وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Japanese Conversation for English Speakers 3

سرفصل های دوره

A fun, clear and practical way for English speakers to master Japanese conversation


1 - Japanese conversation Intermediate Level
 • 1 - Introduction & Lesson 1 Existence of Inanimate Objects
 • 1 - L1.pdf
 • 1 - Quiz 1.html
 • 2 - L2.pdf
 • 2 - Lesson 2 Existence of Inanimate Objects 2 Other meanings
 • 2 - Quiz 2.html
 • 3 - L3.pdf
 • 3 - Lesson 3 Advanced Existence of Inanimate Objects 3
 • 3 - Quiz 3.html
 • 4 - L4.pdf
 • 4 - Lesson 4 How to Count Objects with Counters
 • 4 - Quiz 4.html
 • 5 - L5.pdf
 • 5 - Lesson 5 Number Counters Particles
 • 5 - Quiz 5.html
 • 6 - L6.pdf
 • 6 - Lesson 6 Particle kara
 • 6 - Quiz 6.html
 • 7 - L7.pdf
 • 7 - Lesson 7 Existence of Animate Objects
 • 7 - Quiz 7.html
 • 8 - L8.pdf
 • 8 - Lesson 8 Existence of Animate Objects 2 & Advanced 3
 • 8 - Quiz 8.html
 • 9 - L9.pdf
 • 9 - Lesson 9 Particle de
 • 9 - Quiz 9.html
 • 10 - L10.pdf
 • 10 - Lesson 10 2 Types of Verbs Transitive & Intransitive Verbs
 • 10 - Quiz 10.html
 • 11 - L11.pdf
 • 11 - Lesson 11 How to Express Change of States
 • 11 - Quiz 11.html
 • 12 - L12.pdf
 • 12 - Lesson 12 How to Express Change of States 2
 • 12 - Quiz 12.html
 • 13 - L13.pdf
 • 13 - Lesson 13 Particle wa and ga In the same sentence
 • 13 - Quiz 13.html
 • 14 - L14.pdf
 • 14 - Lesson 14 How to Make Noun Phrases with Verbs
 • 14 - Quiz 14.html
 • 15 - L15.pdf
 • 15 - Lesson 15 Particle wa and ga in the same sentence 2
 • 15 - Quiz 15.html
 • 16 - L16.pdf
 • 16 - Lesson 16 Question Word dotch
 • 16 - Quiz 16.html
 • 17 - L17.pdf
 • 17 - Lesson 17 Comparison Form 1 Adjectives
 • 17 - Quiz 17.html
 • 18 - L18.pdf
 • 18 - Lesson 18 Comparison Form 2 Adverbs
 • 18 - Quiz 18.html
 • 19 - L19.pdf
 • 19 - Lesson 19 Comparison Form 3 & 4
 • 19 - Quiz 19.html
 • 20 - L20.pdf
 • 20 - Lesson 20 Teform Iku and kuru
 • 20 - Quiz 20.html
 • 21 - L21.pdf
 • 21 - Lesson 21 Potential Form
 • 21 - Quiz 21.html
 • 22 - L22.pdf
 • 22 - Lesson 22 Particle o and ga with the Desireform
 • 22 - Quiz 22.html
 • 23 - L23.pdf
 • 23 - Lesson 23 Command Form
 • 23 - Quiz 23.html
 • 24 - L24.pdf
 • 24 - Lesson 24 Particle ga 1
 • 24 - Quiz 24.html
 • 25 - L25.pdf
 • 25 - Lesson 25 Particle ga 2
 • 25 - Quiz 25.html
 • 26 - L26.pdf
 • 26 - Lesson 26 Difference between Particle wa and ga 1
 • 26 - Quiz 26.html
 • 27 - L27.pdf
 • 27 - Lesson 27 Difference between Particle wa and ga 2
 • 27 - Quiz 27.html
 • 28 - L28.pdf
 • 28 - Lesson 28 Passive Form
 • 28 - Quiz 28.html
 • 29 - L29.pdf
 • 29 - Lesson 29 Various Expressions with kagiru
 • 29 - Quiz 29.html
 • 30 - L30.pdf
 • 30 - Lesson 30 How to Express Addition
 • 30 - Quiz 30.html
 • 31 - Quiz 31.html
 • 31 - Review
 • 31 - Review.pdf

 • 2 - Additional Section Review
 • 32 - Please choose the correct answers.html
 • 32 - The conversation written in Japanese.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2838
  حجم: 558 مگابایت
  مدت زمان: 280 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید