quiz 12.html
 • 13 - L13.pdf
 • 13 - Lesson 13 Particle wa and ga In the same sentence
 • 13 - Quiz 13.html
 • 14 - L14.pdf
 • 14 - Lesson 14 How to Make Noun Phrases with Verbs
 • 14 - Quiz 14.html
 • 15 - L15.pdf
 • 15 - Lesson 15 Particle wa and ga in the same sentence 2
 • 15 - Quiz 15.html
 • 16 - L16.pdf
 • 16 - Lesson 16 Question Word dotch
 • 16 - Quiz 16.html
 • 17 - L17.pdf
 • 17 - Lesson 17 Comparison Form 1 Adjectives
 • 17 - Quiz 17.html
 • 18 - L18.pdf
 • 18 - Lesson 18 Comparison Form 2 Adverbs
 • 18 - Quiz 18.html
 • 19 - L19.pdf
 • 19 - Lesson 19 Comparison Form 3 & 4
 • 19 - Quiz 19.html
 • 20 - L20.pdf
 • 20 - Lesson 20 Teform Iku and kuru
 • 20 - Quiz 20.html
 • 21 - L21.pdf
 • 21 - Lesson 21 Potential Form
 • 21 - Quiz 21.html
 • 22 - L22.pdf
 • 22 - Lesson 22 Particle o and ga with the Desireform
 • 22 - Quiz 22.html
 • 23 - L23.pdf
 • 23 - Lesson 23 Command Form
 • 23 - Quiz 23.html
 • 24 - L24.pdf
 • 24 - Lesson 24 Particle ga 1
 • 24 - Quiz 24.html
 • 25 - L25.pdf
 • 25 - Lesson 25 Particle ga 2
 • 25 - Quiz 25.html
 • 26 - L26.pdf
 • 26 - Lesson 26 Difference between Particle wa and ga 1
 • 26 - Quiz 26.html
 • 27 - L27.pdf
 • 27 - Lesson 27 Difference between Particle wa and ga 2
 • 27 - Quiz 27.html
 • 28 - L28.pdf
 • 28 - Lesson 28 Passive Form
 • 28 - Quiz 28.html
 • 29 - L29.pdf
 • 29 - Lesson 29 Various Expressions with kagiru
 • 29 - Quiz 29.html
 • 30 - L30.pdf
 • 30 - Lesson 30 How to Express Addition
 • 30 - Quiz 30.html
 • 31 - Quiz 31.html
 • 31 - Review
 • 31 - Review.pdf

 • 2 - Additional Section Review
 • 32 - Please choose the correct answers.html
 • 32 - The conversation written in Japanese.html