دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل حجاری و مدل سازی بسیار هنرمندانه در ZBrush

دانلود Flipped Normals CGMakers Artschool Basic

30,800 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی طراحی سه بعدی ، مدل سازی و حجاری را در نرم افزار زی براش یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : CGMakers Artschool Basic

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Flipped Normals است که بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 78 ساعت و 45 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

0 Introduction to the course
1 Zbrush Interface
2 Location and real scale of the objects
3 Creation of 3D meshes and basic movements
4 Moving rotating and scaling in Zbrush
5 Options of brushes
6 Mesh subdivision and basic brushes
7 Deformation panel
8 Masks and masks options
9 Polygroups and tools for hidding the mesh
10 Subtools B
11 The symmetry tool
12 Techniques on a real project review
01 Folder Structure
02 Pinterest References
03 Stages of development
04 Visualization Methods in Zbrush
05 Interface Configuration
06 First Assignment
07 Zspheres Introduction
08 Creating a Basic Structure
09 Use of anatomical references
10 Refining the basic structure
11 Scuplture Methods Part 1
12 Scuplture Methods Part 2
13 Proportions Explanation
14 Editing proportions Part 1
15 Editing proportions Part 2
16 Drawing Muscles
17 Volume on the muscles
18 Inserting Geometry
19 Adding Ears
20 Curve tube Brush
21 Tails Creation
22 Refining the shape of the tail
23 Refining whiskers
24 Second Task
25 Lets Talk About Topology
26 Basic Topology
27 Copying Details
28 Gloves Creation
29 Creating a Duplicate
30 Making the Boots
31 Smoothing the Sculpture
32 Refining the front legs part1
33 Refining the front legs part2
34 Refining hind legs part 1
35 Refining hind legs part 2
36 Refining the Head
37 Thickness of the eyelids
38 Smoothing the eyelids
39 Eyelid wrinkles
40 Refining the Smile
41 Refining the Tail
42 Refining the Tail - Timelapse
43 Refininig the Glove
44 Refininig the Glove-timelapse
45 Generating wrinkles
46 Gloves Lines
47 Generating pores on gloves
48 Editing The boots
49 Refining the boots
50 Recycling Sculptures
51 Adapting the pieces Part 1
52 Adapting the pieces Part 2 - Timelapse
53 Retopology with polypaint
54 Designing details -Timelapse
55 Sculpting the nose
56 Transpose master
57 Adjusting the proportions
58 Making the pose
01 Folder structure and pinterest
02 Radial symmetry
03 Insertion brushes
04 Clip curve
05 Internal cylinder holes
06 External cylinder holes
07 Cannon base
08 Base of the frame
09 Refining the frame
10 Base of the scope
11 Creating the handle
12 Creating the hammer
13 Creating the trigger
14 Creating insert brushes
15 Refining cylinder holes
16 Alpha introduction
17 Adjusting cylinder size
18 ZRemesh tool
19 Copying details with Projection
20 Adding details to the cylinder
21 Refining the cannons
22 Changing the thickness of the frame
23 Refining the sight
24 Creating insertion brushes Part2
25 Creating insert brushes
26 Drilling the frame
27 Frame grip
28 Grip protectors
29 Refining the protectors
30 Refining the protectors
31 Refining the hammer
32 Merging the frame 01
33 Merging the frame 02
34 Merging the frame 03
35 Merging the frame 04
36 Softening our framework
37 Creating the cork
38 Creating the rope
39 Details with alphas 01
40 Details with alphas part2
41 Final details of the model
42 Create a turnable
0 instructor Oscar v02
1 Scale
2 Standards
3 Reference-Tool
4 Masks
5 Polygroups
6 Proportions and Base Mesh
7 Pectorals-1-2
8 Pectorals 2-2
9 Deltoides 1-2
10 Deltoid 2-2
11 Trapezius 1-3
12 Trapezius 2-3
13 Trapezius 3-3
14 Teres Infraspinatus
15 Latissimus dorsi 1-3
16 Latissimus dorsi 2-3
17 Latissimus dorsi 3-3
18 Serratus-1-4
19 Serratus 2-4
20 Serratus 3-4
21 Serratus 4-4
22 Abdomen
23 Torso 1-4
24 Torso 2-4
25 Torso 3-4
26 Torso 4-4
27 Arm 1-5
28 Arm 2-5
29 Arm 3-5
30 Arm 4-5
31 Arm-5-5
32 Leg 1-7
33 Leg-2-7
34 Leg-3-7
35 Leg-4-7
36 Leg-5-7
37 Leg-6-7
38 Leg-7-7
39 ClosingVideo
02-01 Introduction HeadMusculature
02-02 Ear Part1-2
02-03 Ear Part 2-2
02-04 Mouth Part 1-2
02-05 Mouth Part 2-2
02-06 Nose Part 1-2
02-07 Nose Part 2-2
02-08 Standard and Head Proportion Part1-2
02-09 Standard and Head Proportion Part2-2
02-10 Face Features 1-2
02-11 Face Features 2-2
02-12 General Features 1-5
02-13 General Features 2-5
02-14 General Features 3-5
02-15 General Features 4-5
02-16 General Features 5-5
02-17 Final Details Of The Face
03-01 Introduction To The Foot
03-02 Foot Bones
03-03 Base Structure Of The Foot
03-04 Foot Base part 1-4
03-05 Foot Base part 2-4
03-06 Foot Base part 3-4
03-07 Foot Base part 4-4
03-08 Fingers Details 1-2
03-09 Fingers Details 2-2
03-10 General Detail
03-11 Nail Sculpting
03-12 Final Details
03-13 Pinterest references
03-14 Guides and proportions
03-15 Hand bones
03-16 Hand Base
03-17 Fingers Base Part 1-4
03-18 Fingers-Base Part 2-4
03-19 Fingers Base Part 3-4
03-20 Fingers Base Part 4-4
03-21 Fingers Details Part 1-2
03-22 Fingers Details Part 2-2
03-23 Nail
03-24 Adding the fingers to the hand
03-25 Creating The Finger Clones
03-26 Muscles And Tendons
03-27 Hand Parts Union
03-28 Extensor Tendons
03-29 Final Details
02 Z spheres part1
03 Z Spheres part2
04 Z Spheres part3
05 Draw panel part1
06 Draw panel part2
07 Adjustment to the reference part1
08 Adjustment to the reference part2
09 Adjustment to the reference part3
10 model adjustment to ref part4
11 Strokes Pect Abs Bic
12 model adjustment to ref part6
13 model adjustment to ref part7
14 Head adjustment to ref
15 Final adjunstements to the ref
16 Head part1
17 Body part2
18 Symmetry adjustment
19 Forearm
20 Hand part1
21 Hand part2
22 Back and shoulder
23 Latissimus dorsi and serratus
24 abs and torso
25 Arms adjustments part1
26 Arms adjustments part2
27 Torsos Tweak
28 Queadriceps femoris
29 Calf area
30 Face with polypaint and Zremesher
31 superficial face part1
32 Superficial face part2
33 superficial face part3
34 Mesh Optimization
35 Body adjustments
36 Guantlets Extraction
37 Boots and torso Extraction
38 Mask Extraction 01
39 Mask Extraction 02
40 Guantlets Details
41 Guantlets Details Fingers
42 Guantlets Details Interior 01
43 Guantlets Details Interior 02
44 Guantlets Details Exterior
45 Guantlets Deatils Forearm 01
46 Guantlets Deatils Forearm 02
47 Mask Details 01
48 Mask Details 02
49 Mask Details 03
50 Mask Details 04
51 Creating the Boots 01
52 Creating the Boots 02
53 Creating the Boots 03
54 Creating the Boots 04
55 Creating the Boots 05
56 Creating the Boots 06
57 Arms Folds 01
58 Arms Folds 02
59 Arms Folds 03
60 Legs Folds 01
61 Legs Folds 02
62 Legs Folds 03
63 Cape Folds 01
64 Cape Folds 02
65 Cape Folds 03
66 Cape Folds 04
67 Cape Folds 05
68 Cape Folds 06
69 Belt 01
70 Belt 02
71 Belt 03
72 Belt 04
74 Blades 02
75 Blades 03
76 End of the course
0 Course Introduction
1 Course fundamentals
2 Basic Structure
3 Trapezium 01
4 Trapezium 02
5 Deltoid
6 infraespinatus ingles
7 Back 01
8 Back 02
9 Chest 01
10 Chest 02
11 Serratus
12 Oblique muscles
13 Abdomen
14 Biceps
15 Triceps 0
16 Triceps 02
17 Arm 01
18 Arm 02
19 Inner Muscles
20 Buttocks
21 Thighs 01
22 Thighs 02
23 Back of the thigh 01
24 Back of the thigh 02
25 The heel
26 Shin bone
27 Sole of the feeth
28 Sculpting the base of the finger
29 Sculpting the nail
30 Duplicating the toes
31 Polishing the shape of the feet
32 Base of the hand
33 Base of the fingers
34 Sculpting the nail
35 Duplicating the fingers
36 Polishing the palm of the hand
37 Base of the head
38 Sternocleidomastoid
39 Sculpting the face 1
40 Sculpting the face 2
41 Sculpting the face 3
42 Polishing the eyelids
43 Polishing the lips
44 Making the teeth
45 Merging geometries
46 Merging geometries 2
47 Projecting details
48 Modifying proportions
49 Refining the body 1
50 Refining the body 2
51 Wrinkles on the face
52 Sculpting the eyebrows
53 Wrinkles on the palm
54 Finger details 1
55 Finger details 2
56 Wrinkles in the feet
0 Course introduction
1 Course introduction
2 Creating the pieces from the body
3 Generating the pieces thickness
4 Left arm plates
5 Right arm plates
6 clothes on the hips part01
7 clothes on the hips part02
8 clothes on the hips part03
9 Sandles Base
10 Duplicating straps
11 Chest straps
12 Arm plates
13 right arm plates
14 Detailing the plates of the right arm part01
15 Detailing the plates of the right arm part02
16 Creating the bandage
17 waist protectors part01
18 waist protectors part02
19 waist protectors part03
20 waist protectors part04
21 Sandals
22 Arm protector part01
23 Arm protector part02
24 Straps
25 Metalic accesories
26 Helmet part01
27 Helmet part02
28 Helmet part03
29 Helmet part04
30 Helmet part05
31 Helmet part06
32 Helmet part07
33 End of the course
0 Course Presentation
1 Introduction and bases
2 Shading torso and arm
3 Shading legs and head
5 Porosities
6 Extra tones
7 Painting dirt on nails
8 Painting the shadow of the beard and the eyebrows
9 Teeth
10 Painting the chest belt
11 Waist's protectors part 1
12 Waist's protectors part 2
13 Waist's protectors part 3
14 Sandals
15 Bandage part 1
16 Bandage part 2
17 Waist fabric
18 Steel Accesories
19 Hand Plates part 1
20 Hand Plates part 2
21 Left arm plates
22 Left shoulder plates
23 Right forearm protector
24 Shoulder protector part 2
25 Shoulder protector part 3
26 Helmet Shading
27 Helmet wear part 1
28 Helmet wear part 2
29 Back plates of the helmet
30 Skin Tattoos
31 Crest and Eyes
01 Course presentation
02 Tools for generate the pose
03 Basic Pose of the Body
04 Basic Pose of the Arms Part 1
05 Basic Pose of the Arms Part 2
06 Basic Pose of the Hands Part 1
07 Basic Pose of the Hands Part 2
08 Base of the Expression
09 Base Position of the Armor Part 1
10 Base Position of the Armor Part 2
11 Pectoral Details
12 Back Details
13 Arms Details Part 1
14 Arms Details Part 2
15 Fists Details
16 Face Details
17 Adding Materials
18 Methods for Reducing Polygons
19 Course Closure
Sylvanas course presentation
Sylvanas promotion
1 References pt01
2 References pt02
3 Primary shapes part01
4 Primary shapes part02
5 Primary shapes part03
6 Primary shapes part04
7 Primary shapes part05
8 Primary shapes part06
9 Primary shapes part07
10 Primary shapes part08
11 Primary shapes part09
12 Primary shapes part10
13 secondary shapes part01
14 secondary shapes part02
15 secondary shapes part03
16 secondary shapes part04
17 secondary shapes part05
18 Shapes and minor details part01
19 Shapes and minor details part02
20 Shapes and minor details part03
21 Shapes and minor details part04
22 Shapes and minor details part05
23 Shapes and minor details part06
24 Shapes and minor details part07
25 Shapes and minor details part08
26 Refining part01
27 Refining part02
28 Refining part03
29 Refining part04
30 Refining part05
31 Refining part06
0 Promotional Course02
1 Straps part01
2 Straps part02
3 Boots part01
4 Hood
5 Boots part02
6 Boots part03
7 Boots part04
8 Boots part05
9 pectoral protector part01
10 pectoral protector part02
11 pectoral protector part03
12 pectoral protector part04
13 pectoral protector part05
14 strings
15 shoulder pad part01
16 Shoulder pad part02
17 Shoulder pad part03
18 Shoulder pad part04
19 Glove part01
20 Glove part02
21 Glove part03
22 Glove part04
23 hair part01
24 Hair part02
25 Forearm protector part01
26 Forearm protector part02
27 Forearm protector part03
0 Promotional
1 tex forearm part01
2 tex forearm part02
3 tex forearm part03
4 Pectoral protector part01
5 Skull shoulderP part01
6 Pectoral protector part02
7 Pectoral protector part03
8 Pectoral protector part04
9 Tex leg protector part01
10 Tex leg protector part01
11 Tex boot part01
12 Tex boot part02
13 tex boot part03
14 tex hood part01
15 tex cape part01
16 tex Gloves part01
17 tex hair and eyes part01
18 tex Body part01
19 tex Body part02
0 Intoduction
1 Decimation 01
2 Decimation 02
3 Decimation 03
4 Decimation 04
5 Mannequin 01
6 Posture 01
7 Posture 02
8 Posture 03
9 Posture 04
10 Posture 05
11 Posture 06
12 Posture 07
13 Posture 08
14 Posture 09
15 Posture 10
16 Posture 11
17 Bow Posture 01
18 Bow Posture 02
19 Cape Posture 01
20 Render 1
21 Turntable

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 5 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 78 ساعت و 45 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Flipped Normals