در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری کامل DAX Power Pivot

دوره یادگیری کامل DAX Power Pivot

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم با DAX Power Pivot آشنا شده و کدنویسی آن را در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : DAX Power Pivot - 10 Easy Steps for Beginners

سرفصل ها :


مقدمه ای به دوره:
Dax Power Pivot & Data Modeling در راهنمای کاربر EXCEL 2016
گروه کار 1 ایجاد مدل داده:
وارد کردن داده های خارجی به پنجره مدل مدل داده Piver Piver
حذف و فیلتر کردن فیلدهای هنگام وارد کردن داده ها
حذف و فیلتر کردن فیلدهای پس از وارد کردن داده ها
تمرین EX1 ویرایش منبع داده
گروه کار 1 - وارد کردن داده های خارجی به پنجره مدل داده های محوری قدرت
گروه کار 1 خلاصه ای از اهداف
گروه کار 2 ایجاد جداول محوری و روابط:
اضافه کردن یک جدول محوری از مدل داده
پنهان کردن جداول و / یا فیلدهای از فهرست فیلد جدول محوری
تمرین جداول و روابط EX2
گروه کار 2 خلاصه ای از اهداف
گروه کار 2 - ایجاد جداول محوری و روابط
گروه کار 3 اضافه کردن داده های اکسل به مدل داده:
گروه کار 3 پیوند جداول اکسل به مدل داده
گروه کار 3 وارد کردن یک فایل اکسل به مدل داده
تمرین جداول مرتبط با EX3
گروه کار 3 خلاصه اهداف
گروه کار 3 اضافه کردن داده های اکسل به مدل داده
گروه کار 4 ایجاد یک سلسله مراتب:
گروه کار 4 ایجاد یک سلسله مراتب
تمرین EX4 ایجاد یک سلسله مراتب
گروه کار 4 خلاصه اهداف
گروه کار 4 ایجاد سلسله مراتب
گروه کار 5 محاسبه ستون ها و اقدامات:
گروه کار 5 ایجاد ستون های محاسبه شده در مدل داده
گروه کار 5 ایجاد اقدامات در مدل داده
گروه کار 5 نمایش اندازه گیری در جداول محوری
تمرین EX5 محاسبه ستون ها و اقدامات
گروه کار 5 خلاصه ای از اهداف
گروه کار 5 ستون ها و اقدامات محاسبه شده
گروه کار 6 اقدامات در اکسل:
گروه کار 6 اضافه کردن اقدامات در اکسل
تمرین EX6 اقدامات در اکسل
گروه کار 6 خلاصه اهداف
گروه کار 6 اقدامات در اکسل
گروه کار 7 مرتبط () و وابستگی ()
گروه کار 7 مرتبط ()
گروه کار 7 مرتبط () قسمت 2
گروه کار 7 مرتبط (
تمرین EX7 مرتبط () و مرتبط ()
GW 7 RECAP از اهداف
گروه کار 7 مرتبط () و وابستگی ()
گروه کار 8 تعداد () و distinctcount ():
گروه کار گروه 8 تعداد تابع جمع کننده ()
گروه کار 8 DistinctCount ()
گروه کار گروه 8 تاریخچه در ستون های محاسبه شده
تمرین EX8 Count () DistinctCount () و زمینه های تاریخ
فیلتر فیلتر اولیه و انتشار فیلتر
گروه کار 8 خلاصه اهداف
گروه کار 8 تعداد () و DistinctCount ()
گروه کار 9 Calculate ():
گروه کار 9 محاسبه () قسمت 1
گروه کار 9 محاسبه () با و یا
گروه کار 9 محاسبه () با اپراتورهای مقایسه
گروه کار 9 محاسبه () با تاریخ () و ماه ()
تمرین EX9 محاسبه () ماه () تاریخ ()
گروه کار 9 خلاصه اهداف
گروه کار 9 محاسبه () ماه () تاریخ ()
گروه کار 10 محاسبه () با همه ():
گروه کار 10 محاسبه () با همه ()
گروه کار 10 محاسبه () با تمام () PT2
تمرین EX10 محاسبه ()
گروه کار 10 خلاصه اهداف
گروه کار 10 محاسبه () با همه ()
پاداش ایجاد یک جدول تقویم اکسل:
ایجاد یک جدول تقویم اکسل و Farewell!
نحوه استفاده از کوپن تخفیف