در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

How to Use Adobe Animate for Graphic Design

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

An Easy Way to Create Vector Art


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to Adobe Animate for Design
 • 2 - Your Workspace in Animate
 • 3 - The Tool Bar
 • 4 - The Properties Tab in Adobe Animate
 • 5 - The Timeline and Stage in Adobe Animate

 • 2 - Project 1 Creating a Simple Icon Set
 • 6 - Creating a Set of Farming Icons
 • 7 - Designing the Hen and Bee Icons
 • 8 - Finalising the Icon Set

 • 3 - Creating Vector Graphics for Logo Design in Adobe Animate
 • 9 - Creating a Lion Graphic
 • 10 - Designing the Whale Coast Logo

 • 4 - Project 3 Designing a Badge in Adobe Animate
 • 11 - The Color Wheel in Adobe Animate
 • 12 - How to Create a Gradient in Adobe Animate
 • 13 - Creating a Badge Design
 • 14 - Drawing the Canoe
 • 15 - Adding a Gradient and a Mask to Your Design

 • 5 - Project 4 ReCreating an Iconic Poster Design
 • 16 - Setting Up the Poster Project
 • 17 - Using the Pen Tool to Trace in Adobe Animate
 • 18 - Creating the Landscape with Shapes
 • 19 - Creating the Mask
 • 20 - Adding a Bitmap as a Texture in Adobe Animate

 • 6 - Adding Typography and Exporting Artwork
 • 21 - Intro to Type in Adobe Animate
 • 22 - How to Export Images from Adobe Animate
 • 23 - Sending Adobe Animate Files to Illustrator