دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ارث بری و چند رختی در C++ - مباحث Inheritance and Polymorphism

دانلود آموزش Inheritance and Polymorphism with C++ Training Video

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش بسیار ارزشمند با دو مورد از مفاهیم اساسی در برنامه نویسی شی گرا به نامهای ارث بری و چندریختی یا Inheritance and Polymorphism آشنا شده و کدنویسی با توجه به این دو مفهوم را یاد می گیرید.
مدرس مجموعه تمامی مطالب را به زبانی ساده و در حین انجام پروژه های عملی به شما یاد میدهد.

عنوان اصلی : Inheritance and Polymorphism with C++ Training Video

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Oreilly است که بر روی 1 حلقه CD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 3 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

01. Introduction
What We Will Cover In This Video
About The Author
Compile Time Vs. Runtime Polymorphism
Basics Of Inheritance
Basics Of Templates
0106 How To Access Your Working Files


02. Inheritance
0201 Access Specifiers
0202 Friends
0203 Nested And Local Class Access
0204 Virtual Functions And Abstract Base Classes
0205 Virtual Destructors
0206 Using Override And Final
0207 Exercise 1 - Chapter 2 - Object Factory


03. Inheritance Gotchas
0301 Friendship Is Not Inherited Or Transitive
0302 Be Aware Of Slicing
0303 Understanding Overloading Vs Overriding
0304 Using The Using Declarations
0305 Exercise 1 - Chapter 3 - Clean Up Inheritance
0306 Exercise 2 - Chapter 3 - Fix The Error


04. Inheritance - Advanced Topics
0401 Covariant Return Types
0402 Multiple Inheritance
0403 Virtual Inheritance
0404 Private Constructors
0405 Private Destructors
0406 Dynamic_Cast And Static_Cast
0407 Mixins And CRTP
0408 Implementating Pure Virtual Functions
0409 Exercise 1 - Chapter 4 - Creating A Mixin
0410 Exercise 2 - Chapter 4 - Fixing Up The Inheritance


05. Polymorphism Cost And Optimization
0501 Cost Of Adding Virtual Functions
0502 Cost Of Virtual Function Calls
0503 Cost Of Virtual Destruction
0504 Avoid Template Bloat With Smart Pointers
0505 Empty Base Optimization
0506 Exercise 1 - Chapter 5 - Reduce Program Execution Cost
0507 Exercise 2 - Chapter 5 - Reduce Program Compiled Size


06. Conclusion
0601 Best Practices Summary
0602 Type Erasure
0603 Function As Polymorphism
0604 Any And Union As Polymorphism
0605 Exercise 1 - Chapter 6 - Function Object
0606 Exercise 1 - Chapter 6 - Function Object Solution
0607 Exercise 2 - Chapter 6 - Any Implementation
0608 Exercise 2 - Chapter 6 - Any Implementation Solution
0609 Wrap Up And Thank You