وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

GPT-3, Open AI API, DALL.e API, Codex (Javascript)

سرفصل های دوره

Guides and projects to guide you through all the steps required to get started with OpenAI, Codex and DALLe. APIs


1. Introduction & Presentation
 • 1. Welcome into AI !
 • 2. What you should know

 • 2. Discovering the beta of Open AI
 • 1. Introduction to the OpenAI API
 • 2. GPT-3 what it is
 • 3. GPT-3 what it is .html
 • 4. Models, endpoints and usage
 • 5. Playground testing Open AIs API and GPT-3 models
 • 6. Playground testing Open AIs API and GPT-3 models.html
 • 7. Documentation, guidelines and examples

 • 3. OPEN AI The API Reference, Installation and Quickstart example
 • 1. Introduction + starter project (download)
 • 2.1 starter.zip
 • 2. Download starter project.html
 • 3. OpenAI Node.js Library Installation and usage
 • 4. OpenAI Node.js Library Installation and usage
 • 5. API KEY and Authentication
 • 6. Making Requests async function, POST request and completion output
 • 7.1 project.zip
 • 7. Making Requests { source code}.html
 • 8.1 files.zip
 • 8. Adjust settings

 • 4. Completion model Learn how to generate content - (Project FACTS SEARCH)
 • 1. Introduction and starter project
 • 2.1 starter.zip
 • 2. Download starter project.html
 • 3. API Key + OpenAI API Configuration
 • 4. Create completion with davinci model
 • 5. design the prompt and adjust the settings
 • 6. GUIDE - How to create a good prompt .html
 • 7.1 completion.zip
 • 7. Completion - {source code}.html
 • 8.1 files.zip
 • 8. CONCLUSION + download final project

 • 5. DALL.e model learn to generate new images from text
 • 1. Introduction and starter project
 • 2.1 starter.zip
 • 2. Download the starter project.html
 • 3.1 configuration.zip
 • 3. Open AI API configuration.html
 • 4.1 configuration.zip
 • 4. Open AI API Configuration (demo)
 • 5.1 configuration-final.zip
 • 5. Open AI API Configuration {source code}.html
 • 6. Design the prompt and adjust settings
 • 7. Prompt design {source code}.html
 • 8.1 generateimage.zip
 • 8. Making requests to the DALL.e API
 • 9.1 files.zip
 • 9. Final steps generate new images with a text input

 • 6. CODEX API translate natural language to code
 • 1.1 starter.zip
 • 1. Introduction and starter project
 • 2.1 starter.zip
 • 2. Download the starter project.html
 • 3. Quickstart and best practices
 • 4.1 generatecode.zip
 • 4. code completion - {source code}.html
 • 5. design prompt
 • 6. Design Prompt
 • 7.1 files.zip
 • 7. Generate code
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7866
  حجم: 1037 مگابایت
  مدت زمان: 128 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید