در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش تست فرضیه به صورت علمی

آموزش تست فرضیه به صورت علمی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با فرضیه و تست فرضیه یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Hypothesis Testing with Minitab Training and Certification

سرفصل ها :


مقدمه:
به دوره خوش آمدید ...
مهم! دستورالعمل های اضافی
Sneak-Peek به دوره
نیازهای صدور گواهینامه AIGPE MINITAB
مقدمه ای بر تست فرضیه:
آزمون فرضیه چیست؟
مراحل مربوط به آزمون فرضیه چیست؟
یک پیام ویژه از راس
تست فرضیه های مختلف چیست؟ :
مقدمه بخش
مرحله 01. شناسایی آزمون آماری
فعالیت: شناسایی آزمون آماری
راه حل فعالیت: شناسایی آزمون آماری
بخش نتیجه
چگونه فرضیه صفر و جایگزین را بنویسید؟ :
مقدمه بخش
چگونه فرضیه صفر و متناوب را بنویسید؟
فعالیت: فرضیه صفر و جایگزین را بنویسید
راه حل فعالیت: فرضیه صفر و جایگزین را بنویسید
بخش نتیجه
مقدار p چیست؟ چگونه نتایج آزمون آماری را تفسیر می کنید؟ :
مقدمه بخش
سطح اطمینان و سطح اهمیت
ارزش P چیست؟
GURU MANTRA
فعالیت: نتایج را نتیجه می گیرد
راه حل فعالیت: نتایج را نتیجه می گیرد
بخش نتیجه
چگونه آزمون t 1 نمونه را انجام می دهید؟ :
مقدمه بخش
آزمون 1 نمونه در Minitab - قسمت 01
تست 1 نمونه در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آزمون t 1 نمونه
راه حل فعالیت: انجام آزمون t 1 نمونه - قسمت 01
پردازش ..
راه حل فعالیت: انجام آزمون 1 نمونه T - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه تست 2 نمونه را انجام می دهید؟ :
مقدمه بخش
آزمون 2 نمونه در Minitab - قسمت 01
آزمون 2 نمونه در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آزمون 2 نمونه T
راه حل فعالیت: انجام آزمون 2 نمونه T - قسمت 01
راه حل فعالیت: انجام آزمون 2 نمونه T - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه آزمون t زوجی را انجام می دهید؟
مقدمه بخش
آزمون t زوجی در Minitab - قسمت 01
آزمون t زوجی در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آزمون t زوجی
راه حل فعالیت: انجام آزمون t زوج - قسمت 01
راه حل فعالیت: انجام آزمون t زوجی - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه آنالیز واریانس یک طرفه را انجام می دهید؟
مقدمه بخش
ANOVA یک طرفه در Minitab - قسمت 01
ANOVA یک طرفه در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آنالیز واریانس یک طرفه
راه حل فعالیت: انجام آنالیز واریانس یک طرفه - قسمت 01
راه حل فعالیت: انجام آنالیز واریانس یک طرفه - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه یک آزمون علامت 1 نمونه را انجام می دهید؟ :
مقدمه بخش
آزمون علامت 1 نمونه در Minitab - قسمت 01
آزمون علامت 1 نمونه در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام یک آزمون علامت 1 نمونه
راه حل فعالیت: انجام یک آزمون علامت 1 نمونه - قسمت 01
راه حل فعالیت: انجام آزمون علامت 1 نمونه - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه آزمون Mann-Whitney را انجام می دهید؟
مقدمه بخش
آزمون Mann-Whitney در Minitab - قسمت 01
آزمون Mann-Whitney در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آزمون Mann-Whitney T
راه حل فعالیت: انجام آزمون Mann-Whitney - قسمت 01
راه حل فعالیت: انجام آزمون Mann-Whitney - قسمت 02
بخش نتیجه
چگونه تست Median Midian را انجام می دهید؟
مقدمه بخش
Moods Median Test در Minitab - قسمت 01
Moods Median Test در Minitab - قسمت 02
فعالیت: انجام آزمون Median T آزمون
Activity Solution: انجام آزمون Median Median - قسمت 01
Activity Solution: انجام آزمون Median Median - قسمت 02
بخش نتیجهمقایسه در کنار هم از آزمون های پارامتری و غیر پارامتری
نتیجه گیری
تمرین تمرین
Aigpe Minitab Certification Certification Exam Link:
Agpe Minitab Expert Certification Exam Link
سخنرانی پاداش:
سخنرانی پاداش