در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره آموزشی مبانی زبان انگلیسی

دوره آموزشی مبانی زبان انگلیسی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است به صورت گام به گام  حرکت کنیم در این دوره آموزشی جیسون لینک دستور زبان انگلیسی را به صورت ساده و در محاورات و نوشته های روزمره آموزش می دهد.

عنوان اصلی : English Grammar Basics: Grammar and Correct Usage of English

سرفصل ها :


مقدمه: خوش آمدید
از! در بخش هایی از سخنرانی - قسمت 1: قطعات گفتار: مقدمه اسم اسم مسابقه
5 سوال ضمایر قسمت 1 ضمایر قسمت 1 مسابقه
6 سوال ضمایر قسمت 2 ضمایر قسمت 2 مسابقه
5 سوال افعال فعل امتحان
6 سوال
مرور واحد نقد و بررسی مسابقه: بخش هایی از سخنرانی - قسمت 1
10 سوال در بخش هایی از سخنرانی - قسمت 2: صفت صفت امتحان
8 سوال قیدها قید امتحان
5 سوال با استفاده از صفت ها و قیدها را به درستی استفاده صحیح از صفت ها و قیدها امتحان
6 سوال
مرور واحد نقد و بررسی مسابقه: بخش هایی از سخنرانی - قسمت 2
11 سوال در بخش هایی از سخنرانی - قسمت 3: حروف اضافه حرف اضافه امتحان
4 سوال حرف ربط پیوند و اتصال امتحان
5 سوال اصوات حرف ندا امتحان
3 سوال
مرور واحد نقد و بررسی مسابقه: بخش هایی از سخنرانی - قسمت 3
10 سوال از قطعات از جمله: قطعات جمله: مقدمه موضوع و محمول تم و محمول امتحان
9 سوال مکمل مکمل امتحان
8 سوال موضوع فعل را موضوع فعل را امتحان
11 سوال
مرور واحد امتحان مرور: قطعات از جمله
10 سوال از عبارات: عبارات: مقدمه عبارت های اضافی حرف اضافه ای واژه امتحان
5 سوال Appositives و عطف بیان عبارات Appositives و عبارت عطف بیان امتحان
4 سوال Verbals و کلامی عبارات Verbals و کلامی عبارت امتحان
6 سوال با استفاده از اصلاح عبارات به درستی با استفاده از اصلاح عبارات به درستی امتحان
5 سوال
مرور واحد امتحان مرور: عبارات
10 سوال در بند و ساختار جمله: در بند و ساختار جمله: مقدمه احکام ساختار احکام ساختار امتحان
5 سوال بند
از بند امتحان
6 سوال قطعاتی حکم و اجرا در احکام قطعاتی حکم و اجرا در حکم امتحان
4 سوال
مرور دستگاه مورد بررسی امتحان: بند و ساختار جمله
10 سوال به فعل زمانها - قسمت 1: فعل زمانها: مقدمه اصل بخشی از افعال اصل بخشی از افعال امتحان
4 سوال بهتر
پر تنش از افعال بهتر
پر تنش از افعال امتحان
4 سوال ماضی نقلی کامل امتحان تنش
4 سوال گاهشمار فعل زمان
مرور واحد امتحان مرور: فعل زمانها
10 سوال به فعل زمانها - قسمت 2: در فرم پیشرو و مؤکد پیشرو و مؤکد فرم مسابقه
5 سوال

با استفاده از افعال خوب
با استفاده از افعال به خوبی مسابقه
5 سوال
مرور
بررسی واحد مسابقه: دوره های فعل - قسمت 2
9 سوال با استفاده از ضمایر به درستی - قسمت 1:
با استفاده از ضمایر به درستی: مقدمه
مورد ضمایر شخصی
مورد ضرب المثل شخصی
5 سوال
ضمایر و آپدیت ها
Pronouns و Appositives Quiz
4 سوال
ضمایر پس از و به عنوان
ضمایر پس از و به عنوان مسابقه
4 سوال
مرور
بررسی واحد مسابقه: با استفاده از ضمایر به درستی قسمت 1
10 سوال با استفاده از ضمایر به درستی - قسمت 2:
با استفاده از ضمایر بازتابنده
با استفاده از Quiz Reflexive
3 سوال
چه کسی در مقابل چه کسی
چه کسی در مقابل کیست
4 سوال
پاک کردن مرجع
Clear Pronoun مرجع مرجع
6 سوال
مرور
بررسی واحد مسابقه: با استفاده از ضمایر به درستی قسمت 2
10 سوال نتیجه گیری:
تبریک می گوییم!