در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مباحث سطح متوسط زبان آلمانی

آموزش مباحث سطح متوسط زبان آلمانی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی مطالب سطح متوسط زبان آلمانی را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در مثال های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : German B1 - Intermediate German

سرفصل ها :

 به زوکونفت IM Präsens: زوکونفت IM Präsens به Modalpartikel من: Modalpartikel من از دویچه Redewendungen: دویچه Redewendungen به Modalpartikel دوم: Modalpartikel دوم به Wichtige ها، ام دویچ زو üben: Wichtige ها، ام دویچ زو üben به Zeitangaben زوکونفت: Zeitangaben زوکونفت در آلمان Bildungssystem: آلمان Bildungssystem به Modalpartikel III: Modalpartikel III به Fragenmarathon: Fragenmarathon به Zungenbrecher: Zungenbrecher به Modalpartikel IV: Modalpartikel IV به Modalpartikel V: Modalpartikel V به Sprechen B1 Zertifikat: Sprechen B1 Zertifikat به Kausale Konjunktionaladverbien: Kausaladverbien به Kausaladverbien دوم: Kausale Konjunktionaladverbien به Artikelwörter من (welch-): Artikelwörter من (welch-) به Artikelwörter II (irgendein): Artikelwörter دوم به Eselsbrücken: Eselsbrücken در آخر Nebensätze: آخر Nebensätze ALS OB: آلس OB به brauchen: Brauchen به Konjunktionen: Konjunktionen از دویچه Feste: دویچه Feste به nämlich: nämlich به Pronomen من: Pronomen من به Pronomen دوم: Pronomen دوم به DASS: DASS از دویچه Kultur: دویچه Kultur به Adjektive MIT -Bar: Adjektive MIT -Bar به Finalangaben: Finalangaben به verwandte Wörter: verwandte Wörter در لاسن: لاسن به unpersönliche Ausdrücke: unpersönliche Ausdrücke به Klassen DER unregelmäßigen Verben من: Klassen DER unregelmäßigen Verben من به Klassen DER unregelmäßigen Verben دوم: Klassen DER unregelmäßigen Verben دوم به Klassen DER unregelmäßigen Verben III: Klassen DER unregelmäßigen Verben III به Genitiv: Genitiv به Genitiv Possessivartikel: Genitiv Possessivartikel به Lernblockaden: Lernblockaden به Demonstrativpronomen Genitiv: Demonstrativpronomen Genitiv به Indem UND sodass: Indem UND sodass به Adjektivdeklination: Adjektivdeklination به Konzessive Sätze: Konzessive Sätze به نکاتی در مورد نحوه به یادگیری یک زبان کارآمد تر: نکاتی در مورد نحوه به یادگیری یک زبان کارآمد تر به Modalverben UND ihre Bedeutung من: Modalverben UND ihre Bedeutung من به Modalverben UND ihre Bedeutung دوم: Modalverben UND ihre Bedeutung دوم به Direktionaladverbien من: Direktionaladverbien من به Direktionaladverbien دوم: Direktionaladverbien دوم به Direktionaladverbien III: Direktionaladverbien III Direktionaladverbien
3 سوال در ها Perfekt: ها Perfekt به Modalangaben: Modalangaben Modalangaben
5 سوال به Indirekte Fragen: Indirekte Fragen Indirekte Fragen
4 سوال به Konditionalsätze: Konditionalsätze Konditionalsätze
4 سوال به Infinitivsätze من: Infinitivsätze من به Infinitivsätze دوم: Infinitivsätze دوم به Infinitivsätze III: Infinitivsätze III به Infinitivsätze IV: Infinitivsätze IV به Infinitivsätze V: Infinitivsätze V به Infinitivsätze VI: Infinitivsätze VI به Infinitivsätze هفتم: Infinitivsätze VII به Infinitivsätze هشتم: Infinitivsätze هشتم Infinitivsätze
4 سوال به Komposita دوم: Komposita دوم به Präteritum: Präteritum به Plusquamperfekt: Plusquamperfekt به Werden - Veränderung: Werden - Veränderung Werden - Veränderung
3 سوال در ویل - دا - denn: W