دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدرک جهانی کاربر حرفه ای Excel 2013 آزمون شماره 77-420

دانلود آموزش Lynda Excel 2013: Prepare for the Microsoft Office Specialist Certification Exam (77-420)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

مدرکی جهانی برای سنجش کاربران حرفه ای آفیس وجود دارد. این آزمون Microsoft Office Specialist Certification Exam نام دارد.
با مشاهده این کورس آموزشی مطالب و مهارت های لازم در برای قبولی در آزمون اکسل 2013 این مدرک را یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Excel 2013: Prepare for the Microsoft Office Specialist Certification Exam (77-420)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Lynda است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 4 ساعت و 6 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش اکسل آشنا می شویم :

Introduction

Welcome
What you should know before watching this course
Using the exercise files
Using the challenges

1. Microsoft Office Specialist Exam Overview

Compare the different Microsoft Office Specialist certifications
Prepare for the exam
Exam format and registration process

2. Create and Manage Workbooks and Worksheets

Create new workbooks
Add, copy, and move worksheets
Use hyperlinks to navigate workbooks
Use named ranges in navigation and formulas
Use Find and Replace for conditional formatting and data validation
Format using styles or themes
Format using the Page Layout ribbon
Insert headers and footers into worksheets
Insert columns and rows; hide and unhide data
Configure worksheets and workbooks for printing
Add values to workbook properties
Challenge: Worksheets and workbooks
Solution: Worksheets and workbooks

3. Create and Modify Cells and Ranges

Use Append to insert data into cells
Move data between cells, worksheets, and workbooks
Format worksheets using merge, cell styles, and number formats
Resize cells to accommodate text
Format cells using merge and align options
Apply conditional formatting
Create and use named ranges
Use Find and Replace
Challenge: Cells and ranges
Solution: Cells and ranges

4. Create and Modify Tables

Create tables
Modify tables
Filter and sort tables
Challenge: Create and modify tables
Solution: Create and modify tables

5. Apply Formulas and Functions

Use relative and absolute references in formulas
Understand the order of operations in formulas
Summarize data using functions
Utilize conditional logic in functions
Use the CONCATENATE function to combine text
Challenge: Formulas and functions
Solution: Formulas and functions

6. Create Charts and Objects

Create charts and add data series
Format charts
Insert and format graphic objects
Challenge: Charts and objects
Solution: Charts and objects

7. Final Practice Exam

Challenge: Full-length practice exam
Solution: Full-length practice exam

Conclusion

Next steps