دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کامل Exam AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies

دانلود LiveLessons Exam AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies (Video)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Exam AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies (Video)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 18 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 - EXAM AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies - مقدمه
2 - مقدمه ماژول
3 - اهداف LEARING
4 - 1.1 ایجاد یک vnet
5 - 1.2 پیاده سازی VNet Peering
6 - 1.3 پیاده سازی VNET به اتصالات VNET
7 - اهداف LEARING
8 - 2.1 ایجاد یک VM از بازار
9 - 2.2 پیکربندی ذخیره سازی برای VMS
10 - 2.3 پیکربندی رمزگذاری دیسک Azure
11 - 2.4 پیکربندی در دسترس بودن بالا
12 - 2.5 پیاده سازی مجموعه های مقیاس VM
13 - 2.6 پیاده سازی میزبان اختصاصی Azure
14 - اهداف LEARINING
15 - 3.1 Manage Arm Templates
16 - 3.2 پیکربندی یک قالب دیسک مجازی
17 - 3.3 ایجاد یک کتابخانه اتوماسیون
18 - اهداف LEARING
19 - 4.1 ایجاد حساب ذخیره سازی Azure
20 - 4.2 پیاده سازی ذخیره سازی حباب
21 - 4.3 پیاده سازی فایل ذخیره سازی
22 - 4.4 پیکربندی دسترسی به شبکه ذخیره سازی
23 - 4.5 تکرار ذخیره سازی ذخیره سازی
24 - اهداف LEARING
25 - 5.1 پیاده سازی آگهی Azure
26 - 5.2 پیکربندی احراز هویت چند عامل
27 - 5.3 پیاده سازی تنظیم مجدد رمز عبور خود سرویس
28 - 5.4 پیاده سازی دسترسی مشروط
29 - 5.5 پیکربندی حفاظت هویت Azure
30 - 5.6 مدیریت چندین دایرکتوری
31 - اهداف LEARINING
32 - 6.1 پیاده سازی Azure Ad Connect
33 - 6.2 روش ثبت نام را انتخاب کنید
34 - 6.3 مانیتور Azure Ad اتصال سلامت
35 - اهداف LEARINING
36 - 7.1 نظارت بر امنیت
37 - 7.2 مانیتور سلامت و در دسترس بودن
38 - 7.3 عملکرد مانیتور
39 - 7.4 پیکربندی پیشرفته ورود به سیستم
40 - 7.5 مانیتور هزینه
41 - مقدمه ماژول
42 - اهداف LEARINING
43 - 8.1 سلسله مراتب منابع را مدیریت کنید
44 - 8.2 پیکربندی دسترسی با اختصاص نقش ها
45 - 8.3 ایجاد یک نقش سفارشی
46 - 8.4 اجرای سیاست Azure
47 - 8.5 اجرای طرح Azure
48 - 8.6 ایجاد یک بررسی دسترسی
49 - 8.7 یک بسته دسترسی ایجاد کنید
50 - اهداف LEARINING
51 - 9.1 اجرای پشتیبان Azure برای VMS
52 - 9.2 پیاده سازی سایت بازیابی
53 - 9.3 استفاده از مهاجرت Azure
54 - 9.4 پیکربندی مدیریت به روز رسانی Azure
55 - اهداف LEARINING
56 - 10.1 پیاده سازی گروه های امنیتی شبکه
57 - 10.2 پیاده سازی گروه های امنیتی برنامه
58 - 10.3 پیاده سازی Bastion Azure
59 - 10.4 پیاده سازی فایروال Azure و مدیر فایروال - قسمت 1
60 - 10.5 پیاده سازی فایروال Azure و مدیر فایروال - قسمت 2
61 - 10.6 پیاده سازی Balancer Load Azure
62 - 10.7 پیاده سازی برنامه کاربردی
63 - 10.8 پیاده سازی مدیر ترافیک Azure
64 - 10.9 پیاده سازی درب جلو Azure
65 - 10.10 پیاده سازی فایروال نرم افزار وب
66 - اهداف LEARINING
67 - 11.1 پیاده سازی خرک کلید Azure
68 - 11.2 مدیریت برنامه ها در Azure Ad
69 - 11.3 پیاده سازی هویت های مدیریت Azure
70 - مقدمه ماژول
71 - اهداف LEARING
72 - 12.1 ایجاد یک برنامه وب Azure - قسمت 1
73 - 12.2 ایجاد یک برنامه وب Azure - قسمت 2
74 - 12.3 پیکربندی یک برنامه وب Azure
75 - 12.4 ایجاد برنامه وب برای ظروف
76 - 12.5 برنامه های منطقی را پیاده سازی کنید
77 - 12.6 اجرای توابع Azure
78 - اهداف LEARINING
79 - 13.1 ایجاد رجیستری کانتینر Azure
80 - 13.2 ایجاد یک تصویر کانتینر
81 - 13.3 اجرای نمونه کانتینر Azure
82 - 13.4 پیکربندی سرویس Azure Kubernetes
83 - مقدمه ماژول
84 - اهداف LEARINING
85 - 14.1 پیاده سازی جداول ذخیره سازی Azure
86 - 14.2 Azure Cosmos DB - قسمت 1
87 - 14.3 Azure Cosmos DB - قسمت 2
88 - اهداف LEARINING
89 - 15.1 پیاده سازی پایگاه داده SQL Azure - قسمت 1
90 - 15.2 پیاده سازی پایگاه داده SQL Azure - قسمت 2
91 - 15.3 پیکربندی پایگاه داده SQL Azure
92 - 15.4 پیکربندی در دسترس بودن بالا برای پایگاه داده SQL Azure
93 - 15.5 پیاده سازی پایگاه داده SQL Azure
94 - امتحان AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies - خلاصه

1 - Exam AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies - Introduction
2 - Module introduction
3 - Learining objectives
4 - 1.1 Create a VNet
5 - 1.2 Implement VNet Peering
6 - 1.3 Implement VNet to VNet Connections
7 - Learining objectives
8 - 2.1 Create a VM from Marketplace
9 - 2.2 Configure Storage for VMs
10 - 2.3 Configure Azure Disk Encryption
11 - 2.4 Configure High Availability
12 - 2.5 Implement VM Scale Sets
13 - 2.6 Implement Azure Dedicated Hosts
14 - Learining objectives
15 - 3.1 Manage ARM Templates
16 - 3.2 Configure a Virtual Disk Template
17 - 3.3 Create an Automation Runbook
18 - Learining objectives
19 - 4.1 Create an Azure Storage Account
20 - 4.2 Implement Blob Storage
21 - 4.3 Implement File Storage
22 - 4.4 Configure Storage Network Access
23 - 4.5 Implement Storage Replication
24 - Learining objectives
25 - 5.1 Implement Azure AD
26 - 5.2 Configure Multi-Factor Authentication
27 - 5.3 Implement Self-Service Password Reset
28 - 5.4 Implement Conditional Access
29 - 5.5 Configure Azure AD Identity Protection
30 - 5.6 Manage Multiple Directories
31 - Learining objectives
32 - 6.1 Implement Azure AD Connect
33 - 6.2 Choose a Sign-On Method
34 - 6.3 Monitor Azure AD Connect Health
35 - Learining objectives
36 - 7.1 Monitor Security
37 - 7.2 Monitor Health and Availability
38 - 7.3 Monitor Performance
39 - 7.4 Configure Advanced Logging
40 - 7.5 Monitor Cost
41 - Module introduction
42 - Learining objectives
43 - 8.1 Manage a Resource Hierarchy
44 - 8.2 Configure Access by Assigning Roles
45 - 8.3 Create a Custom Role
46 - 8.4 Implement Azure Policy
47 - 8.5 Implement Azure Blueprint
48 - 8.6 Create an Access Review
49 - 8.7 Create an Access Package
50 - Learining objectives
51 - 9.1 Implement Azure Backup for VMs
52 - 9.2 Implement Site Recovery
53 - 9.3 Use Azure Migrate
54 - 9.4 Configure Azure Update Management
55 - Learining objectives
56 - 10.1 Implement Network Security Groups
57 - 10.2 Implement Application Security Groups
58 - 10.3 Implement Azure Bastion
59 - 10.4 Implement Azure Firewall and Firewall Manager - Part 1
60 - 10.5 Implement Azure Firewall and Firewall Manager - Part 2
61 - 10.6 Implement Azure Load Balancer
62 - 10.7 Implement Application Gateway
63 - 10.8 Implement Azure Traffic Manager
64 - 10.9 Implement Azure Front Door
65 - 10.10 Implement Web Application Firewall
66 - Learining objectives
67 - 11.1 Implement Azure Key Vault
68 - 11.2 Manage Apps in Azure AD
69 - 11.3 Implement Azure Managed Identities
70 - Module introduction
71 - Learining objectives
72 - 12.1 Create an Azure Web App - Part 1
73 - 12.2 Create an Azure Web App - Part 2
74 - 12.3 Configure an Azure Web App
75 - 12.4 Create Web App for Containers
76 - 12.5 Implement Logic Apps
77 - 12.6 Implement Azure Functions
78 - Learining objectives
79 - 13.1 Create an Azure Container Registry
80 - 13.2 Create a Container Image
81 - 13.3 Implement Azure Container Instance
82 - 13.4 Configure Azure Kubernetes Service
83 - Module introduction
84 - Learining objectives
85 - 14.1 Implement Azure Storage Tables
86 - 14.2 Implement Azure Cosmos DB - Part 1
87 - 14.3 Implement Azure Cosmos DB - Part 2
88 - Learining objectives
89 - 15.1 Implement Azure SQL Database - Part 1
90 - 15.2 Implement Azure SQL Database - Part 2
91 - 15.3 Configure Azure SQL Database
92 - 15.4 Configure High Availability for Azure SQL Database
93 - 15.5 Implement Azure SQL Database Managed Instance
94 - Exam AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies - Summary