در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Finance & Accounting 101: Intro to Financial Analysis [2023]

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn to read and analyze financial statements! Beginners welcome. Master the basics and advance your career in finance.


1. Introduction and Instructor Bio
 • 1. Learning Objectives
 • 2. Instructor Bio
 • 3. Legal Disclaimer

 • 2. Financial Analysis Basics
 • 1. What is Financial Analysis
 • 2. Financial Statement Basics
 • 3. Debits and Credits
 • 4. Using the SEC Website to Pull Financial Data
 • 5. How to Use a Financial Calculator

 • 3. The Income Statement
 • 1. Introduction to Income Statements
 • 2. Income Statement Basics
 • 3.1 LBP - Income Statement.pdf
 • 3. Private Company Income Statement
 • 4.1 TJX Companies Links (2).pdf
 • 4. Public Company Income Statement
 • 5. Cash and Non-Cash Expenses
 • 6. P&L Format for Financial Modeling
 • 7. EBITDA
 • 8.1 Common Size Exercise.xlsx
 • 8. Common-Size Income Statements
 • 9.1 Anchoring Exercise.xlsx
 • 9. Anchoring in Excel

 • 4. The Balance Sheet
 • 1. Introduction to Balance Sheets
 • 2. Balance Sheet Basics
 • 3.1 LBP - Balance Sheet.pdf
 • 3. Private Company Balance Sheet
 • 4.1 TJX Companies Links (2).pdf
 • 4. Public Company Balance Sheet
 • 5.1 LBP - Debt Schedule.pdf
 • 5. Debt Schedule Basics
 • 6.1 TJX Companies Links (2).pdf
 • 6. Public Company Debt Schedule
 • 7.1 Depreciation Schedule.xlsx
 • 7. Depreciation Schedule
 • 8. Net Working Capital

 • 5. Financial Ratio Analysis
 • 1. Introduction to Ratio Analysis
 • 2. The Operating Cycle
 • 3. Cash Conversion Cycle
 • 4. CCC Excel Exercise (1 of 2)
 • 5. CCC Excel Exercise (2 of 2)
 • 6. Profitability Ratios
 • 7. Liquidity Ratios
 • 8. Leverage Ratios

 • 6. The Cash Flow Statement
 • 1. Introduction to Cash Flow Statements
 • 2.1 TJX Companies Links (2).pdf
 • 2. Cash Flow Statement Basics
 • 3. Cash Inflows and Outflows
 • 4. Operating Cash Flows
 • 5. Investing and Financing Cash Flows