در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

End-to-end data science and machine learning project

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Wine quality prediction


1 - Getting started
 • 1 - Welcome.html
 • 2 - Dataset information.html
 • 3 - Dataset features.html
 • 4 - Dataset download.html
 • 4 - wine-quality.csv

 • 2 - Data cleaning & Exploratory data analysis
 • 1 - Data cleaning quiz.html
 • 2 - Data cleaning quiz.html
 • 5 - Data Cleaning
 • 6 - Exploratory data analysis

 • 3 - Modeling
 • 7 - Outliers and IQR.html
 • 8 - Dealing with outliers
 • 9 - Theory behind the models
 • 10 - Logistic Regression Theory.html
 • 11 - Logistic Regression
 • 12 - Cross validation.html
 • 13 - KNearest Neighbors Theory.html
 • 14 - Decision Tree Theory.html
 • 15 - Training other models
 • 16 - Random Forest Theory.html
 • 17 - Random Forest
 • 18 - Grid Search.html
 • 19 - Result How to create the barplot.html
 • 20 - Final notebook.html
 • 20 - winequalityprediction.zip