دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Google Workspace

دانلود Udemy Google Workspace (G Suite) Ultimate Course 2021

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با گوگل ورک اسپیس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Google Workspace (G Suite) Ultimate Course 2021

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Overview

Google Workspace :
Overview
What's Included
Pricing
Enterprise
Summary

Get Started :
Overview
Setup Account
Summary

Google Admin :
Overview
Home
Dashboard
Summary

Gmail - Settings :
Overview
General
Labels
Inbox
Accounts and Import
Filters and Blocked Addresses
Forwarding and POP/IMAP
Add-ons
Chat and Meet
Advanced
Offline
Themes
Summary

Gmail - Account :
Overview
Home
Personal Info
Data & Personalization
Security
People & Sharing
Payments & Subscriptions
About
Summary

Gmail - Main Menu :
Overview
Inbox
Starred
Snoozed
Important
Sent
Drafts
Categories
Chats
Scheduled
All Mail
Spam
Trash
Manage Labels
Create New Label
New Meeting
Join A Meeting
Hangout Contacts
Hangout Conversations
Phone Calls
Summary
Gmail - Side Panel
Overview
Show/Hide Side Panel
Get Add-Ons
Summary

Gmail - Google Apps :
Overview
Search
Maps
YouTube
Play
News
Gmail
Meet
Chat
Contacts
Drive
Calendar
Translate
Photos
Duo
Chrome
Shopping
Finance
Docs
Sheets
Slides
Books
Blogger
Hangouts
Keep
Jamboard
Classroom
Earth
Collections
Arts and Culture
Google Ads
Podcasts
Stadia
Google One
Travel
Forms
More From Google
Summary

Google Drive - New :
Overview
Folder
File Upload
Folder Upload
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google Forms
Google Drawings
Google My Maps
Google Sites
Google App Scripts
Google Jamboard
Connect More Apps
Summary

Google Drive - Main Menu :
Overview
My Drive
Computers
Shared With Me
Recent
Starred
Trash
Buy Storage
Summary
Google Drive - Account
Overview
Home
Personal Info
Data & Personalization
Security
People & Sharing
Payments & Subscriptions
About
Summary

Google Docs - Main Menu :
Overview
Docs
Sheets
Slides
Forms
Settings
Help & Feedback
Drive
Summary

Google Docs - Template Gallery :
Overview
Blank
Resume
Letters
Personal
Work
Sales
Legal
Human Resources
Freelancer Engagement
Education
Summary
Google Docs - Project
Overview
Project
Summary
Conclusion
Summary
Introduction
Overview

G Suite :
Setup Gmail Account
Sign Up for G Suite
Setup Domain Name
Create New Users
Activate Gmail

Main Menu :
Home
Dashboard
Directory
Devices
Apps
Security
Reporting
Billing
Account

Gmail :
Priority-Inbox
Turn-on-Canned-Responses
Create-Rules-to-Automate-Delivery
Organize Folders
Remove Formatting Options
Turn on Undo Send
Contact Group
Vacation Responder
Signature
Forwarding
Keyboard Shortcuts
Gmail Offline

Google Docs :
File
Edit
View
Insert
Format
Tools
Add-ons
Help

Google Forms :
Name Form
Customize Theme
Settings
Send
More Menu
Add Question
Import Question
Add Title and Description
Add Image
Add Video
Add Section
Viewing Mode
Print
Question Features

Google Calendar :
Create
My Calendars
Calendar Views
Side Panel
Search
Support
Settings
Trash

Google Photos :
Photos
Albums
For You
Sharing
Print Store
Archive
Trash
Manage Your Library
Settings

Google Keep :
Notes
Reminders
Edit Labels
Archive
Trash
Enable Dark Theme
Settings
Send Feedback
Help
App Downloads
Keyboard Shortcuts

Google Jamboard :
Create New Jam
Create Frame
Background
Clear Frame
Tools
More Actions Menu
Share

Google Sheets :
File
Edit
View
Insert
Format
Data
Tools
Add-ons
Help

Google Slides :
File
Edit
View
Insert
Format
Slide
Arrange
Tools
Add-ons
Help
Present
Share
Toolbar

Google Drawings :
File
Edit
View
Insert
Format
Arrange
Tools
Help
Share
Side Panel
Toolbar Menu

Google My Maps :
More Menu
Add Layer
Share
Layer Options
Base Map
Toolbar

Google Sites :
Main Menu
Publish
More
Insert
Pages
Themes

Google Drive :
Download and Install Google Drive Desktop App
Setup Google Desktop App
My Drive
Computers
Shared with Me
Recent
Starred
Trash
Backups
Storage
New Folder
New File Upload
New Folder Upload
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Google Forms
Google Drawings
Google My Maps
Google Sites
Google Jamboard
Connect More Apps
Google Calendar
Google Keep
Google Tasks

Conclusion :
Summary
Bonus Lecture

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 15 ساعت !
محصول موسسه آموزشی Udemy