در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مبانی مدیریت پروژه - Introduction to Project Management

آموزش مبانی مدیریت پروژه – Introduction to Project Management

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی مبانی و مقدمات مدیریت پروژه را یاد گرفته ، همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. مطالب به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی تدریس خواهند شد. 

عنوان اصلی : Introduction to Project Management

سرفصل ها :

مقدمه دوره
دوره مقدمه 00:00:10
معرفی مربی 00:00:49
بخش 01 - مقدمه و بررسی
بخش 01 خوش آمدید 00:00:10
بخش 01 مقدمه 00:02:41
مقدمه و اجمالی 00:01:47
انتظارات دوره 00:01:17
برخی از شماره های مدیریت پروژه 00:09:48
چه ابزارهایی نیاز دارید؟ 00:03:07
گواهینامه 00:05:08
مدیریت پروژه همه چیز چیست؟ 00:01:27
چگونه به دست آوردن نتایج عالی؟ 00:07:26
تقسیم مهارت ها 00:01:55
بخش 02 - تیم ها و رهبری
بخش 02 مقدمه 00:00:10
تیم ها و رهبری 00:00:17
مدل Janssen's برای واکنش به تغییر 00:09:10
رویکرد مفهومی 00:02:08
رویکرد خودبخود 00:04:31
رویکرد هنجاری 00:05:44
رویکرد روشنویسی 00:02:20
رویکردها منجر به نقش 00:10:40 می شود
p.ee.p. چرخه 00:02:09
همه چیز در handoffs 00:07:13 است
پنج دلیل برای تعادل تیم پروژه شما 00:01:25
پنج اختلال عملکرد یک تیم 00:01:02
عدم اعتماد Part1 00:15:34
عدم اعتماد Part2 00:05:08
عدم وجود اختلافات part1 00:04:10
عدم وجود اختلافات part2 00:02:04
دیدگاه تغییر درگیری 00:01:36
5 (5) حالت قطعنامه اختلافات 00:04:19
عدم تعهد PART1 00:07:09
عدم تعهد PART2 00:02:58
اجتناب از پاسخگویی part1 00:05:16
اجتناب از پاسخگویی part2 00:01:56
عدم توجه به نتایج part1 00:02:30
عدم توجه به نتایج part2 00:02:19
بخش - 03 ارتباط پروژه
بخش 03 مقدمه 00:00:10
پروژه ارتباطات 00:00:06
چرا ارتباطات مهم است؟ 00:07:58
با چه کسی ما ارتباط برقرار می کنیم؟ 00:02:37
گوش دادن 00:07:43
کانال های ارتباطات 00:01:25
کجا ما درک می کنیم 00:02:53
گفتگوهای راهرو و ناهار 00:01:59
ارتباطات آموزشی 00:03:32
جلسات 00:01:53
قوانین جلسه پایه 00:16:46
برنامه ارتباطات 00:12:36
انجمن تیم 00:03:21
استفاده از ابزارهای همکاری Part1 00:03:58
استفاده از ابزارهای همکاری Part2 00:01:04
بخش 04 - مدیریت ذینفع
بخش 04 مقدمه 00:00:10
مدیریت ذینفع 00:00:11
چه کسی یک ذینفع است؟ 00:01:09
مراحل در مدیریت پایه سهامداران 00:01:22
Super Groups Super Super 00:03:26
افرادی که با پروژه شما مخالف هستند 00:09:42
اولویت بندی ذینفع 00:03:01
بخش 05 - مبانی مدیریت پروژه
بخش 05 مقدمه 00:00:10
اصول مدیریت پروژه 00:00:20
هیچ مطلق وجود ندارد 00:02:00
مدیریت پروژه چیست؟ 00:02:21
مثلث آهن 00:03:25
مرزهای پروژه 00:05:43
PMBOK® راهنمای دانش مناطق 00:02:13
گروه های فرآیند و زمینه های دانش ترکیبی 00:02:32
هر پروژه باید داشته باشد ... 00:04:52
طرح مدیریت پروژه 00:02:28

طرح مدیریت پروژه می تواند همچنین شامل 00:01:13 گزارش درباره جریان 00:00:21 ورق پروژه داده (PDS) / منشور 00:06:40 وضعیت گزارش 00:01:31 پروژه نمونه کارها صفحه 00:00:49 پایه برنامه ریزی مراحل 00:03:08 بخش 06 - دامنه و مورد نیاز محدوده و مورد نیاز 00:01:54 بهتر
اهمیت محدوده و مورد نیاز تعریف 00:10:25 شاخص مدیران خرید در محدوده چارچوب مدیریت 00:03:00 بهتر
محصول در مقابل پروژه محدوده 00:02:42 یک "مورد نیاز" چیست؟ 00:02:14 انواع مورد نیاز 00:04:26 گرفتن کیفیت مورد نیاز 00:02:18 کار ساختار شکست 00:01:12 چه WBS است 00:01:17 WBS چه چیزی نیست 00:01:09 قطعات از WBS 00:03:23 پایه WBS 00:03:22 مدیریت تغییر 00:03:16 اشتباه چه با این WBS؟ 00:07:34 پاسخ به پرسش های چهار کلید 00:01:22 چهارمین سوال ... 00:02:04 چرا استفاده از یک WBS؟ 00:04:02 مقدمه به تفکر نمایش داده 00:14:56 در محدوده و خارج از محدوده 00:03:28 WBS 00:04:36 استفاده مورد 00:04:06 بهتر
تفصیلی موارد استفاده 00:03:59 بخش 07 - رشد روش رشد روش 00:00:21 مدیریت و پروژه روش 00:06:09 رشد روش هرم 00:02:22 نمودار رشد روش 00:11:15 انواع سه بزرگ 00:03:34 پایه مدل آبشار 00:01:03 کلید به مدل آبشار 00:02:48 آبشار کلید چالش 00:04:44 مارپیچ توسعه چرخه 00:00:41 مزایای مدل اسپیرال 00:03:40 چالش های مدل اسپیرال 00:00:53 نمونه سازی 00:02:16 دلایل
برای نمونه اولیه 00:00:45 خطرات ناشی از نمونه سازی 00:01:05 ارزش باشگاه توسعه ... 00:03:29 بهتر
12 اصول نرم افزار چالاک 00:05:39 XP است متمرکز بر مشتری 00:02:10 XP، چگونه کار می کند؟ 00:03:23 تکرار 0 00:03:25 این مراحل عمومی PART1 شده 0:01:24 این مراحل عمومی لطفا Part2 00:03:25 ابزارهای
برای باشگاه توسعه 00:01:19 کارت ویژگی 00:01:24 عمده روش 00:02:28 انتخاب یک روش 00:02:31 بخش 08 - بودجه موثر و برنامه ها بخش 08 مقدمه 00:00:10 بودجه موثر و برنامه 00:03:59 این مراحل عمومی در برنامه ریزی 00:08:23 توالی 00:03:43 روش توالی 00:01:27 توالی - پایان برای شروع 00:01:53 توالی - شروع به شروع 00:01:09 توالی - پایان برای پایان 00:00:51 توالی - آغاز تا پایان 00:01:06 توالی نمودار 00:02:13 منابع برآورد 00:04:29 واگذاری مسئولیت ماتریس (RAM) 00:01:09 مدت زمان برآورد 00:01:06 بهتر
فرمول انتقادی 00:02:37 در دسترس بودن بهره وری در مقابل PART1 شده 0:01:08 در دسترس بودن بهره وری در مقابل لطفا Part2 00:00:16 در دسترس بودن بهره وری در مقابل PART3 شده 0:01:45 پروژه ارزیابی و نقد و بررسی تکنیک (PERT) PART1 شده 0:06:28

ارزیابی و نقد و بررسی پروژه تکنیک (PERT) لطفا Part2 00:02:06 PERT مثال 00:02:40 مراحل
برای بودجه توسعه 00:01:58 تکنیک های برآورد 00:02:20 آیا نمی برگشت به برنامه خود را 00:02:53 راه انتقادی روش PART1 شده 0:00:59 راه انتقادی روش لطفا Part2 00:02:44 راه انتقادی روش PART3 شده 0:10:45 راه انتقادی روش Part4 شده 0:02:00
برای کاهش برنامه خود را 00:01:53 قانون بروک 00:02:39 بخش 09 - پروژه عملکرد بخش 09 مقدمه 00:00:32 پروژه عملکرد 00:01:19 چه عواملی باعث تاخیر در پروژه؟ PART1 را 00:10:09 چه عواملی باعث تاخیر در پروژه؟ لطفا Part2 00:09:27 چند tasking 00:01:35 چند tasking لطفا Part2 00:02:05 چه رفتار می خواهید؟ 00:02:15 کلیدهای موفقیت 00:02:28 سنجش موفقیت 00:03:25 پروژه عملکرد نمودار 00:01:00 مثلث 00:05:25 مقدمه به ارزش کسب شده PART1 شده 0:00:40 مقدمه به ارزش کسب شده لطفا Part2 00:01:04 بهتر
ارزش کسب شده مورد نیاز 00:02:28 بهتر
ارزش کسب شده مورد نیاز لطفا Part2 00:01:35 بهتر
ارزش کسب شده - شرایط کلیدی 00:02:18 پروژه های عملکرد کلیدی ارزش 00:03:03 هزینه تحلیل 00:00:47 تجزیه و تحلیل برنامه 00:02:02 پیش بینی - و غیره 00:05:30 پیش بینی - EAC 00:01:18 پیش بینی - TCPI 00:02:18 ارزش کسب شده ها نمودار ها 1 00:01:34 ارزش کسب شده ها نمودار ها 2 00:02:36 ارزش کسب رادار 00:01:05 خطوط جرقه گلوله و نمودار ها 00:01:59 ارزش کسب نمودار 00:00:40 نتایج 00:00:47 نتیجه گیری 00:00:46 بخش 10 - مدیریت تغییر مدیریت تغییر 00:00:27 کلید به مدیریت تغییر 00:02:18 محدوده مدیریت تغییر 00:04:36 تغییر فرم درخواست 00:05:13 محصولات اقدام و یا مسائل مربوط 00:03:31 دوره بسته 00:00:31