دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی شبکه های عصبی در پایتون و Deep Learning با آن

دانلود Udemy Deep Learning: Recurrent Neural Networks in Python

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با دیپ لرنینگ یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Deep Learning: Recurrent Neural Networks in Python

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 55 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome :
Introduction and Outline
Where to get the Code
How to Succeed in this Course

Google Colab :
Intro to Google Colab, how to use a GPU or TPU for free
Uploading your own data to Google Colab
Where can I learn about Numpy, Scipy, Matplotlib, Pandas, and Scikit-Learn?

Machine Learning and Neurons :
Review Section Introduction
What is Machine Learning?
Code Preparation (Classification Theory)
Beginner's Code Preamble
Classification Notebook
Exercise: Predicting Diabetes Onset
Code Preparation (Regression Theory)
Regression Notebook
Exercise: Real Estate Predictions
The Neuron
How does a model "learn"?
Making Predictions
Saving and Loading a Model
Suggestion Box

Feedforward Artificial Neural Networks :
Artificial Neural Networks Section Introduction
Forward Propagation
The Geometrical Picture
Activation Functions
Multiclass Classification
How to Represent Images
Code Preparation (ANN)
ANN for Image Classification
ANN for Regression
Exercise: E. Coli Protein Localization Sites

Recurrent Neural Networks, Time Series, and Sequence Data :
Sequence Data
Forecasting
Autoregressive Linear Model for Time Series Prediction
Proof that the Linear Model Works
Recurrent Neural Networks
RNN Code Preparation
RNN for Time Series Prediction
Paying Attention to Shapes
GRU and LSTM (pt 1)
GRU and LSTM (pt 2)
A More Challenging Sequence
Demo of the Long Distance Problem
RNN for Image Classification (Theory)
RNN for Image Classification (Code)
Stock Return Predictions using LSTMs (pt 1)
Stock Return Predictions using LSTMs (pt 2)
Stock Return Predictions using LSTMs (pt 3)
Other Ways to Forecast

Natural Language Processing (NLP) :
Embeddings
Code Preparation (NLP)
Text Preprocessing
Text Classification with LSTMs
Exercise: Sentiment Analysis

In-Depth: Loss Functions :
Mean Squared Error
Binary Cross Entropy
Categorical Cross Entropy

In-Depth: Gradient Descent :
Gradient Descent
Stochastic Gradient Descent
Momentum
Variable and Adaptive Learning Rates
Adam (pt 1)
Adam (pt 2)

Extras :
Colab Notebooks

Setting Up Your Environment (FAQ by Student Request) :
Anaconda Environment Setup
How to install Numpy, Scipy, Matplotlib, Pandas, IPython, Theano, and TensorFlow

Extra Help With Python Coding for Beginners (FAQ by Student Request) :
How to Code by Yourself (part 1)
How to Code by Yourself (part 2)
Proof that using Jupyter Notebook is the same as not using it
Python 2 vs Python 3

Effective Learning Strategies for Machine Learning (FAQ by Student Request) :
How to Succeed in this Course (Long Version)
Is this for Beginners or Experts? Academic or Practical? Fast or slow-paced?
Machine Learning and AI Prerequisite Roadmap (pt 1)
Machine Learning and AI Prerequisite Roadmap (pt 2)

Appendix / FAQ Finale :
What is the Appendix?
BONUS: Where to get Udemy coupons and FREE deep learning material

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 55 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy