وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

FEA & CFD with ANSYS Mechanical & ANSYS Fluent- For Beginner

سرفصل های دوره

Learn FEA and CFD using ANSYS Mechanical and ANSYS Fluent with hands-on training exercises.


1. Introduction
 • 1. What you will learn in this course
 • 2. Prerequisites
 • 3.1 1.3 Engineering Design Process.pptx
 • 3. Engineering Design Process
 • 4. Why ANSYS

 • 2. Finite Element Analysis
 • 1. Introduction to Finite Element Method
 • 2.1 2.1 Finite Element Analysis (FEA).pptx
 • 2. Theory behind Finite Element Analysis
 • 3. Types of Elements
 • 4. FEA Problem Solving Procedure

 • 3. ANSYS Workbench Interface
 • 1. Overview of UI
 • 2. Saving ANSYS Projects
 • 3. Engineering Data Manager
 • 4. How to create custom materials

 • 4. Geometry Creation for analysis
 • 1. Overview of Design Modeller
 • 2. Overview of ANSYS Spaceclaim
 • 3. Importing designs from other CAD Packages

 • 5. Meshing in ANSYS
 • 1. Meshing in ANSYS
 • 2. Global Meshing
 • 3. Local Meshing
 • 4. Mesh Quality Parameters

 • 6. Static Structural Analysis
 • 1.1 6.1 cantilever beam.zip
 • 1. Static Structural Analysis of a Cantilever Beam
 • 2.1 6.2 simply supported i-beam.zip
 • 2. Static Structural Analysis of a Simply Supported I-Beam

 • 7. Steady State Thermal Analysis
 • 1.1 7.1 metal plate.zip
 • 1. Steady State Thermal Analysis of a Metal Plate
 • 2.1 7.2 composite tube.zip
 • 2. Steady State Thermal Analysis of a Cylindrical Composite Wall
 • 3.1 7.3 heat sink.zip
 • 3. Steady State Thermal Analysis of Heat Sink under Natural Convection
 • 4. Thermo-Structural Analysis of a Metal Rod

 • 8. Modal Analysis
 • 1. Introduction to Modal Analysis
 • 2.1 8.2 tuning fork.zip
 • 2. Modal Analysis of Tuning Fork (Free-Free)
 • 3. Modal Analysis of Tuning Fork (Pre-Stress)

 • 9. Buckling Analysis
 • 1. Introduction to Buckling Analysis
 • 2. Buckling Analysis of a Concrete Column

 • 10. Electric Analysis
 • 1. Introduction to Electric Analysis
 • 2. Electric Analysis of a Copper Wire

 • 11. Topology Optimization
 • 1. Introduction to Topology Optimization
 • 2. Topology Optimization of Simply Supported Beam

 • 12. Computational Fluid Dynamics (CFD) in ANSYS
 • 1. Introduction to Computational Fluid Dynamics
 • 2. Laminar Flow in a Pipe A - Geometry Creation & Meshing
 • 3. Laminar Flow in a Pipe B - Conducting CFD Analysis in Fluent
 • 4. Laminar Flow in a Pipe C - CFD Post
 • 5.1 12.2 heatsink under forced convection.zip
 • 5. Conjugate Heat Transfer Analysis of Heat Sink under Forced Convection - A
 • 6. Conjugate Heat Transfer Analysis of Heat Sink under Forced Convection - B
 • 7. Conjugate Heat Transfer Analysis of Heat Sink under Forced Convection - C

 • 13. Analysing Fluid-Solid Interaction (FSI) Problems
 • 1. Analysis of Stresses in a Metal Plate due to Air Flow - A
 • 2. Analysis of Stresses in a Metal Plate due to Air Flow - A

 • 14. FINAL WORDS
 • 1. CONGRATULATIONS & What to do Next
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7907
  حجم: 2825 مگابایت
  مدت زمان: 313 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دسته بندی محصول

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید