در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Head Drawing Basics: How to Draw Realistic Noses

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Improve your portrait illustration skills by learning to sketch dynamic noses from reference & imagination!


1. Understanding Nose Structure & Planes
 • 1. Materials (For Digital Artists)
 • 2. Materials (For Traditional Artists)
 • 3.1 Nose Diagrams.pdf
 • 3. Nose Structure Explained
 • 4. Simplified Nose Drawing
 • 5. Nose Anatomy Explained
 • 6. Anatomical Rhythms Drawing
 • 7. Nose Planes Drawing

 • 2. Front View Nose Drawing
 • 1.1 Realistic Nose References.pdf
 • 1. Front View Nose (Tracing)
 • 2. Front View Nose (Lay In)
 • 3. Front View Nose (Shading)

 • 3. Side View Nose Drawing
 • 1. Side View Nose (Tracing)
 • 2. Side View Nose (Lay In)
 • 3. Side View Nose (Shading)

 • 4. 34 View Nose Drawing
 • 1. 34 View Nose (Tracing)
 • 2. 34 View Nose (Lay In)
 • 3. 34 View Nose (Shading)

 • 5. Up Angle Nose Drawing
 • 1. Up Angle Nose (Tracing)
 • 2. Up Angle Nose (Lay In)
 • 3. Up Angle Nose (Shading)

 • 6. Down Angle Nose Drawing
 • 1. Down Angle Nose (Tracing)
 • 2. Down Angle Nose (Lay In)
 • 3. Down Angle Nose (Shading)

 • 7. Cartoon Nose Drawing
 • 1.1 Stylized Nose References.pdf
 • 1. Cartoon Nose (Lay In)
 • 2. Cartoon Nose (Shading)

 • 8. Caricature Nose Drawing
 • 1. Caricature Nose (Lay In)
 • 2. Caricature Nose (Shading)

 • 9. Feminine Nose Drawing
 • 1. Feminine Nose (Lay In)
 • 2. Feminine Nose (Shading)

 • 10. Orc Nose Drawing
 • 1. Orc Nose (Lay In)
 • 2. Orc Nose (Shading)