دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نوسی Front-End

دانلود Udemy Front End Web Development For Beginners (A Practical Guide)

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی برنامه نویسی فرانت اند را یاد می گیرید ، در حقیقت بر کدنویسی HTML5, CSS3 و همچنین Bootstrap و جاوااسکریپت مسلط خواهید شد. 

عنوان اصلی : Front End Web Development For Beginners (A Practical Guide)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 30 ساعت و 49 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Sublime Text 3 :
Download & Install
Features

Firefox :
Download & Install
Features
MAMP
Download & Install
Features

Basic HTML5 :
Setup Project Files
Setting up HTML Document
Basic HTML Tags
Formatting HTML Tags
Classes and Ids
Basic HTML5 Tags
Setup Project Files
Project Overview
Build Header Section
Build Image Section
Build Featured Course Section
Build About Section
Build Learn Tech Section
Build Footer Section

Advanced HTML5 :
Setup Project Files
HTML5 Layout Tags
HTML5 Formatting Tags
HTML5 Media Tags
Download Project Files
Project Overview
Build Home Page
Build Tech Support Page
Build Course Page
Build Premium Plus Page
Build Learn Tech Page
Build Contact Page
Project Conclusion

Basic CSS3 :
Setup Project Files
Internal Styling
External Styling
Basic CSS3 Properties
Download Project Files
Styling Header Section
Styling Image Section
Styling Featured Courses Section
Styling About Section
Styling Learn Tech Section
Styling Footer Section

Advanced CSS3 :
Setup Project Files
Display
Overflow
Float
Combinators
Links
Download Project Files
Style Home Page
Style Tech Support Page
Style Courses Page
Style Premium Plus Page
Style Learn Tech Page
Style Contact Page

Basic JavaScript :
Setup Project Files
Where to insert JavaScript
Output
Syntax
Statements
Comments
Variables
Operators
Assignment Operators
Download Project Files
Project Overview
Project

Advanced JavaScript :
Setup Project Files
Data Types
Functions
Objects
Events
Strings
String Methods
Numbers
Number Methods
Arrays
Array Methods
Download Project Files
Project Overview
Project

Basic jQuery :
Setup Project Files
Setup jQuery
Selectors
Events
Hide-Show
Fade
Slide
Animation
Stop Animations
Download Project Files
Project Overview
Project

Advanced jQuery :
Setup Project Files
Setup jQuery
Get Content Method
Set Content Method
Add New HTML Content
Remove HTML Content
Add Class Method
Remove Class Method
Toggle Class Method
CSS Method
Download Project Files
Project Overview
Project

Basic Bootstrap 4 :
Setup Project Files
Get Started
Grid Basics
Typography
Colors
Tables
Images
Jumbotron
Alerts
Buttons
Button Groups
Badges
Progress Bars
Download Project Files
Project Overview
Project

Advanced Bootstrap 4 :
Setup Project Files
List Groups
Cards
Collapse
Navbars
Forms
Carousel
Modal
Download Project Files
Project Overview
Build Home Page
Build About Page
Build Services Page
Build Contact Page

Basic SVG :
Setup Project Files
Rectangle
Circle
Ellipse
Line
Polygon
Polyline
Path
Download Project Files
Project Overview
Project

Advanced SVG :
Setup Project Files
Text
Stroke
Filters
Blur Effects
Drop Shadows
Linear Gradient
Radial Gradient
Download Project Files
Project Overview
Project

Font Awesome :
Setup Project Files
Features
Get More with Pro
Setup Font Awesome
Social Media Icons
Brand Icons
Audio & Video Icons
Latest Release Icons

Google Fonts :
Setup Project Files
Features
Roboto
Open Sans
Big Shoulders Display
Roboto Condensed

Web Hosting :
GoDaddy
Namecheap
HostGator
Bluehost
iPage

Domain Names :
GoDaddy
Namecheap
HostGator
Bluehost
iPage

Git Bash :
Download & Install
Commands
Creating Folders
Creating Files
Editing Files
Download Project Files
Project Overview
Project

GitHub :
Setup GitHub Account
Download & Install GitHub Desktop App
Create Repository
Create a File
Git Add
Git Commit
Git Push
Project

Sublime Text 3 :
Download & Install
File Extensions
Tab Size
File Menu
Edit Menu
Selection Menu
Find Menu
View Menu
Goto Menu
Tools Menu
Project Menu
Preferences Menu
Help Menu

Visual Studio Code :
Install Visual Studio Code
Network
Additional Components
Python
C/C++
ESLint
C#
Prettier - Code formatter
Language Support for Java
Debugger for Chrome
vscode-icons
iTerm for MacOS
npm
Yeoman
generator-aspnet
generator-hottowel
Express
Gulp
Mocha
Yarn
Basics
User Interface
Themes
Settings
Key Bindings
Keyboard Shortcuts
Display Language
Telemetry
Basic Editing
Extension Marketplace
IntelliSense
Code Navigation
Refactoring
Debugging
Version Control
Intergrated Terminal
Tasks
Snippets
Multi-root Workspaces
Accessibility
Overview
JavaScript
JSON
HTML
CSS, SCSS and Less
TypeScript
Markdown
PowerShell
C++
Java
PHP
Python
Go
T-SQL
C#
.NET

Mozilla Firefox :
Download & Install
Features
Add-Ons
Options
Customize
Web Developer Tools

Mozilla Firefox Web Developer Edition :
Download & Install
File Menu
Edit Menu
View Menu
History Menu
Bookmarks Menu
Tools Menu
Help Menu
Developer Tools
Options Menu

Google Chrome :
Download & Install
Menu
People
Autofill
Appearance
Search Engine
On Startup
Advanced
Extensions
Developer Tools
More Extensions

Opera :
Download & Install
Key Features
Advanced Settings
Developer Tools

Microsoft Edge :
Features
Extensions
Settings
More Tools
Developer Tools
Brave
Download & Install
Features
Settings
Extensions
Developer Tools

Cypress.io :
iTerm 2 for MacOS
npm
Install Cypress.io
Install Visual Studio Code
Basics
User Interface
Themes
Key Bindings
Display Language
Basic Editing
Extension Marketplace
IntelliSense
Code Navigation
Refactoring
Debugging
Version Control
Intergrated Terminal
Tasks
Snippets
Multi-root Workspaces
Writing Your First Test
Testing Your App
Introduction to Cypress
Writing and Organzing Tests
Retry-Ability
Interacting with Elements
Variables and Aliases
Conditional Testing
The Test Runner

Next.js :
Install iTerm 2 for macOS
Install Node.js & NPM Using Homebrew
System Requirements
Setup
Install Visual Studio Code
Basics
Basic Editing
IntelliSense
Debugging
Intergrated Terminal
Setup Project Folder
Pages
Data Fetching

Introduction :
New Introduction
Install Sublime Text 3
Install Mamp

Learn HTML :
HTML Basics Part 1
HTML Basics Part 2
HTML Basics Part 3
HTML Basics Part 4

Learn CSS :
CSS Basics Part 1
CSS Basics Part 2
CSS Basics Part 3
CSS Basics Part 4

Website Project :
Project Introduction
Build Home Page in HTML
Build Services Page in HTML
Build Portfolio Page in HTML
Build About Page in HTML
Build Contact Page in HTML
Style Home Page in CSS
Style Services Page in CSS
Style Portfolio Page in CSS
Style About Page in CSS
Style Contact Page in CSS

Learn Bootstrap :
Introduction to Bootstrap
Build Home Page in Bootstrap Part 1
Build Home Page in Bootstrap Part 2
Build Services Page in Bootstrap
Build Portfolio Page in Bootstrap
Build About Page in Bootstrap
Build Contact Page in Bootstrap
Style Website in Bootstrap

Conclusion :
Bonus Lecture