وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to Dart Programming

سرفصل های دوره

Learn Dart Programming in depth in a beginner friendly way. Includes: basic to advanced topics and exercises for dart.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - About Dart

 • 2 - Setup
 • 3 - Setting up Dart
 • 4 - Setting up IDEs

 • 3 - Writing Code
 • 5 - First Program
 • 6 - Assignment 1
 • 7 - Solution for Assignment 1

 • 4 - Basic Data Types and InputOutput
 • 8 - Comments
 • 9 - Booleans
 • 10 - Numbers
 • 11 - Strings
 • 12 - Const
 • 13 - IO operations
 • 14 - Assignment 2
 • 15 - Solution for Assignment 2

 • 5 - Data Structures and Collections
 • 16 - Enums
 • 17 - List
 • 18 - Sets
 • 19 - Queues
 • 20 - Maps
 • 21 - Assignment 3
 • 22 - Solution for Assignment 3

 • 6 - Control Flow and Looping Techniques
 • 23 - Assert
 • 24 - IfElse
 • 25 - Ternary Operator
 • 26 - Scope Model
 • 27 - Switch
 • 28 - Loops
 • 29 - ForEach
 • 30 - Assignment 4
 • 31 - Solution for Assignment 4

 • 7 - Functions and Functionalities
 • 32 - Functions
 • 33 - Optional Parameters
 • 34 - Default Parameters
 • 35 - Lambda Functions
 • 36 - Functions as Objects
 • 37 - Anonymous Functions
 • 38 - Assignment 5
 • 39 - Solution for Assignment 5

 • 8 - Error and Exception Handling
 • 40 - Exceptions
 • 41 - Handling Exception
 • 42 - Throwing Exception
 • 43 - Custom Exception
 • 44 - Assignment 6
 • 45 - Solutions for Assignment 6

 • 9 - Final Assignment
 • 46 - Assignment 7
 • 47 - Solution for Assignment 7

 • 10 - Closing Note
 • 48 - Closing Note
 • 49 - Bonus.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7882
  حجم: 4763 مگابایت
  مدت زمان: 312 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید