دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش جامع و کاربردی CompTIA A+

دانلود ITProTV CompTIA A+ Core 2019 (220-1001-220-1002)

30,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کامپتیا A+ یاد می گیرید.

عنوان اصلی : CompTIA A+ Core 2019 (220-1001-220-1002)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی ITProTV است که بر روی 8 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 102 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1 - Supporting Operating Systems:
1 - Overview
2 - Common Operating Systems
3 - Common Operating Systems Part 2
4 - Common Operating Systems Part 3
5 - Common Operating Systems Part 4
6 - Troubleshooting Methodology
7 - Windows Features and Tools
8 - Windows Features and Tools Part 2
9 - Windows Features and Tools Part 3
10 - Windows Features and Tools Part 4
11 - Manage Files in Windows
12 - Manage Files in Windows Part 2
13 - Manage Files in Windows Part 3
14 - Manage Files in Windows Part 4
15 - Manage Disks in Windows
16 - Manage Disks in Windows Part 2
17 - Manage Disks in Windows Part 3
18 - Manage Disks in Windows Part 4
19 - Manage Disks in Windows Part 5
20 - Manage Devices in Windows
21 - Manage Devices in Windows Part 2
22 - Manage Devices in Windows Part 3
23 - Manage Devices in Windows Part 4
24 - Manage Devices in Windows Part 5

2 - Installing and Configuring PC Components:
1 - Safety Procedures
2 - Safety Procedures Part 2
3 - PC Components - Installing and Configuring PC Components
4 - PC Components Part 2
5 - PC Components Part 3
6 - PC Components Part 4
7 - PC Components Part 5
8 - PC Components Motherboard Form Factors
9 - PC Components Expansion Slots
10 - Common Connection Interfaces
11 - Common Connection Interfaces Part 2
12 - Common Connection Interfaces Part 3
13 - Common Connection Interfaces Part 4
14 - Peripheral Device Types
15 - Peripheral Device Types Part 2

3 - Installing, Configuring, Troubleshooting Display and Multimedia Devices:
1 - Display Device Connections
2 - Display Device Connections Part 2
3 - Display Devices Characteristics
4 - Display Devices Resolution
5 - Troubleshooting Display Devices
6 - Multimedia Devices

4 - Installing, Configuring, Troubleshooting Storage Devices:
1 - Install System Memory
2 - Install System Memory Part 2
3 - Install System Memory Part 3
4 - Mass Storage Devices Optical Drives
5 - Mass Storage Devices Optical Drives Part 2
6 - Mass Storage Devices Flash Storage
7 - Mass Storage Devices HDDs and SSDs
8 - Mass Storage Devices HDDs and SSDs Part 2
9 - Mass Storage Devices RAID
10 - Mass Storage Devices RAID Part 2
11 - Removable Storage Devices
12 - Troubleshooting Storage Devices

5 - Installing, Configuring, Troubleshooting Internal System Components:
1 - Configure and Upgrade BIOS UEFI
2 - Configure and Upgrade BIOS UEFI Part 2
3 - Power Supplies
4 - Troubleshoot Internal System Components
5 - Custom PCs
6 - Custom PCs Part 2

6 - Installing, Configuring, and Maintaining Operating Systems:
1 - Configure and Use Linux
2 - Configure and Use Linux Part 2
3 - Configure and Use macOS
4 - Configure and Use macOS Part 2
5 - Configure and Use macOS Part 3
6 - Configure and Use macOS Part 4
7 - Install and Upgrade Operating Systems
8 - Install and Upgrade Operating Systems Part 2
9 - Install and Upgrade Operating Systems Part 3
10 - Maintain Operating Systems
11 - Maintain Operating Systems Part 2
12 - Maintain Operating Systems Part 3

7 - Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows:
1 - Install and Manage Windows Applications
2 - Install and Manage Windows Applications Part 2
3 - Install and Manage Windows Applications Part 3
4 - Install and Manage Windows Applications Part 4
5 - Manage Windows Performance
6 - Manage Windows Performance Part 2
7 - Manage Windows Performance Part 3
8 - Troubleshoot Windows
9 - Troubleshoot Windows Part 2
10 - Troubleshoot Windows Part 3
11 - Troubleshoot Windows Part 4

8 - Network Infrastructure Concepts:
1 - Wired Networks - Network Infrastructure Concepts
2 - Wired Networks Part 2 - Network Infrastructure Concepts
3 - Wired Networks Part 3 - Network Infrastructure Concepts
4 - Wired Networks Part 4 - Network Infrastructure Concepts
5 - Wired Networks Part 5 - Network Infrastructure Concepts
6 - Network Hardware Devices - Network Infrastructure Concepts
7 - Network Hardware Devices Part 2
8 - Network Hardware Devices Part 3
9 - Wireless Networks - Network Infrastructure Concepts
10 - Wireless Networks Part 2 - Network Infrastructure Concepts
11 - Wireless Networks Part 3 - Network Infrastructure Concepts
12 - Wireless Networks Part 4 - Network Infrastructure Concepts
13 - Internet Connections Types
14 - Internet Connection Types Part 2
15 - Internet Connection Types Part 3
16 - Network Configuration OSI and TCPIP
17 - Network Configuration OSI and TCPIP Part 2
18 - Network Configuration Routers
19 - Network Configuration IPv4 Addressing
20 - Network Configuration IPv4 Addressing Part 2
21 - Network Configuration IPv6
22 - Network Configuration Host Configuration
23 - Network Configuration Host Configuration Part 2
24 - Network Configuration IP Address Format
25 - Network Configuration IP Address Format Part 2
26 - Network Configuration Network Services
27 - Network Configuration Network Services Part 2
28 - Network Configuration Network Services Part 3
29 - Network Configuration Network Services Part 4

9 - Configuring and Troubleshooting Networks:
1 - Network Connection Settings
2 - Network Connection Settings Part 2
3 - Install and Configure SOHO Networks
4 - Configure SOHO Network Security
5 - Configure SOHO Network Security Part 2
6 - Configure Remote Access
7 - Configure Remote Access Part 2
8 - Troubleshooting Network Connections
9 - Troubleshooting Network Connections Part 2
10 - Troubleshooting Network Connections Part 3
11 - Troubleshooting Network Conneciton Part 4
12 - Install and Configure IoT Devices

10 - Managing Users, Workstations, and Shared Resources:
1 - Manage Users
2 - Manage Users Part 2
3 - Manage Users Part 3
4 - Shared Resources Shares and Printer Sharing
5 - Shared Resources Shares and Printer Sharing Part 2
6 - Shared Resources Network and Sharing Center
7 - Shared Resources Workgroups and HomeGroups
8 - Shared Resources NTFS Permissions
9 - Shared Resources NTFS Permissions Part 2
10 - Shared Resources NTFS Permissions Part 3
11 - Shared Resources NTFS Permissions Part 4
12 - Configure Active Directory Accounts and Policies
13 - Configure Active Directory Accounts, Policies Part 2
14 - Configure Active Directory Accounts, Policies Part 3
15 - Configure Active Directory Accounts, Policies Part 4

11 - Implementing Client Virtualization and Cloud Computing:
1 - Configure Client-side Virtualization
2 - Configure Client-side Virtualization Part 2
3 - Configure Client-side Virtualization Part 3
4 - Cloud Computing Concepts
5 - Cloud Computing Concepts Part 2

12 - Security Concepts:
1 - Logical Security Concepts - Security Concepts
2 - Logical Security Concepts Part 2 - Security Concepts
3 - Logical Security Concepts Part 3 - Security Concepts
4 - Logical Security Concepts Part 4 - Security Concepts
5 - Physical Security - Security Concepts
6 - Threats and Vulnerabilities - Security Concepts
7 - Threats and Vulnerabilities Part 2 - Security Concepts

13 - Securing Workstations and Data:
1 - Implement Security Best Practices
2 - Implement Security Best Practices Part 2
3 - Implement Data Protection Policies
4 - Implement Data Protection Policies Part 2
5 - Protect Data During Incident Response

14 - Troubleshooting Workstation Security Issues:
1 - Detect, Remove and Prevent Malware
2 - Detect, Remove and Prevent Malware Part 2
3 - Detect, Remove and Prevent Malware Part 3
4 - Workstation Security Issues
5 - Workstation Security Issues Part 2
6 - Workstation Security Issues Part 3

15 - Supporting and Troubleshooting Laptops:
1 - Use Laptop Features
2 - Install and Configure Laptop Hardware
4 - Troubleshoot Common Laptop Issues
5 - Install and Configure Laptop Hardware Part 2

16 - Supporting and Troubleshooting Mobile Devices:
1 - Mobile Device Types
2 - Mobile Device Types Part 2
3 - Mobile Device Types Part 3
4 - Mobile Device Accessories
5 - Mobile Device Accessories Part 2
6 - Configure Mobile Device Network Connectivity
7 - Configure Mobile Device Network Connectivity Part 2
8 - Supporting Mobile Apps
9 - Securing Mobile Devices
10 - Mobile Device Issues Applications
11 - Mobile Device Issues OS and App Security
12 - Mobile Device Issues Operating Systems

17 - Installing, Configuring, and Troubleshooting Print Devices:
1 - Printers
2 - Printers Part 2
3 - Maintain Laser Printers
4 - Maintain Laser Printers Part 2
5 - Maintain Inkjet Printers
6 - Maintain Impact, Thermal and 3D Printers
7 - Maintain Impact, Thermal and 3D Printers Part 2
8 - Install and Configure Printers
9 - Install and Configure Printers Part 2
10 - Install and Configure Printers Part 3
11 - Install and Configure Printers Part 4
12 - Troubleshoot Print Device Issues
13 - Troubleshooting Print Device Issues Part 2
14 - Troubleshoot Print Device Issues Part 3
15 - Install and Configure Imaging Devices

18 - Implementing Operational Procedures:
1 - Environmental Impacts and Controls
2 - Environmental Impacts and Controls Part 2
3 - Environmental Impacts and Controls Part 3
4 - Environmental Impacts and Controls Part 4
5 - Create and Maintain Documentation
6 - Basic Configuration and Change Management
7 - Basic Configuration and Change Management Part 2
8 - Disaster Prevention and Recovery Methods
9 - Disaster Prevention and Recovery Methods Part 2
10 - Disaster Prevention and Recovery Methods Part 3
11 - Basic Scripting Concepts
12 - Basic Scripting Concepts Part 2
13 - Professionalism and Communication
14 - Professionalism and Communication Part 2

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 8 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 102 ساعت و 38 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی ITProTV