وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Hyper-V For Beginners – Become a Hyper V Superstar Today!

سرفصل های دوره

Learn Hyper-V virtualization FAST & EASY. 1 Hour step-by-step walkthrough - no experience needed!


1 - Introduction
 • 1 - Lets learn Hyper V
 • 1 - supported guest operating systems for hyperv virtual machines.zip

 • 2 - Virtualization
 • 2 - What is virtualization
 • 3 - Different Types of Virtualization
 • 4 - What Is Server Virtualization
 • 5 - What Is Desktop Virtualization
 • 6 - Preparing our Environment for Virtualization

 • 3 - Hyper V
 • 7 - Enabling HyperV for use on Windows 10 part 1
 • 7 - windows 10 hyperv system requirements.zip
 • 8 - Enabling HyperV for use on Windows 10 part 2
 • 8 - how to install hyperv on windows 10.zip
 • 9 - Differences between HyperV on Windows and HyperV on Windows Server
 • 9 - microsoft windows server 2012 standard or datacenter edition or microsoft windows server 2012 r2 standard or datacenter edition free version.zip
 • 9 - microsoft windows server 2016 free version.zip
 • 10 - Overview of the HyperV Console
 • 10 - remotely manage hyperv hosts with hyperv manager.zip

 • 4 - Virtual Machine Integration Services
 • 11 - Preparing for creating Virtual Machine
 • 12 - Creating Virtual Machine
 • 12 - create a virtual machine with hyperv.zip
 • 13 - Installing the OS in our Virtual Machine
 • 13 - httpsblogstechnetmicrosoftcomausoemteam20170303comparisonofstandardanddatacentereditionsofwindowsserver2016.zip
 • 13 - httpstechnetmicrosoftcomenuslibraryhh831786aspx.zip
 • 13 - httpstechnetmicrosoftcomenuslibraryjj574204aspx.zip
 • 13 - httpswwwmicrosoftcomenusdownloaddetailsaspxid41703.zip
 • 14 - Overview of Integration Services
 • 15 - Integration Services Lab
 • 16 - Overview and Creating Virtual Network
 • 16 - httpsdocsmicrosoftcomenuswindowsservervirtualizationhypervgetstartedcreateavirtualswitchforhypervvirtualmachines.zip
 • 16 - httpsdocsmicrosoftcomenuswindowsservervirtualizationhypervvirtualswitchhypervvirtualswitch.zip
 • 17 - What Are Virtual Machine Checkpoints
 • 17 - httpsdocsmicrosoftcomenuswindowsservervirtualizationhypervmanagechoosebetweenstandardorproductioncheckpointsinhyperv.zip
 • 18 - Overview and Demonstrating Hyper Checkpoints

 • 5 - Conclusion
 • 19 - Conclusion
 • 20 - Bonus Lecture Course discounts newsletter
 • 20 - join our mailing list for beta access discounts and more.zip
 • 20 - our courses at a heavy discount.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7875
  حجم: 160 مگابایت
  مدت زمان: 81 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید