وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

How to design a (SMTP, POP3) Mail server C++ Guided project

سرفصل های دوره

C++ Guided project - Design of a mail server

 • 1 - 01 Introduction
 • 3 - 02 Difference between SMTP POP3 and IMAP
 • 4 - 03 The POP version3 commands
 • 5 - 04 How to load mails from directory to server using LoadMailServer
 • 6 - 05 How to create a server socket and listen for client connection
 • 7 - 06 How to create the client email class to store email address details
 • 8 - 07 How to create connectionHandler to handle client thread and receive message
 • 9 - 08 How to create the processCMD for processing POP3 protocol commands
 • 10 - QA
 • 11 - 09 How to send mail and response back to the client using the sendResponse Fn
 • 12 - 10 How to process the user Password or Access token using the RPOP command
 • 13 - 11 How to verify the user email address using the USER command
 • 14 - QA
 • 15 - 12 How to lock the client MailDrop and also retrieve mail information from file
 • 16 - 13 How to use the STAT and LIST command to get information about a mailDrop
 • 17 - 14 How to delete a mail and reset a mailDrop using the DELE and RSET command
 • 18 - 15 How to retrieve mail from the server using the RETR command and sendMessage
 • 19 - 16 How to Ping a mailServer using NOOP exit using QUIT and retrieve using TOP
 • 20 - 17 How to design the command line client
 • 21 - 18 How to design the UI Layout for a GUI client mainwindowh using QT framework
 • 22 - 19 How to design signals and slot using TCP class to listen for server mails
 • 23 - 20 Conclusion Testing our client Server design
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7871
  حجم: 9490 مگابایت
  مدت زمان: 198 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید