وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ISO 9001 Foundations Training | The Guide to ISO Success #1

سرفصل های دوره

Simple and straightforward ISO 9001 foundations guide for each clause, paired with resources that you can freely use.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to ISO 9001
 • 1 - Introduction-to-ISO-9001.pdf
 • 2 - The 7 Principles of Quality
 • 2 - The-7-Principles-of-Quality.pdf

 • 2 - Clause 1 Scope
 • 3 - 1 Scope
 • 3 - Clause-1-Scope.pdf

 • 3 - Clause 2 Normative References
 • 4 - 2 Normative References
 • 4 - Clause-2-Normative-References.pdf

 • 4 - Clause 3 Terms and Definitions
 • 5 - 3 Terms and Definitions
 • 5 - Clause-3-Terms-Definitions.pdf

 • 5 - Clause 4 Context of the Organisation
 • 6 - 41 Organisation and its Context
 • 6 - Clause-4.1-Organisation-its-Context.pdf
 • 7 - 42 Interested Parties
 • 7 - Clause-4.2-Interested-Parties.pdf
 • 8 - 43 Scope of QMS
 • 8 - Clause-4.3-Scope-of-QMS.pdf
 • 9 - 44 QMS and its Processes
 • 9 - Clause-4.4-QMS-its-Processes.pdf

 • 6 - Clause 5 Leadership and Commitment
 • 10 - 511 Leadership and Commitment
 • 10 - Clause-5.1.1-Leadership-Commitment.pdf
 • 11 - 512 Customer Focus
 • 11 - Clause-5.1.2-Customer-Focus.pdf
 • 12 - 521 Establishing Quality Policy
 • 12 - Clause-5.2.1-Establishing-Quality-Policy.pdf
 • 13 - 522 Communicating the Quality Policy
 • 13 - Clause-5.2.2-Communicating-the-Quality-Policy.pdf
 • 14 - 53 Organisational Roles and Responsibilities
 • 14 - Clause-5.3-Organisational-Roles-Responsibilities.pdf

 • 7 - Clause 6 Planning for the QMS
 • 15 - 61 Risk and Opportunities
 • 15 - Clause-6.1-Risk-and-Opportunities.pdf
 • 16 - 62 Quality Objectives
 • 16 - Clause-6.2-Quality-Objectives.pdf
 • 17 - 63 Planning of Changes
 • 17 - Clause-6.3-Planning-of-Changes.pdf

 • 8 - Clause 7 Support Resource Management
 • 18 - 711 General
 • 18 - Clause-7.1.1-General.pdf
 • 19 - 712 People
 • 19 - Clause-7.1.2-People.pdf
 • 20 - 713 Infrastructure
 • 20 - Clause-7.1.3-Infrastructure.pdf
 • 21 - 714 Environment for the Operation of Processes
 • 21 - Clause-7.1.4-Environment-for-The-Operation-of-Processes.pdf
 • 22 - 715 Monitoring and Measuring Resources
 • 22 - Clause-7.1.5-Monitoring-and-Measuring-Resources.pdf
 • 23 - 716 Organisational Knowledge
 • 23 - Clause-7.1.6-Organisational-Knowledge.pdf
 • 24 - 72 Competence
 • 24 - Clause-7.2-Competence.pdf
 • 25 - 73 Awareness
 • 25 - Clause-7.3-Awareness.pdf
 • 26 - 74 Communication
 • 26 - Clause-7.4-Communication.pdf
 • 27 - 75 Documented Information
 • 27 - Clause-7.5-Documented-Information.pdf

 • 9 - Clause 8 Operational Planning and Control
 • 28 - 81 Operational Planning and Control
 • 28 - Clause-8.1-Operational-Planning-and-Control.pdf
 • 29 - 82 Requirements for Products and Services
 • 29 - Clause-8.2-Requirements-for-Products-and-Services.pdf
 • 30 - 83 Design and Development of Products and Services
 • 30 - Clause-8.3-Design-and-Development-of-Products-and-Services.pdf
 • 31 - 841 General
 • 31 - Clause-8.4.1-General-Suppliers.pdf
 • 32 - 842 Type and Extent of Control
 • 32 - Clause-8.4.2-Type-Extent-of-Control.pdf
 • 33 - 843 Information for External Providers
 • 33 - Clause-8.4.3-Information-for-external-providers.pdf
 • 34 - 851 Control of Production and Service Provision
 • 34 - Clause-8.5.1-Control-of-production-and-service-provision.pdf
 • 35 - 852 Identification and Traceability
 • 35 - Clause-8.5.2-Identification-and-traceability.pdf
 • 36 - 853 Property belonging to Customers or External Providers
 • 36 - Clause-8.5.3-Property-belonging-to-customers-or-external-providers.pdf
 • 37 - 854 Preservation
 • 37 - Clause-8.5.4-Preservation.pdf
 • 38 - 855 PostDelivery Activities
 • 38 - Clause-8.5.5-Post-delivery-activities.pdf
 • 39 - 856 Control of Changes
 • 39 - Clause-8.5.6-Control-of-Changes.pdf
 • 40 - 86 Release of Products and Services
 • 40 - Clause-8.6-Release-of-Products-and-Services.pdf
 • 41 - 87 Control of NonConforming Outputs
 • 41 - Clause-8.7-Control-of-Nonconforming-Outputs.pdf

 • 10 - Clause 9 Performance Evaluation
 • 42 - 911 Monitoring Measurement Analysis and Evaluation General
 • 42 - Clause-9.1.1-Monitoring-measurement-analysis-and-evaluation-General.pdf
 • 43 - 912 Customer Satisfaction
 • 43 - Clause-9.1.2-Customer-Satisfaction.pdf
 • 44 - 913 Analysis and Evaluation
 • 44 - Clause-9.1.3-Analysis-and-evaluation.pdf
 • 45 - 92 Internal Audit
 • 45 - Clause-9.2-Internal-Audit.pdf
 • 46 - 93 Management Review
 • 46 - Clause-9.3-Management-Review.pdf

 • 11 - Clause 10 Improvement Actions
 • 47 - 101 Improvement General
 • 47 - Clause-10.1-Improvement-General.pdf
 • 48 - 102 NonConformity and Corrective Actions
 • 48 - Clause-10.2-Nonconformity-and-Corrective-Action.pdf
 • 49 - 103 Continual Improvement
 • 49 - Clause-10.3-Continual-Improvement.pdf
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7888
  حجم: 7948 مگابایت
  مدت زمان: 508 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  دسته بندی محصول
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید