در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Engineering and Construction Design Management

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Understand how to manage the design on construction and infrastructure projects to ensure success


1 - Context and Overview
 • 1 - Introduction to Design Management
 • 2 - How to Take the Course
 • 3 - What is Construction Management
 • 4 - Who are these courses for
 • 5 - Why do Construction Projects fail
 • 6 - Who am I and why should you bother listening

 • 2 - Introduction to Design Management
 • 1 - Section 1 Quiz.html
 • 7 - Section 1 Introduction
 • 8 - What is design
 • 9 - Design Contents and Structure
 • 9 - Example-Design-Package.pdf
 • 10 - Who is the design created for
 • 11 - Who is responsible for creating the design
 • 12 - How is the design created The phases of design development
 • 13 - What is design management
 • 14 - Case Study Design Manager
 • 15 - Section 1 Conclusion

 • 3 - Design Development
 • 2 - Section 2 Quiz.html
 • 16 - Section 2 Introduction
 • 17 - The Design Team
 • 18 - Requirements Analysis
 • 19 - Concept Design
 • 20 - Design Strategy
 • 21 - Case Study Emergency Lighting
 • 22 - Design Schedule
 • 23 - Case Study Design schedule and procurement
 • 24 - Design Coordination and Interfaces
 • 25 - Cost Plan
 • 26 - Detailed Design and Design Gates
 • 27 - Stakeholder Review and Comment Closeout
 • 28 - Case Study Access to roadside cabinet
 • 29 - Value Engineering
 • 30 - Case Study Gold Plating
 • 31 - Case Study Value Engineering
 • 32 - Section 2 Conclusion

 • 4 - Construction Phase Design Management
 • 3 - Section 3 Quiz.html
 • 33 - Section 3 Introduction
 • 34 - Understanding the design
 • 35 - Communicating the design
 • 36 - Construction Phase Design
 • 37 - Case Study Procuring design scope
 • 38 - Case Study Shop Drawings
 • 39 - RFIs Design Changes
 • 39 - RFI-Example.docx
 • 39 - RFI-Template.docx
 • 40 - Case Study RFIs
 • 41 - Design and Quality
 • 41 - Non-Conformance-Template.docx
 • 42 - Case Study Installation of Tracer Wire
 • 43 - AsBuilt Drawings
 • 44 - Section 3 Conclusion

 • 5 - Summary
 • 45 - Section 4 Introduction
 • 46 - Section 1 Review
 • 47 - Section 2 Review
 • 48 - Section 3 Review
 • 49 - Overall Conclusion