دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش استفاده از امکانات طراحی Wavetable برای موزیک سازی با Serum

دانلود Groove3 Serum 201 Wavetable Design

8,400 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی با چیستی و کاربردهای Wavetable ها آشنا شده ، طراحی آن ها را یاد می گیرید و خواهید آموخت که چطور بوسیله آن ها می توانید در Serum موزیک سازی کنید.

عنوان اصلی : Serum 201 Wavetable Design

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Groove3 است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 5 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Intro :
Programming Synths vs. Using Presets, Loading the plugin, Loading a preset, Author and Notes and the Mouseover feature.

Wavetable Oscillators :
What is a Wavetable Synthesizer, the Osc Module, Waveform Display - 2d vs 3d, the Waveform Editor, Menu and Save and Pitch Controls - Drag and Drop Sources.

Unison Settings :
In this video we cover Unison Waves, Detune and the Blend knobs.

Wavetable Position :
In this tutorial we learn about the Wavetable Position in Serum.

Phase Knob :
In this video we explain the Phase Knob and the Random Knob.

Pan & Level :
In this video we explain the Pan Knob and the Level Knob for each Oscillator section.

Warp Menu Modes Pt. 1 :
In this video we explain the Warp Modes in Serum and go thru each of them.

Warp Menu Modes Pt. 2 :
In this video we continue to explain the Warp Modes in Serum and go thru each of them.

Sub Harmonic Oscillator :
In this video we go over the Sub Waves, Octave, Direct Out and Pan and Level for the Sub Oscillator.

Noise Oscillator :
In this video we go over the Noise Menu, One Shot Looping, Phase Knob, Random Knob, Keytrack Switch, Pitch Knob, Pan, Level and Custom Sound creation using the Noise Oscillator.

Filter Module Pt. 1 :
In this video we go over the Filter Type, Cutoff, Res adjustment for the Filter Module.

Filter Module Pt. 2 :
In this video we go over the Pan - Stereo Offset, Drive, Variable Knob, Mix Knob and Keytrack Switch for the Filter Module.

Effects Pt. 1 :
In this video we go over the Hyper/Dimension, Distortion and EQ modules in the Effects section.

Effects Pt. 2 :
In this video we go over the Compressor, Filter, Chorus / Phaser / Flange, Delay and Reverb modules in the Effects section.

Modulation Routing :
In this video we go over the Drag and Drop Routing Assignments vs Right Click, Modulator depth control, Negative or Inverse Settings, Right Click - Mod Source Sub-Menu, Midi Learn and Modulating FX.

Mod Matrix Window Pt. 1 :
In this video we go over the Sources, Amount Slider - Positive and Negative, Destinations and Type - Uni-directional or bi-directional - for the Mod Matrix Window.

Mod Matrix Window Pt. 2 :
In this video we go over the Mod - default - inverse - bypass, Aux Source, Curves and Output for the Mod Matrix Window.

Envelopes Pt. 1 :
In this video we go over the Three Envelopes in Serum, First Envelope “Special” - Amp Output, AHDSR Explained, Lock or Unlock, Zoom Slider, Normalize with Envelopes.

Envelopes Pt. 2 :
In this video we go over using Envelopes as Modulation Sources.

LFOs Pt. 1 :
In this video we go over the Four LFOs in Serum - Preset Curves, Draw and Save Custom Shapes and Settings and LFO Mode (Trig / Env / Off) in Serum.

LFOs Pt. 2 :
In this video we go over the BPM switch - Dot/Trip switches, Anchor switch, Rate, Rise, Delay and Smooth when using LFOs.

Voicing & Portamento :
In this video we go over Mono (Monophonic) Switch, Legato Switch, Poly (Polyphony) number box, Poly (Polyphony) count display, Portamento Settings - Porta (Porta time) Knob, Porta Curve Control, 'Always' switch and 'Scaled' switch in the Voicing and Portamento Sections.

Global Page Settings Pt. 1 :
In this video we go over the Pitch Tracking A and B, Noise Fine Tune and Preferences on the Global Settings page.

Global Page Settings Pt. 2 :
In this video we go over the Unison Range, Unison Width, Unison Warp, Unison WT Position, Unison Stack and Unison Tuning on the Global Settings page.

Chaos + Misc. Mod Sources :
In this video we explain using the Velocity, Note Number, Chaos 1 & 2, Noise OSC, Note On, Random and Pitch Bend as Modulation Sources.

Wavetable Editor :
In this video we go over the Wavetable editor and show how to create our own Wavetables or Frames and Morph from one to another in Serum.

Macros :
In this video we go over the many uses for Macros including Four Convenient Controls on Front, Naming Control, Better Depth Control, Midi Learn Function, Inverse Function, Multiple Functions at Once and Scaling of each parameter in Serum.

Putting It All Together: Preset 1 :
In this video we Put It All Together by dissecting the "Bass - Deep Womp" preset to show how it was created and how we can customize it for our own specific needs.

Putting It All Together: Preset 2 :
In this video we Put It All Together by dissecting the "FX - 16-Bar Riser" preset to show how it was created and how we can customize it for our own specific needs.

Putting It All Together: Preset 3 :
In this video we Put It All Together by dissecting the "Misc. WurlyKeys" preset to show how it was created and how we can customize it for our own specific needs.

Putting It All Together: Preset 4 :
In this video we Put It All Together by dissecting the "Pad - Big Minor 7th Pad" preset to show how it was created and how we can customize it for our own specific needs.

Putting It All Together: Preset 5 :
In this video we Put It All Together by dissecting the "Seq - 2 Notes" preset to show how it was created and how we can customize it for our own specific needs.

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 1 ساعت و 5 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Groove3