دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش تحلیل داده ها بوسیله Microsoft Power BI

دانلود Udemy Exam DA-100 Analyzing Data with Microsoft Power BI

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مایکروسافت پاور بی آی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Exam DA-100 Analyzing Data with Microsoft Power BI

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Module 1 Prepare the Data:
1. 0 Learning objectives
1.1 Identify and connect to a data source
1.10 Use or create a data flow
1.11 Connect to a dataset using the XMLA endpoint
1.2 Change data source settings
1.3 Select a shared dataset or create a local dataset
1.4 Select a storage mode
1.5 Choose an appropriate query type
1.6 Identify query performance issues
1.7 Use Microsoft Dataverse
1.8 Use parameters
1.9 Use or create a PBIDS file
2.1 Identify data anomalies
2.2 Examine data structures
2.3 Interrogate column properties
2.4 Interrogate data statistics
Learning objectives
3.1 Resolve inconsistencies, unexpected or null values, and data quality issues
3.10 Resolve data import errors
3.2 Apply user-friendly value replacements
3.3 Identify and create appropriate keys for joins
3.4 Evaluate and transform column data types
3.5 Apply data shape transformations to table structures
3.6 Combine queries
3.7 Apply user-friendly naming conventions to columns and queries
3.8 Leverage Advanced Editor to modify Power Query M code
3.9 Configure data loading
Learning objectives
Module introduction

Module 2 Model the Data:
4.1 Define the tables
4.10 Define the appropriate level of data granularity
4.2 Configure table and column properties
4.3 Define quick measures
4.4 Flatten out a parent-child hierarchy
4.5 Define role-playing dimensions
4.6 Define a relationship's cardinality and cross-filter direction
4.7 Design the data model to meet performance requirements
4.8 Resolve many-to-many relationships
4.9 Create a common date table
Learning objectives
5.1 Apply cross-filter direction and security filtering
5.2 Create calculated tables
5.3 Create hierarchies
5.4 Create calculated columns
5.5 Implement row-level security roles
5.6 Set up the Q&A feature
5.7 Implement object-level security
Learning objectives
6.1 Use DAX to build complex measures
6.2 Use CALCULATE to manipulate filters
6.3 Implement Time Intelligence using DAX
6.4 Replace numeric columns with measures
6.5 Use basic statistical functions to enhance data
6.6 Create semi-additive measures
Learning objectives
7.1 Remove unnecessary rows and columns
7.2 Identify poorly performing measures, relationships, and visuals
7.3 Improve cardinality levels
7.4 Optimize DirectQuery models
7.5 Create and manage aggregations
7.6 Use Query Diagnostics
Learning objectives
Module introduction

Module 3 Visualize the Data:
10.1 Configure bookmarks
10.10 Export report data
10.11 Design reports for mobile devices
10.2 Create custom tooltips
10.3 Edit and configure interactions between visuals
10.4 Configure navigation for a report
10.5 Apply sorting
10.6 Configure Sync Slicers
10.7 Use the selection pane
10.8 Use drillthrough and cross filter
10.9 Drilldown into data using interactive visuals
Learning objectives
8.1 Add visualization items to reports
8.10 Configure automatic page refresh
8.11 Create a paginated report
8.2 Choose an appropriate visualization type
8.3 Format and configure visualizations
8.4 Import a custom visual
8.5 Configure and apply conditional formatting
8.6 Apply slicing and filtering
8.7 Add an R or Python visual
8.8 Configure the report page
8.9 Design and configure for accessibility
Learning objectives
9.1 Build a dashbaord
9.2 Set mobile view
9.3 Manage tiles on a dashboard
9.4 Configure data alerts
9.5 Use the Q&A feature
9.6 Add a dashboard theme
9.7 Pin a live report page to a dashboard
Learning objectives (1)
Module introduction - Exam DA-100 Analyzing Data with Microsoft Power BI (Video)

Module 4 Analyze the Data:
11.1 Perform top N analysis
11.2 Explore statistical summary
11.3 Use the Q&A visual
11.4 Add a Quick Insights result to a report
11.5 Create reference lines by using Analytics pane
11.6 Personalize visuals
Learning objectives
12.1 Identify outliers
12.2 Conduct Time Series analysis
12.3 Use groupings and binnings
12.4 Use the Key Influencers to explore dimensional variances
12.5 Use the decomposition tree visual to break down a measure
12.6 Apply AI Insights
Learning objectives
Module introduction

Module 5 Deploy and Maintain Deliverables:
13.1 Configure a dataset scheduled refresh
13.2 Configure row-level security group membership
13.3 Provide access to datasets
13.4 Configure incremental refresh settings
13.5 Promote or certify Power BI datasets
13.6 Identify downstream dataset dependencies
13.7 Configure large dataset format
Learning objectives
14.1 Create and configure a workspace
14.2 Recommend a development lifecycle strategy
14.3 Assign workspace roles
14.4 Configure and update a workspace app
14.5 Publish, import, or update assets in a workspace
14.6 Apply sensitivity labels to workspace content
14.7 Use deployment pipelines
14.8 Configure subscriptions
14.9 Promote or certify Power BI content
Learning objectives
Module introduction

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 52 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy