وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Game Asset Workflow (Blender, Substance Painter, Unreal)

سرفصل های دوره

A straightforward game art workflow that you can depend on


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 1 - Readme-Game-Asset-Workflow-Course.pdf
 • 1 - Resources-Game-Asset-Workflow-Course.pdf
 • 2 - Introduction Written.html

 • 2 - Blockout and PreProduction
 • 3 - Blockout gathering references and PreProduction
 • 3 - mannequin-sizeref.zip
 • 4 - Blockout and PreProduction Written.html
 • 4 - blender.zip
 • 4 - pureref.zip

 • 3 - Highpoly and Lowpoly
 • 5 - Highpoly and Lowpoly Process
 • 5 - militarycrate.zip
 • 6 - Highpoly and Lowpoly Written.html
 • 6 - normal maps.zip

 • 4 - UV Unwrapping
 • 7 - UV Unwrapping and more
 • 8 - UV Unwrapping Written.html
 • 8 - how to by blender guru.zip
 • 8 - uv packing addon.zip

 • 5 - Texturing
 • 9 - Texturing Process in Substance Painter
 • 9 - militarycrate-highpoly.zip
 • 9 - militarycrate-lowpoly.zip
 • 9 - militarycrate-texturing.zip
 • 10 - Texturing Written.html
 • 10 - beginners guide.zip
 • 10 - substance painter on steam.zip

 • 6 - UE Import and Finale
 • 11 - ExportImport to UE and Finale
 • 11 - t-militarycrate-d.zip
 • 11 - t-militarycrate-n.zip
 • 11 - t-militarycrate-rmao.zip
 • 12 - Finale Written.html
 • 12 - unreal engine.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7862
  حجم: 706 مگابایت
  مدت زمان: 30 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید