در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Data Science & Machine Learning: Naive Bayes in Python

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Master a crucial artificial intelligence algorithm and skyrocket your Python programming skills


1. Welcome
 • 1. Introduction and Outline
 • 2.1 Bonus Notebooks.html
 • 2.2 Github Link.html
 • 2. Where to get the Code
 • 3. Are You Beginner, Intermediate, or Advanced All are OK!
 • 4. How to Succeed in this Course

 • 2. Naive Bayes Concepts (Beginner)
 • 1. Concepts Section Introduction
 • 2. Classification Review
 • 3. Bayes' Rule Review
 • 4. Naive Bayes Intuition
 • 5. Concepts Section Summary
 • 6. Suggestion Box

 • 3. Naive Bayes Applications (Beginner-Intermediate)
 • 1. Applications Section Introduction
 • 2. Strategy and Approach
 • 3. Disease Prediction with Naive Bayes
 • 4. Disease Prediction with Naive Bayes in Python (pt 1)
 • 5. Disease Prediction with Naive Bayes in Python (pt 2)
 • 6. Finance with Naive Bayes
 • 7. Finance with Naive Bayes in Python (pt 1)
 • 8. Finance with Naive Bayes in Python (pt 2)
 • 9. Genomics with Naive Bayes
 • 10. Genomics with Naive Bayes in Python
 • 11. Image Classification with Naive Bayes
 • 12. Image Classification with Naive Bayes in Python
 • 13. Text Classification with Naive Bayes (pt 1)
 • 14. Text Classification with Naive Bayes (pt 2)
 • 15. Text Classification with Naive Bayes in Python
 • 16. Applications Section Summary
 • 17. Application Exercise

 • 4. Naive Bayes In-Depth (Advanced)
 • 1. Gaussian Naive Bayes Theory
 • 2. Gaussian Naive Bayes in Python
 • 3. Bernoulli Naive Bayes Theory
 • 4. Multinomial Naive Bayes Theory
 • 5. Exercises Test Your Might!