در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم یادگیری مباحث سطح متوسط ASP.NET Core

فیلم یادگیری مباحث سطح متوسط ASP.NET Core

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی مباحث سطح متوسط و نه سطح مقدماتی و پیشرفته ASP.NET Core را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Exploring ASP.NET Core: Intermediate

سرفصل ها :


فصل 01 - ساختار هسته ASP.NET و middleware:
موضوع A: ساختار هسته ASP.NET - قسمت 1
ساختار هسته ASP.NET - قسمت 2
ساختار هسته ASP.NET - قسمت 3
موضوع B: ASP.NET Core Code Demo - قسمت 1
ASP.NET CORE CODE DEMO - قسمت 2A
ASP.NET CORE CODE DEMO - قسمت 2b
ASP.NET CORE CODE DEMO - قسمت 3
موضوع C: خدمات راه اندازی نرم افزار و middleware - قسمت 1
خدمات راه اندازی برنامه و middleware - قسمت 2
خدمات راه اندازی برنامه و middleware - قسمت 3
موضوع D: middleware - قسمت 1
middleware - قسمت 2a
middleware - قسمت 2b
Middleware - قسمت 2C
middleware - قسمت 3
مرور - سوال
20 سوال
فصل 02 - تزریق وابستگی و کمکگرها:
موضوع A: تزریق وابستگی - قسمت 1
تزریق وابستگی - قسمت 2
تزریق وابستگی - قسمت 3
موضوع B: زایمان تزریق وابستگی - قسمت 1
زایمان تزریق وابستگی - قسمت 2
زایمان تزریق وابستگی - قسمت 3
موضوع C: مقدمه ای بر برچسب های برچسب - قسمت 1
مقدمه ای بر برچسب ها برچسب ها - قسمت 2
مقدمه ای بر برچسب های برچسب - قسمت 3
موضوع D: برچسب Helper دامنه و نسخه ی نمایشی - قسمت 1
برچسب Helper دامنه و نسخه ی نمایشی - قسمت 2A
دامنه Helper دامنه و نسخه ی نمایشی - قسمت 2b
برچسب Helper Helper و نسخه ی نمایشی - قسمت 2C
دامنه Helper Helper و نسخه ی نمایشی - قسمت 3
موضوع E: با استفاده از برچسب ها با فرم ها - قسمت 1
استفاده از برچسب های برچسب با فرم ها - قسمت 2
استفاده از برچسب های برچسب با فرم ها - قسمت 3
موضوع F: ساخت سازندگان برچسب سفارشی - قسمت 1
ساخت سازندگان برچسب سفارشی - قسمت 2
ساخت سازندگان برچسب سفارشی - قسمت 3
مرور - سوال
24 سوال
فصل 03 - کار با اجزاء 1 ساعت 51m:
موضوع A: مقدمه برای مشاهده اجزای - قسمت 1
مقدمه ای برای مشاهده اجزای - قسمت 2
مقدمه ای برای مشاهده اجزاء - قسمت 3
موضوع B: نمایش جزء کامپوننت - قسمت 1
نمایش جزء کامپوننت - قسمت 2
نمایش جزء کامپوننت - قسمت 3
موضوع C: ساختمان با هسته چارچوب هسته - قسمت 1
ساختمان با هسته چارچوب هسته - قسمت 2A
ساختمان با هسته چارچوب هسته - قسمت 2b
ساختمان با هسته چارچوب هسته - قسمت 2C
ساختمان با هسته چارچوب هسته - قسمت 3
موضوع D: ساخت یک جزء نمایش - قسمت 1
ساخت یک جزء نمایش - قسمت 2a
ساخت یک جزء نمایش - قسمت 2b
ساخت یک جزء نمایش - قسمت 2C
ساخت یک جزء نمایش - قسمت 3
مرور - سوال