در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

How to Successfully LAUNCH Your Book on Amazon KDP

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn all of the Essential Steps and Techniques to Release Your Book on Amazon and Secure a 'Best-Seller' Badge.


1. An Introduction to a Successful Book Launch
 • 1. An Introduction and Success From My Own Book Launches
 • 2. Why Develop a Book Launch Strategy
 • 3. The 5 Key Reasons to Develop a Book Launch Strategy

 • 2. Leveraging Your Launch
 • 1. The Key Elements That Make a Great Book Launch
 • 2. Tailoring Your Launch - Each Book Requires a Unique Approach
 • 3. Planning and Preparing - The Steps I Take in Preparation to Launch
 • 4. Budgeting and the Financial Cost of a Launching a Book
 • 5. Amazon Advertising - Boost Your Visability
 • 6. Using Social Media to Your Advantage
 • 7. Obtaining Reviews and Gaining Social Proof
 • 8. How to get Reviews Without a Subscriber List

 • 3. Applying What I Teach
 • 1. An Exclusive Look at My Own Book Launch Strategy
 • 2. The Benefits of Building a Launch Team
 • 3. Adding Additional Categories to Your Book
 • 4. The 12 Month Book Launch Strategy - The Key strategies to an Evergreen Book
 • 5. Why Your Launch Could Fail
 • 6. Developing Your Own Book Launch Strategy and Template

 • 4. Course Conclusion
 • 1.1 Launch Checklist and Template.xlsx
 • 1.2 My Book Launch Project - Udemy.pdf
 • 1. Course Resources and Launch Project
 • 2.1 7 Steps From Launch - My Launch Strategy From Day 1 to 30.pdf
 • 2. 7 Steps to Launch Your Book (and eBook) - Resource
 • 3. Recap and Conclusion