وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Facebook Ads 2023: Launch Your Best Advertising Campaign

سرفصل های دوره

Move from simple to compelling advertising campaigns with Facebook Ads and increase your value in the business


1 - Introduction to Targeted Advertising
 • 1 - Algorithm for Launching Advertising on Facebook and Instagram
 • 2 - Personal Profile and Business Page
 • 3 - Analysis of the Target Audience
 • 3 - Download-Target-Audience-template.xlsx
 • 3 - target audience template.zip
 • 4 - Analysis of Trade Offers Competitor Analysis
 • 4 - Download-competitive-analysis-and-USP-templates.xlsx
 • 4 - ad library.zip
 • 4 - competitive analysis and usp templates.zip
 • 5 - Download-a-guide-on-how-to-set-up-the-budget.pdf
 • 5 - Methods of Drawing Up an Advertising Budget
 • 5 - guide on how to set up the budget.zip
 • 6 - How to study on Udemy effectively

 • 2 - Types of Advertising Facebook Ads Manager
 • 7 - Linking Facebook and Instagram Accounts
 • 7 - product tags on facebook.zip
 • 7 - shopping tags on instagram.zip
 • 8 - Interface and Functionality of Meta Business Manager Basic Settings
 • 8 - business manager.zip
 • 8 - how to set up and install a meta pixel.zip
 • 9 - Download-advertising-from-a-phone-checklist.pdf
 • 9 - Launching Advertising from a Phone
 • 9 - advertising from a phone checklist.zip
 • 10 - Launching Ads from the Ads Manager
 • 10 - ads manager.zip

 • 3 - Creating Facebook and Instagram Ads
 • 11 - Download-an-ad-launching-checklist.pdf
 • 11 - StepByStep Setup for Promoting an Existing Post on Facebook or Instagram
 • 11 - ad launching checklist.zip
 • 12 - StepByStep Launch of an Ad Campaign with the Goal of Attracting Traffic
 • 12 - campaign budget optimization.zip

 • 4 - Facebook and Instagram Advertising Audiences
 • 13 - Creating an Audience in Ads Manager
 • 14 - How to Download a Phone List Email List and Customer List
 • 15 - Actions in the App and Actions Offline Audiences
 • 16 - An Audience from Facebook and Instagram
 • 16 - Download-an-Audience-guide.pdf
 • 16 - audience guide.zip
 • 17 - Lookalike Audiences

 • 5 - Ad Images on Facebook and Instagram
 • 18 - Placements and Their Formats
 • 18 - instagram placement.zip
 • 19 - Download-the-list-of-ad-template-sources.pdf
 • 19 - Which Images Will Definitely Sell
 • 19 - list of ad template sources.zip
 • 20 - Photo Content
 • 21 - Download-the-list-of-video-template-sources.pdf
 • 21 - Video Ad
 • 21 - list of video template sources.zip
 • 22 - Advertising in Stories
 • 23 - Download-the-placement-helper.pdf
 • 23 - Recommendations and Advice
 • 23 - placement helper.zip
 • 24 - Advertising Settings

 • 6 - Blocking Facebook and Instagram Rules
 • 25 - Basic Rules of Advertising What is Not Permitted
 • 25 - ad standarts.zip
 • 25 - meta business help center.zip

 • 7 - Advertising Analytics
 • 26 - Analytics in the Ads Manager
 • 27 - Facebook Attributions
 • 27 - attribution models.zip
 • 28 - AB Testing
 • 28 - more about ab testing.zip

 • 8 - Remarketing on Facebook and Instagram
 • 29 - Retargeting on Social Networks
 • 30 - Download-Lecture-29.pdf
 • 30 - Dynamic Remarketing.html
 • 30 - link on lecture 29.zip
 • 31 - The Product Feed
 • 31 - more about feeds.zip
 • 32 - Texts and Images for Remarketing
 • 33 - Assessment of Advertising Effectiveness
 • 34 - How to Leave a Course Review
 • 35 - How to Get a Certificate
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7854
  حجم: 993 مگابایت
  مدت زمان: 121 دقیقه
  تاریخ انتشار: 19 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید